Yh1 - Yhteiskuntatieto

Viikkokatsaukset

Muodostakaa pareja ja perehtykää viikon keskeisiin uutistapahtumiin ja selventäkää niitä muille oppilaille valitsemallanne tavalla. Jokaisena torstaina kuullaan yhden ryhmän raportit kotimaisista uutisista (paikallinen, maakunnallinen, valtakunnallinen) ja yhden ryhmän raportit kansainvälisistä uutisista. Ryhmän täytyy tehdä raportti yhteistyössä!