Oppilaskunnan hallituksen pöytäkirjat 2015-16

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lukuvuonna 2015-2016

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lukuvuonna 2015-16 ovat: (varajäsen suluissa): Joel Katainen (Seela Laitinen) 3A, Konsta Haarala (Nelli Yliniemi) 3B, Vanessa Mällinen (Emilia Majewska) 3C, Joona Turpeinen (Jenny Niemelä) 4A, Tiina Laurila (Helmi Mattila) 4B, Tuuli Isopahkala (Lauri Leipälä) 4C, Aniela Majewska (Joona Koskela) 5A, Hans Pärn (Tommi Bäckman) 5B, Niilo Hautakangas (Patrik Saari) 5C, Ville Mattola (Niklas Niskanen) 6A, Liinu Niskanen (Aleksi Väyrynen) 6B, Benjami Savola (Marja-Elena Selkäinaho) 6C, Toni Kiiskilä (Jose-Tiitus Solonen) PR:t.

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 15.12.2015

Martinmäen koulun oppilaskunnan hallituksen kokous
tiistaina 15.12.2015 Martinmäen koulun opettajainhuoneessa klo 10.00.

1 Kokouksen avaus
- Opettaja Tarja Olkkonen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen
- Sovittiin, että kokouksessa ei valita erillistä puheenjohtajaa ja kirjurina toimii Tarja Olkkonen.

3 Haapajärven Lasten Parlamentin piirustuskilpailun 2. ja 3.- palkinnon saaneiden palkitseminen
- Martinmäen koulun Silja Vähätiitto (6C) sijoittui Lasten parlamentin järjestämän piirustuskilpailun kirjastossa olleen näyttelyn yleisöäänestyksessä piirustuksellaan 2. sijalle ja Marleena Huuskonen ja Stiina Mällinen (6A) yhteisellä työllään 3. sijalle. Heidät kiitettiin ja palkittiin Lasten parlamentin lähettämin lahjakortein. Siljan ollessa estynyt tulemaan tilaisuuteen, lupasi Tarja Olkkonen toimittaa palkinnon Siljalle.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat (varajäsen suluissa):

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lukuvuonna 2015-16 ovat: (varajäsen suluissa): Joel Katainen (Seela Laitinen) 3A, Konsta Haarala (Nelli Yliniemi) 3B, Vanessa Mällinen (Emilia Majewska) 3C, Jenni Järvenpää (Jenny Niemelä) 4A, Tiina Laurila (Helmi Mattila) 4B, Tuuli Isopahkala (Lauri Leipälä) 4C, Aniela Majewska (Joona Koskela) 5A, Hans Pärn (Tommi Bäckman) 5B, Niilo Hautakangas (Patrik Saari) 5C, Ville Mattola (Niklas Niskanen) 6A, Liinu Niskanen (Aleksi Väyrynen) 6B, Benjami Savola (Marja-Elena Selkäinaho) 6C, Jose-Tiitus Solonen PR:t.

4 Keskipiste Leader-hanke
- Tarja Olkkonen kertoi oppilaskunnan ideoiman ja työstäneen Keskipiste Leader hakemuksen saaneen rahoitusta 100 euroa. Hankkeeseen haettiin 500 euroa. Hankkeen tavoitteena on saada pingispöytä käyttöön (verkot, pallot) sekä hankkia koululle pöytäjalkapallo- ja ilmakiekkopelejä. Koska saatu rahoitus ei riitä, joten päätettiin selvittää, jos vanhempainyhdistys ja / tai koulu voisi olla mukana hankkeessa. Oppilaskunnan hallitus näki tärkeimmäksi pingispöydän käyttöönoton sekä pöytäjalkapallopelin hankinnat. Pingiksestä voisi järjestää myös koululla turnauksia.

5 TVIIT-hanke
- Tarja Olkkonen kertoi lyhyesti TVIIT-hankkeen tilanteesta. Oppilaskunnan hallitus piti tärkeimpänä oppilaiden näkökulmasta erilaisten tuolien ja jumppapallojen hankkimista eri oppimistiloihin.

6 Joulujuhlan tervetuliaissanat
- Joulujuhlan tervetuliaissanojen toivottajaksi on toivottu oppilasta, joten kartoitettiin kaikki halukkaat tehtävään: Tuuli Isopahkala, Aniela Majewska, Ville Mattola, Liinu Niskanen, Benjami Savola. Halukkaiden kesken suoritettiin arvonta, ja arpa suosi Aniela Majewskaa, joka toimii oppilaiden puolesta joulujuhlan tervetuliaissanojen toivottajana. Onnettarena toimi Jose-Tiitus Solonen.

7 Ajankohtaset asiat / toiveet / ideat
Keskusteltiin ruokalassa ilmenneestä melusta. Oppilaskunnan hallitus ideoi pidempää ruokarauhajaksoa, jossa luokkien ruokalakäyttäytymistä arvioitaisiin kuukausittain, ja mikäli luokka olisi toiminut ruokarauhan mukaisesti, he saisivat tarran. Koulun parhaiten ruokalassa käyttäytyvä luokka saisi esim. päättää ruuan yhdelle päivälle tai saisi muun pienen palkinnon. Päätettiin ideoida asiaa edelleen ja viedä ajatus eteenpäin.

- 8 Kokouksen päättäminen
- Tarja Olkkonen kiitti oppilaskunnan hallitusta aktiivisesta toiminnasta syyslukukaudella 2016 ja päätti kokouksen. Kokouksen lopuksi nautittiin glögit ja joulutortut.

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 17.11.2015

Martinmäen koulun oppilaskunnan hallituksen kokous
tiistaina 17.11.2015 Martinmäen koulun opettajainhuoneessa klo 10.00.

1 Kokouksen avaus
- Rehtori Jari Saaranen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen
- Sovittiin, että kokouksessa ei valita erillistä puheenjohtajaa ja kirjurina toimii Tarja Olkkonen.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat (varajäsen suluissa):

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lukuvuonna 2015-16 ovat: (varajäsen suluissa): Joel Katainen (Seela Laitinen) 3A, Konsta Haarala (Nelli Yliniemi) 3B, Vanessa Mällinen (Emilia Majewska) 3C, Jenni Järvenpää (Jenny Niemelä) 4A, Tiina Laurila (Helmi Mattila) 4B, Tuuli Isopahkala (Lauri Leipälä) 4C, Aniela Majewska (Joona Koskela) 5A, Hans Pärn (Tommi Bäckman) 5B, Niilo Hautakangas (Patrik Saari) 5C, Ville Mattola (Niklas Niskanen) 6A, Liinu Niskanen (Aleksi Väyrynen) 6B, Benjami Savola (Marja-Elena Selkäinaho) 6C, Toni Kiiskilä (Jose-Tiitus Solonen) PR:t.

4 TVIIT –IDEAT OPPILASKUNNALTA
- Tarja Olkkonen kertoi TVIIT-hankkesta, sen rahoituksesta ja sen tavoitteista. Hankkeessa aloitetaan koulujen oppimisympäristöjen uudistamisen ideoiden kartoittamisella. Oppilaskunnan hallitus jakautui porinaryhmiin, jotka kukin pohtivat ideat koulun oppimisympäristöjen kehittämisideoita. Kaikkien ryhmien ideat jaettiin ja keskusteltiin yhdessä, ja ryhmien kokoamat ideat liitettiin yhteen. Tarja Olkkonen koostaa ne kokonaisuudeksi ja liittää osaksi Martinmäen koulun koontia yhdessä henkilöstön ideoiden kanssa.

5 LIIKKUVA KOULU-IDEAT OPPILASKUNNALTA
- Rehtori kertoi Liikkuva koulu-hankkeesta, joka aloitetaan ensi keväänä. Oppilaskunnan hallitukselle esitettiin kysymys, mitä hyvää liikkuvan koulun näkökulmasta on ja mitä toivottaisiin lisää:

  • lisää aikaa liikkua
  • 1-2 tuntia viikossa aikaa olla ulkona
  • tytöt: koripalloa, naruhyppelyä, kiipeilyä, leikit esim. ”Kaikki polttaa kaikkia”, perinneleikit

Liikkuva koulu hanke etenee hankehakemuksen tekemisellä, ja oppilaiden toiveita ja ideoita kuullaan myös jatkossa säännöllisesti.

6 Ajankohtaset asiat / toiveet / ideat
- Tarja Olkkonen esitteli opettaja Marko Niinikosken vinkkaaman Keskipiste Leader –hankehaun, jossa mm. oppilaskunnat voivat hakea rahoitusta yhdessä kaavailemiinsa hankkeisiin. Päätettiin pitää asian tiimoilta ma 23.11. uusi kokous, johon kaikki vapaaehtoiset hallituksen jäsenet voivat tulla mukaan. Koko oppilaskunnan hallitus innostui asiasta.
- Todettiin, että Haapajärven Lasten Parlamentin seuraava kokous on tiistaina 24.11.2015 klo 12:00 kokoushuone 2 (2 kerros) ja päätettiin, että jäsenet menevät kokoukseen jälleen yhdessä.

7 Kokouksen päättäminen
- Tarja Olkkonen päätti kokouksen.

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 14.9.2015

Martinmäen koulun oppilaskunnan hallituksen kokous
maanantaina 14.9.2015 Martinmäen koulun opettajainhuoneessa klo 10.00.

1 Kokouksen avaus
- Rehtori Jari Saaranen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen.

2 Kokouksen järjestäytyminen
- Sovittiin, että kokouksessa ei valita erillistä puheenjohtajaa ja kirjurina toimii Tarja Olkkonen.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat (varajäsen suluissa): Joel Katainen (Seela Laitinen) 3A, Konsta Haarala (Nelli Yliniemi) 3B, Vanessa Mällinen (Emilia Majewska) 3C, Jenni Järvenpää (Jenny Niemelä) 4A, Tiina Laurila (Helmi Mattila) 4B, Tuuli Isopahkala (Lauri Leipälä) 4C, Aniela Majewska (Joona Koskela) 5A, Hans Pärn (Tommi Bäckman) 5B, Niilo Hautakangas (Patrik Saari) 5C, Ville Mattola (Niklas Niskanen) 6A, Liinu Niskanen (Aleksi Väyrynen) 6B, Benjami Savola (Marja-Elena Selkäinaho) 6C, Toni Kiiskilä (Jose-Tiitus Solonen) PR:t.

Mukana kokouksessa oli myös MMS:n toimittaja Jutta Varila.

4 Oppilaskunnan hallituksen toiminta
- Tarja Olkkonen kertoi uusille jäsenille oppilaskunnan hallituksen toiminnasta – mitä hallituksen toimintaan on kuulunut edellisten vuosien aikana.

5 Haapajärven Lasten Parlamentin edustajien valinta
- Esityksen Haapajärven Lasten Parlamentin perustamisesta teki koulumme entinen oppilas Selina Saarenpää syksyllä 2012 ja ensimmäinen parlamentti aloitti toimikautensa keväällä 2013. Nyt on meneillään siis jo parlamentin 3 toimintavuosi.

Koulumme ooppilaista edelliseen parlamenttiin oli valittuna oppilaat (varajäsen suluissa): Tiina Laurila (Helmi Mattila), Ville Mattola (Niila Sikala), Liinu Niskanen (Tuuli Isopahkala), Benjami Savola (Elia Romppanen).

Keskusteltiin, kuinka moni aikaisemmin mukana olleista haluaa jatkaa parlamentissa sekä kuinka moni uusista oppilaskunnan hallituksen jäsenistä olisi innostunut toimimaan Haapajärven Lasten Parlamentissa varsinaisena tai varajäsenenä. Haapajärven Lasten Parlamentin jäseniksi valittiin äänestyksen jälkeen Martinmäen edustajiksi: Jenni Järvenpää (Toni Kiiskilä), Tiina Laurila (Helmi Mattila), Tuuli Isopahkala (Aniela Majewska), Niilo Hautakangas (Konsta Haarala), Ville Mattola (Joel Katainen), Liinu Niskanen (Vanessa Mällinen) ja Benjami Savola (Hans Pärn).

Haapajärven uuden Lasten Parlamentin toimikausi alkaa tiistaina 15.9.2015. Sovittiin, että kaikki kokoukseen lähtevät kokoontuvat ala-aulassa klo 11.45 ja kaupungintalolle siirrytään yhdessä.

6 Ajankohtaset asiat / toiveet / ideat
- Rehtori kertoi ajankohtaisista asioista koululla. Martinmäen koulun Unesco-toiminta on saanut tunnustusta Helsingissä pidetyssä Suomen Unesco-koulujen seminaarissa. Rauhan puiden istutusta on luvassa ensi viikolla useampana päivänä ja Kodin ja koulun päivää vietetään perinteisesti 25.9. 29.9. kokoontuu vanhempainyhdistys syyskokoukseen. Vapaaehtoiset 6.-luokkalaiset pääsevät mukaan hirvenmetsästykseen 2.10. MMS, koulumme verkkolehti on ollut ja on mukana aktiivisesti eri tapahtumissa.

7 Kokouksen päättäminen
- Rehtori Jari Saaranen päätti kokouksen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä