Oppilaskunnan hallituksen pöytäkirjat 2019-20

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 11.11.2019

K.J. Ståhlbergin koulun oppilaskunnan hallituksen kokous
maanantaina 11.11.2019 K.J. Ståhlbergin koulun opetushenkilöstön huoneessa klo 10.00

1 Kokouksen avaus
- Opettaja Tarja Olkkonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki mukana olleet uudet ja vanhat oppilaskunnan hallituksen jäsenet tervetulleeksi kokoukseen.

2 Kokouksen järjestäytyminen
- Sovittiin, että kokouksessa ei valita erillistä puheenjohtajaa ja kirjurina toimii Tarja Olkkonen.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat (varajäsen suluissa):

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lukuvuonna 2019-20 ovat: (varajäsen suluissa): Silja Heikkinen (Aamos Höyhtyä) 3A, 3B, Minttu Jaakonaho (Mea Pätsi) 3C, Jenna Rauhala (Peetu Arovainio) 4A, Väinö Mehtälä (Vili Parttimaa) 4B, Edvin Mehtälä (Hilma Pietikäinen) 4C, Sara Kamula (Rasmus Törmänen ) 5A, Wilma Viljamäki (Miro Vähä) 5B, Roni Udd (Laura Valli) 5C, Amelie Nevalainen (Janna Palo) 6A, Anni Laurila (Julius Talala) Jenni Lötjönen 6B, Veeti Huhtala (Onni Murtomäki) 6C, Sara Koistila (Iida-Maria Kontro) PR:t.

4 Haapajärven lasten parlamentin kokous tiistaina 12.11.2019 valtuustosalissa
Todettiin, että Lasten parlamentin ideoiman piirustuskilpailun ”Maailma 2100” työt ovat olleet esillä kirjastossa. Sen tulokset käsitellään huomenna kokouksessa ja samalla ideoidaan tulevaa toimintaa. Sovittiin, että KJS:n edustajat kokoontuvat klo 11.40 kellon puoleiseen aulaan ja kulkevat kokoukseen yhdessä.

KJS:n koulun Haapajärven Lasten parlamentin jäsenet lukuvuonna 2019-2020 (varajäsenet suluissa): Edvin Mehtälä (Väinö Mehtälä), Wilma Viljamäki (Selina Mällinen), Sara Kamula (Veikka Niskanen), Amelie Nevalainen (Aatos Mehtälä), Janna Palo (Juuso Tuura), Anni Laurila (Julius Talala), Veeti Huhtala (Roni Udd).

5 Lasten oikeuksien päivä 20.11. vietto – Lasten oikeudet 30 vuotta
Oppilaskunnan hallitus ideoi lasten oikeuksien päivän viettoa ja toimintaideoita. Lempiruoka ja –salaatti äänestys on ollut menossa luokissa. Päivään on mietitty myös täytekakkua, mutta jos se ei onnistu, sopii oppilaskunnan mielestä jäätelö myös hyvin. Ideoita päivään / viikkoon:

 • yhteistä toimintaa klo 10-12
 • erilaisia pisteitä, joissa tehtäviä, esimerkiksi lapsella on oikeus nimeen –piste, josta saa poimia väliaikaisen nimen itselleen
 • yhdellä välitunnilla oppilaat välituntivalvojina
 • välkkärit leikittämässä muita oppilaita, vapaaehtoiset: Sara, Wilma, Jenni, Roni, Hilma, Amelie, Iida-Maria, Silja, Väinö
 • liikuntasalissa rata, jossa aina ennen pistettä kysymys tai tehtävä, johon pitää vastata
 • kysely lasten oikeuksista
 • joka luokalle pieni tehtävä, esimerkiksi jokainen käy sanomassa positiivisen asian aikuiselle
 • tehtävä, joka johtaa kaikki opet samaan paikkaan – kuulutus, esimeriksi hätäkokouksesta, siellä yksi tehtävä – opet ”harhautetaan”
 • yksi vapaavalintainen tunti luokalla – vrt. oikeus leikkiin ja vapaa-aikaan – se voisi olla yllätys keskellä tuntia, jonka ope tietää, olisi salaisuus luokalle, ei tavalliseen koulupäivään kuuluva
 • opet ja ohjaajat laitetaan tekemään ”pistokoe”, esimeriksi kaksi minuuttia aikaa suorittaa, ratkotaan ryhmissä tehtäviä vrt. Unicef-kävely
 • lappu, jossa erilaisia tehtäviä, vaikeita ja helppoja kysymyksiä

Kootusti:

MA Kuulutus Lasten oikeuksien viikosta, oppilaat (Sara, Wilma, Silja…)
Luokalle tehtävä, jonka oppilaat tekevät viikon aikana. Tehtävä mietitään etukäteen. 1.-2.-luokilta yksi oppilas hakee tehtävän (ei ope eikä ohjaaja).

TI Aamunavaus Lasten oikeuksista, Sirpa-ope, Jenni, Sara ja Wilma

Välkkäripäivä, välkkärit leikittämässä oppilaita

KE Toimintapistepäivä, lempiruoka

TO Opettajien tehtäväpäivä: rehtori kuuluttaa, lappu opehuoneesta – tehtävä jokaisen lk-asteen opettajalle

PE Vapaavalintainen tunti

Sovittiin, että kokoonnutaan Lasten oikeuksien päivän merkeissä ke 13.11. klo 11.50 Tarjan luokassa.

6 Kokouksen päättäminen
- Tarja Olkkonen päätti kokouksen.

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 30.9.2019

K.J. Ståhlbergin koulun oppilaskunnan hallituksen kokous
maanantaina 30.9.2019 K.J. Ståhlbergin koulun opettajainhuoneessa klo 10.00

1 Kokouksen avaus
- Opettaja Tarja Olkkonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki mukana olleet uudet ja vanhat oppilaskunnan hallituksen jäsenet tervetulleeksi lukuvuoden ensimmäiseen kokoukseen.

2 Kokouksen järjestäytyminen
- Sovittiin, että kokouksessa ei valita erillistä puheenjohtajaa ja kirjurina toimii Tarja Olkkonen.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat (varajäsen suluissa):

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lukuvuonna 2019-20 ovat: (varajäsen suluissa): Silja Heikkinen (Aamos Höyhtyä) 3A, 3B , Minttu Jaakonaho (Mea Pätsi) 3C, Jenna Rauhala (Peetu Arovainio) 4A, Väinö Mehtälä (Vili Parttimaa) 4B, Edvin Mehtälä (Hilma Pietikäinen) 4C, Sara Kamula (Rasmus Törmänen ) 5A, Wilma Viljamäki (Miro Vähä) 5B, Roni Udd (Laura Valli) 5C, Amelie Nevalainen (Janna Palo) 6A, Anni Laurila (Julius Talala) 6B, Veeti Huhtala (Paavo Jokela) 6C, Sara Koistila (Iida-Maria Kontro) PR:t.

4 Haapajärven lasten parlamentin K.J. Ståhlbergin koulun uusien edustajien valinta
- KJS:n koulun Haapajärven Lasten parlamentin jäsenet edellisenä lukuvuonna olivat (varajäsenet suluissa): Wilma Viljamäki (Selina Mällinen), Sara Kamula (Veikka Niskanen), Amelie Nevalainen (Aatos Mehtälä), Janna Palo (Juuso Tuura), Jesse Bankowski (Joel Katainen), Anni Laurila (Julius Talala), Milja Kiiskilä (Saana Paananen / Jenna Rauhala).

Koska 6.-luokkalaiset ovat siirtyneet yläasteelle, tarvitaan lasten parlamenttiin kaksi uutta varsinaista ja yksi varajäsen. Nykyiset lasten parlamentin edustajat kertoivat sen toiminnasta ja tiedusteltiin ja rohkaistiin oppilaskunnan hallituksen jäseniä tulemaan mukaan. Varsinaisiksi jäseniksi ilmoittautui ehdolle kolme: Edvin Mehtälä, Roni Udd ja Veeti Huhtala, joiden osalta suoritettiin suljettu lippuäänestys. Ennen äänestystä sovittiin, että kolmanneksi jäänyt toimii toisen varajäsenenä. Varsinaisiksi jäseniksi tulivat Veeti ja Edvin, varalle Roni. Kun yksi varajäsen vielä puuttui, lupautui Väinö Mehtälä Edvinin varajäseneksi.

KJS:n koulun Haapajärven Lasten parlamentin jäsenet lukuvuonna 2019-2020 (varajäsenet suluissa): Edvin Mehtälä (Väinö Mehtälä), Wilma Viljamäki (Selina Mällinen), Sara Kamula (Veikka Niskanen), Amelie Nevalainen (Aatos Mehtälä), Janna Palo (Juuso Tuura), Anni Laurila (Julius Talala), Veeti Huhtala (Roni Udd).

5 Rehtorin terveiset
- Rehtori Jari Saaranen kertoi oppilaskunnan hallituksen toiminnasta ja sen tärkeydestä ja toivotti kaikki uudet ja vanhat jäsenet tervetulleeksi aloittamaan uutta työskentelykautta.

6 Lasten parlamentin järjestämä piirustuskilpailu ”Maailma 2100”
-
Syksyn ensimmäisen lasten parlamentin pöytäkirjaan oli merkitty järjestettävä piirustuskilpailu, jonka palautuspäivä oli jo 1.10. KJS:n koulun edustajilla oli eri käsitys aikataulusta, sillä he olivat ymmärtäneet, että töitä voi tehdä aina syyslomaan asti. Sovittiin, että Tarja Olkkonen soittaa asiasta Miika Niskalalle, että aikataulu saadaan selvitettyä. Asiasta tiedotetaan sen jälkeen koulun väkeä lisää.

7 Unicef-kävelyn toiveet
-
Tarja Olkkonen kertoi tulevan maailmanlaajuisena Tyttöjen päivänä käveltävän Unicef-kävelyn 11.10. alustavista suunnitelmista. Unicef-kävely täyttää tänä vuonna 20 vuotta ja samalla juhlistetaan Lasten oikeuksia, jotka täyttävät 30 vuotta. Keskusteltiin Unicef-kävelystä ja sen toimintapisteistä:

Oppilaskunnan hallitus piti hyvänä sitä, että päivässä on kävelyn lisäksi toimintapisteitä. Jokin uusi leikki olisi myös kiva saada. Koska KJS-piknikpäivässä ei ehditty leikkiä kaikkia valmisteltuja leikkejä, niitä voidaan leikkiä Unicef-kävelyn yhteydessä. Oppilaskunnan hallitus lupasi ottaa alkujumpan suunnittelun ja toteutuksen vastuulleen. Jumpan suunnittelu aloitetaan torstaina klo 9.40 ja sen jälkeen tarpeen mukaan vapaaehtoisen ryhmän voimin.

8 Tulevaa Unesco-toimintaa
- Tarja Olkkonen kertoi syksyn tulevista koulun Unesco-toimintaideoista. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Agenda2030 kulkee toiminnan taustalla olevana teemana. Syksyn aikana on ollut jo paljon toimintaa. Kirjaston viereen kootaan ”Toivon-puuta”, johon kerätään erilaisia luokkien, luokka-asteiden, yhteistyöryhmien tai koulun yhteisiä kestävän kehityksen tekoja ja aktiviteetteja, joiden avulla luodaan toivoa kohti kestävää kehitystä. Ennen syyslomaa kerätään vanhoja pitsi- ja valoverhoja, joista ommellaan kestohevipusseja syysloman jälkeen niin, että jokainen oppilas saa oman pussin kotiin. Lisäksi tarkoitus on, että niitä ommellaan niin paljon, että niitä voidaan mennä jakamaan haapajärvisiin kauppoihin. Syysloman jälkeen pistetään käyntiin myös hävikkiruuan seuranta luokka-astekohtaisesti. Lasten oikeuksien juhlavuotta juhlistetaan marraskuussa.


9 Ajankohtaset asiat / toiveet / ideat
- 3.-4-luokkien pyörätelineet eivät riitä, pyöriä jää jalkakäytävälle ja takaosan oven eteen. Osa 6.-luokkalaisista vie pyöriä myös 3.-4.-luokkalaisten parkkiin ja niitä jätetään myös kumolleen maahan ja puita vasten.
- Välkkäritoimintaa kaivattiin uudelleen käyntiin. Oppilaskunnan hallituksessa olisi myös innokkaita välkkäreitä.

10 Kokouksen päättäminen
- Tarja Olkkonen päätti kokouksen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä