Yh3 - Suomi, Eurooppa ja maailma

Uuden Lopsin pakollinen YH3 kurssi

Tämän kurssin teemana on Suomen suhde muuhun maailmaan. Kurssilla käsitellään suuria globaaleja poliittisia aiheita sekä Euroopan unionia. Oppikirja löytyy koulun oppikirjakirjastosta.