I Eurooppalainen identiteetti

Sisältö

Yhteiset eurooppalaiset arvot:
  • Euroopan historian keskeiset vaiheet antiikista lähtien
  • Eurooppalainen identiteetti
  • Eu-symbolit
Euroopan unionin kansalaisuus:
  • Eu-kansalaisuus
  • Schengen-alueOppimispäiväkirjaan tästä kokonaisuudesta

Vastaa oppimispäiväkirjaan seuraaviin kysymyksiin:

Kirjan kappaleet 1-2. (Otava)

Eurooppa ja eurooppalaisuus: s. 25 t. 1, 4

1. Määrittele käsitteet
a.) liittovaltio
b.) valtioiden välinen liitto
c.) Lissabonin sopimus
4. Miksi Eurooppa-käsitteen käyttö alkoi vähitellen yleistyä uuden ajan alkupuolella?

Eurooppalainen identiteetti ja yhteiset arvot: s. 35 t. 1, 2, 6
1. Määrittele käsitteet:
a.) euro-optimismi
b.) europessimismi
c.) yksilöllinen identiteetti
d.) kansallinen identiteetti
e.) eurooppalainen identiteetti
f.) maailmankansalaisuus

2.
a.) Mitkä ovat eurooppalaista identiteettiä korostavia symboleita?
b.) Puolusta ja kritisoi seuraavaa väitettä: Yhteiset symbolit vahvistavat eurooppalaista identiteettiä

6. Pohdi, miten kansallinen ja eurooppalainen identiteetti voisivat olla yhdistettävisää.

Euroopan monet kasvot. Käydään yhteistoiminnallisesti


Kirjan kappaleet 1-3. (Edita)
Kpl 1. s. 23 t. 1-5
Kpl 2. s. 29 t. 2-3
Kpl 4. s. 46 t. 2, 4, 5


Kpl 1.
1. Miten määrittelet Euroopan?
2. Millä perusteella suomalaiset ovat eurooppalaisia ja millä perusteella eivät?
3. Milloin Eurooppa on ollut aikaisempina vuosisatoina yhtenäinen kokonaisuus?
4. Vertaa toisiinsa Suomen ja Euroopan unionin symboleja. Mitä yhteistä ja mitä eroa havaitset?
5. Miten antiikin, juutalaisuuden ja kristinuskon perintö ilmenevät Euroopassa?

Kpl 2.
2. Mitä uusia oikeuksia unionin kansalaisuus tuo verrattuna yksittäisen kansallisvaltion, esimerkiksi Suomen, kansalaisuuteen?
3. Selvitä esimerkein, mitä suomalainen hyötyy EU-kansalaisuudestaan

Kpl 4.
2. Mihin 1950-luvun alussa pyrittiin perustettaessa Euroopan hiili- ja teräsyhteisöä?
4. Mitä tavoitteita 1950-luvulla syntyneet Euroopan yhteisöt asettivat itselleen?
5. Miten hyvin tavoitteet toteutuivat vuosien kuluessa?

Tehtävät oppimispäiväkirjaan tuosta alapuolelta:

Tehtävä: Schengen


Tehtävä: Schengenin sopimus (oppimispäiväkirjaan)

Etsi internetistä tietoa Schengenin sopimuksesta ja vastaa kysymyksiin. Muista mainita myös käyttämäsi lähde.

1) Selitä mitä Schengenin sopimuksella tarkoitetaan
2) Mitä hyötyä ja haittaa on Schengenin sopimuksesta?
3) Miksi osa unionimaista on halunnut jäädä sopimuksen ulkopuolelle?
4) Millaisia ongelmia Schengenin sopimukseen liittyy vuoden 2016 alussa?
5) Ota selville, mitä tarkoitti pohjoismainen passiunioni ja kuinka kauan se toimi.
6) Tutustu internetissä Vapaa liikkuvuus –ryhmään http://vapaaliikkuvuus.net/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=64 Mitä ryhmä ajaa ja mitä vastustaa? Mitä itse olet mieltä ryhmän ajatuksista?

Yhteistoimnnallisesti: Euroopan monet kasvot.

Jakaudutaan viiden hengen ryhmiin. Jokainen ryhmän jäsen saa kappaleesta oman vastuualueen.

Perehdy omaan aiheeseen ja laadi siitä itselle lyhyet muistiinpanot
Kertokaa oman aiheen keskeiset asiat muille ryhmän jäsenille
Muut ryhmän jäsenet voivat esittää lisäkysymyksiä.

1. Kielten ja kansojen mosaiikki
2. Yksi Eurooppa - monta Eurooppaa
3. Onko iällä ja koolla väliä?
4. Erilaiset poliittiset järjestelmät
5. Hyvinvoinnin vaihtelevat mallit

Lopuksi kirjoittakaa yhteinen, noin sadan sanan mittainen yhteenveto kappaleesta "Euroopan monet kasvot".

Jokainen liittää yhteenvedon omaan oppimispäiväkirjaan