II Vaikuttaminen ja vallankäyttö Euroopan unionissa

Sisältö

  • Euroopan yhdentymisen alku
  • Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmä
  • suomalaiset Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä
  • erilaiset jäsenetTehtävä: Toimielimet

Perehdy Euroopan unionin toimielimiin. (Forum: s. 50-61; Edita: 70-79)
"Kuvitellaan, että olet töissä Euroopan unionin tiedotustoimistossa. Saat puhelinsoiton Kiinasta ja sinun tulee 30 sanalla kertoa soittajalle"
a.) komission
b.) ministerineuvosto (Euroopan unionin neuvosto)
c.) parlamentin
d.) Eurooppa-neuvoston (huippukokous)
kokoonpano, asema ja luonne unionissa.

Tehtävä: Lainsäädäntö

Perehdy Eu-lakien säätämiseen:
  • Forum: "Euroopan unionin päätöksenteko" s. 62-67
  • Edita: "7. Kuka päättää mistä ja miten kappaleesta s. 82-85
Selvitä, mitä ovat Eu:n säädöstyypit:
a.) asetus
b.) direktiivi
c.) päätös

Piirrä itsellesi kaavio Eu-säädöksen vaiheista tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.
Kirjoita oppimispäiväkirjaan, mikä rooli lainsäätämisessä on:
a.) komissiolla
b.) ministerineuvostolla
c.) parlamentilla

Tehtävä: Euroopan unionin saavutukset (oppimispäiväkirjaan)

  • Tehtävänäsi on perustella kaverillesi, miksi on hyvä, että Suomi on Euroopan unionin jäsen.
  • Etsi Internetistä tietoa Eu:n hyvistä saavutuksista.
  • Laadi viiden kohdan lista omasta mielestäsi tärkeimmistä päätöksistä, jotka ovat koskettaneet tavallisia ihmisiä.

Tehtävä: Eu-asioiden käsittely Suomessa

Selvitä itsellesi, miten ja missä eri toimielimissä Eu-asioita käsitellään Suomessa. Mikä rooli on eduskunnalla, hallituksella, suurella valiokunnalla jne.

Kirjoita tämän jälkeen n. 50 sanan tiivistelmä Eu-asioiden päätöksenteosta Suomessa.

Forum: s. 83-86
Edita: s. 94-95