Kurssin suorittaminen

Ryhmätyön linkkejä

Kysymyksiä (EU & Venäjä, EU & Kiina, EU & Yhdysvallat):
1. Millaiset suhteet ovat olleet aiemmin? Millaiset ovat nykyään? Miksi?
2. Millaiseksi suhteiden arvellaan muodostuvat tulevaisuudessa?
3. Mitkä tekijät yhdistävät?
4. Mitkä tekijät erottavat?
5. Missä asioissa tehdään yhteistyötä?
6. Mitä asioita otettava huomioon yhteistyössä?

Kysymyksiä (EU ja pakolaisuus)
1. Mistä Eurooppaan tulee pakolaisia? Miksi? Taustat ja syyt, reitit yms.
2. Onko pakolaisuus ongelma EU:lle? Mitä hyötyä siitä voi olla?
3. Miksi EU-maat ottavat vastaan pakolaisia? Lait, arvot, historia yms.
4. Miksi pakolaisuus on kasvanut viime aikoina? Onko EU ollut osaltaan edesauttamassa tilanteen syntymistä/ kärjistymistä? Jos on, miksi, milloin, miten?
5. Mikä on pakolaiskriisi? Miten se näkyy Euroopassa?

Kysymyksiä (EU ja turvallisuus)
1.Millainen on EU turvallisuuspolitiikka?
2. Millaista sotilaallista/ turvallisuusyhteistyötä EU-maat tekevät? Sotilasliitot? EU:n yhteinen armeija?
3. Mitkä asiat heikentävä Euroopan turvallisuutta?
4. Millaisia uhkia EU on kohtanut? Kohtaa tällä hetkellä? Tulee kohtaamaan tulevaisuudessa? (terrorismi, pakolaisuus, kv-rikollisuus, ihmiskauppa, huumeet, vapaa liikkuvuus)
5. Mitä EUROPOL tekee?
6. Millaisia muita turvallisuustekijöitä ja yhteistyöelimiä EU-mailla on?
​Pakolaisuus:
http://yle.fi/uutiset/3-9439556
http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000002851064.htmlhttp://yle.fi/uutiset/3-8292227
http://www.mtv.fi/uutiset/aihe/pakolaiset-ja-turvapaikanhakijat-euroopassa/5267760http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-2000000991342.html

Kiina:
http://www.kauppalehti.fi/uutiset/eu-ja-kiina-lammittelevat-kauppasuhteita/kg57sZw9
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fi/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.2.1.html ​¡http://fi.gbtimes.com/kulttuuri/eurooppa-ja-kiina-vanhat-suhteet-uudet-tuulet

http://yle.fi/uutiset/3-8965495
https://ek.fi/mita-teemme/kauppapolitiikka/kiina/
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Liiteasiakirja/Documents/EDK-2016-AK-68785.pdf

Kurssin suorittamien

Kurssilla oppilaat ovat aktiivisia toimijoita. Kurssia ei pysty suorittamaan "passiivisella oleskelulla". Kurssin ydin muodostuu säännöllisesti tehtävän oppimispäiväkirjan/sähköisen vihkon ympärille.

Oppimispäiväkirja/sähköinen vihko

Kurssilla tehdään oppimispäiväkirjaa/sähköistä vihkoa:
* Kaikilla sama pohja --> tallentakaa oman tunnusten alle tai pilveen (esim. GoogleDrive tai OneDrive)
* Kirjaa aluksi omat tavoitteesi: (mm. miksi tulin kurssille?, mitä haluan oppia? jne.)
* Kurssin edetessä tehdään annetut tehtävät oppimispäiväkirjaan.
* Kirjoita omia havaintoja kurssista ja kurssin aihepiirin asioista.
* Kerää Euroopan uninoniin liittyviä uutisia/artikkeleita kurssin aikana (sanomalehdet, aikakauslehdet, internet). Uutisia käsitellään viikottain, perjantain oppitunneilla.
* Kirjoita omia oivalluksia aihepiiristä (esim. mitä hyötyä oppimistani käytännön elämässä)
* Kirjoita ongelmista, jotka liittyvät kurssin aihepiirin hahmottamiseen/tehtäviin
* Lopuksi arvioi, miten olet onnistunut tavoitteidesi saavuttamisessa

Kurssin arvioinnissa oppimispäiväkirja vaikuttaa 40 % ja koe 60 %. Lisäksi tuntiaktiivisuus vaikuttaa numeroon.

Liitteet:

Oppimispaivakirja_2015.docx

Etsi yksi uutinen

Etsi internetistä yksi Euroopan unioniin liittyvää uutinen ja referoi se oppimispäiväkirjaasi. Lisää referointiin myös oma kommenttisi.

Itsenäinen suorittaminen

Kurssin voi suorittaa itsenäisesti, mikäli se menee päällekkäin jonkin muun kurssin kanssa.
Itsenäisesti suoritettaessa täytetään oppimispäiväkirjaa, johon myös tehdään sähköisesti annetut tehtävät.

I Eurooppalaisuutta etsimässä
- Laadi essee Euroopan historiasta
- Tehtävät 1-5 s.23
- Tehtävät 1-4 s.29
- Tehtävät 1-4 s.33

II Miksi Eurooppa yhdentyy?
- Tehtävät 1-5 s.46
- Tehtävät 1-3 s.51
- Tehtävät 1-5 s.66
- Tehtävät 2-3 s.67
- Tee tehtävä "Euroopan yhdentyminen" vaikuttaminen ja vallankäyttö Euroopan unionissa osiosta

III Miten Euroopan unioni toimii?
- Laadi muistiinpanot Eu-toimielinten (Eurooppa-neuvosto, Euroopan unionin neuvosto, komissio, parlamentti) kokoonpanosta, tehtävistä ja asemasta.
- Selvitä, miten Eu-säädös (asetus, direktiivi, päätös) syntyy. Selvitä myös eri säädöstyyppien keskeiset erot.
- Tehtävät 4. ja 5. s.89
- Tehtävät 2-5 s.98
- Tehtävät osiosta "vaikuttaminen ja vallankäyttö Euroopan unionissa".
  • myytit,  käsitteet, Eu-budjetti
- Selvitä Suomen suhteet Euroopan talousjärjestöihin toisen maailmansodan loppumisesta tähän päivään.

IV Alueiden Eurooppa
- Tee kaikki tehtävät linkin "Euroopan unionin alueelliset vaikutukset" alta.

V Minne menet, Eurooppa
- Laadi lista Lissabonin-sopimuksen tuomista muutoksista
- Kirjoita mielipidekirjoitus aiheesta "Euroopan unionin laajentuminen tulevaisuudessa".
- Laadi muistiinpanot aiheesta: Euroopan unionin sotilaallinen yhteistyö.