IV Euroopan unionin haasteet

Sisältö

 • EU:n laajeneminen
 • yhteinen turvallisuuspolitiikka
 • EU ja globaalit järjestelmät

Kirjan kappaleet:

Edita:
Otava:

Valtiopäivien avajaiset

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö avasi vuoden 2016 valtiopäivät keskiviikkona. Presidentin tilaisuudessa pitämästä puheesta on riittänyt paljon keskustelua avajaisten jälkeen. Selvitä:

a.) Mitä merkittävää Sauli Niinistö puheessa sanoi?
b.) Selvitä vähintään kolmen eri henkilön (toimittajan, yhteiskunnallisen vaikuttajan jne.) näkemykset Niinistön puheesta.
c.) Kerro myös oma, perusteltu mielipide Niinistön puheesta?


Europaan unionin yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (Oppimispäiväkirjaan)


 • Kirjasta:
  • Edita: Kpl. 13
  • Forum: s. 122-134
 • Minkälaista sotilaallista yhteistyötä Euroopassa on ollut toisen maailmansodan jälkeen? Mikä on ollut Eu:n tai Eu:n edeltäjien merkitys yhteistyössä?
 • Miten Euroopan unionin sotilaallinen yhteistyö on järjestetty nykyään?
 • Muodostakaa perusteltu mielipide, miten unionin puolustus tulisi tulevaisuudessa hoitaa.
 • Kirjan tehtävät:
  • Edita: s.138 t. 1-4
  • Forum: s. 134 t. 1-3

Tehtävä: Laajentuminen

Käytä apuna oppikirjaa:
Forum: s. 141-149
Edita: s. 127-130

1) Pohdi, mihin itse asettaisit EU:n rajat.
2) Ota selvää ja pohdi, miksi seuraavat Euroopan maat eivät ole unionin jäseniä: a) Norja, b) Valko-Venäjä, c) Serbia, d) Sveitsi e) Moldova, f) Venäjä?
3) Millä perusteilla unioni päättää Turkin jäsenyydestä, ja mitä vaikutuksia jäsenyyden toteutumisella olisi unionille ja Turkille?
(Yo-tehtävä, syksy 2009)
4) Miksi Turkin lähentyminen EEC:n ja EU:n kanssa on ollut hidasta?
5) Ota selvää, mikä Kyproksen asemassa hiertää EU:n ja Turkin välejä.

Omat ajatukset

Kirjoita päiväkirjaan omat ajatukset kurssin etenemistä, oppimisesta, hankalista asioista jne.