Yh2 - Taloustieto

Historian ja yhteiskuntaopin kurssien suorittamisohjeet

 • Oppilaat ottavat itse vastuun omasta oppimisestaan.
 • Tukea oppimiseen saat muilta oppilailta sekä opettajalta.
 • Oppilas ymmärtää, että opiskelemme asioita, emme kirjan sivuja.
 • Oppilas ymmärtää, että opiskeltavasta asiasta löytyy tieto myös muualta kuin oppikirjasta.

 

 • Oppilas osaa suhtautua kriittisesti ja vertailevasti eri lähteistä saamiin tietoihin.
 • Opetusalustana toimii Google Classroom, josta löytyy aikataulu, tehtävät, tärkeitä materiaaleja ja linkkejä kurssiin liittyen.
 • Classroom on käytettävissä kaikilla päätelaitteilla (älypuhelin, tabletti, läppäri, pöytäkone jne.)
 • Pedanetistä löytyy erilaisia kursseihin liittyviä pelejä, joita voi pelata aina jos muuten ei ole mitään tekemistä
 • Voit auttaa kaveria hankalissa asioissa ja oppia samalla itse lisää
 • Asioita voi opiskella myös etukäteen
 • Samassa tilanteessa olevien kavereiden kanssa voi keskustella aiheeseen liittyvistä asioista
 • Haasta opettajaa!
 • Viikon tavoitteet löytyy kurssin etusivulta Classroomista

 

Uuden asian oppiminen

Uuden asian opettelu ja oppiminen tapahtuu erilaisilla menetelmillä, riippuen opiskeltavasta asiasta. Menetelmiä ovat:

 1. Itsenäinen perehtyminen opeteltavaan asiaan kirjan tai Internetin avulla
 2. Pienryhmätyöskentely
 3. Opettajan antama opetus yksittäiselle oppilaalle, pienryhmälle tai koko ryhmälle