VIERAAT KIELET

Laaja-alaisen oppimisen arviointi

Miten laaja-alaista oppimista arvioidaan?

Miten laaja-alaiset tavoitteet näkyvät aineidesi opetuksessa?
 • L1: kielten opiskelu kehittää ajattelua, vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia taitoja
 • L4: monilukutaitoa harjoitellaan monipuolisesti erilaisten tekstien muodossa (myös puhuttu kieli, kuvat yms.)
 • L2=kielet
 • L 5: tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään monipuolisesti erilaisissa projekteissa yms.
 • L6: kielitaito on valttikortti työmarkkinoilla ja tarpeellista usein myös yrittäjyydessä
 • L7: harjoitellaan mielipiteiden ja näkemysten ilmaisua vieraalla kielellä; kestävä kehitys on yksi käsiteltävistä aihepiireistä
 • L3: käsiteltävät aihepiirit liittyvät usein arjen taitoihin (esim. ruokaostosten tekeminen, ravintolassa käynti yms.)
Miten niitä voisi arvioida?
 • esim. vuorovaikutustaidot ovat osa suullista kielitaitoa ja niiden arviointi on osa suullisen kielitaidon arviointia
 • jatkuvaa palautteen antamista ja ohjausta "oikeaan suuntaan" esim. arvoihin liittyen
 • itsearviointi
 • kulttuuritietämystä voi testata myös summatiivisesti
Miten arviointi vaikuttaa arvosanaan?
 • laaja-alaisen osaamisen arviointi on luonnollinen osa kielten arviointia ja sisältyy kielten tavoitteisiin ja hyvän osaamisen kriteereihin

Oppilaan osallistaminen arvioinnissa

Miten tavoitteista keskustellaan oppilaiden kanssa? Entä arvioinnista?
 • Esim. kurssin alussa voidaan käydä tavoitteet ja arvointikriteerit läpi ja oppilaat asettavat omia tavoitteita kyseiselle kurssille/jaksolle
 • neuvotellaan oppilaiden kanssa arviontitavoista (esim. kokeiden määrä, sanakokeet, projektit yms.)
 • avataan oppilaille kielitaidon eri osa-alueita ja painotetaan sitä, että kaikki osa-alueet otetaan huomioon arvioinnissa
Miten huoltajalle tiedotetaan tavoitteista ja formatiivisesta arvioinnista?
 • esim. Pedanet-sivuille voisi laittaa koosteen tavoitteista ja arvioinnista, jossa se olisi kaikkien saatavilla (linkin voi lähettää esim. Wilman kautta lukuvuoden alussa)
Hyöty oman työn kehittämiseen?
 • auttaa ymmärtämään oppilaiden ajatuksia heille hyödyllisistä työ- ja arviointitavoista
 • oppilailta saa konkreettisia vinkkejä opetuksen kehittämiseen
 • -> ryhmälle heräsi tarve laatia Orimattilan yhteinen vieraiden kielten arviointityökalu

Dokumentoitu itsearviointi kerran lukukaudessa
 • luokanvalvojan johdolla tehtävä "Minä ja meidän luokkamme" -kurssin tavoitteisiin liittyvä itsearviointiPeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä