MU + LI + KO

Ajatuksia arvioinnista

1. Laaja-alaisen oppimisen arviointi
-Laaja-alaiset tavoitteet kuuluvat luontaisesti oppiaineisiin ja niiden sisäisiin prosesseihin
-Uusi OPS ei muuta radikaalisti laaja-alaisia sisältöjä ja niiden kuulumista opetukseen kyseisten aineiden osalta
-Laaja-alaisten arviointi on osa arvosanaa, mutta hankalaa eritellä kuinka suuri painoarvo sillä on lopullisen arvosanan muodostumisessa.
-Pitää tehdä oppilaille selväksi tulevana syksynä arvosanojen kriteerit ja arvioinnin kohteet
-Jokainen oppiaine on niin erilainen toisiinsa nähden, että on mahdotonta tehdä pysyvää jakoa lopulliseen arvosanaan vaikuttaville painoarvoille (tiedot/taidot/työskentely)

-Miksi eri kouluilla samassa kaupungissa annetaan eri määrä arvosanoja vuodessa!? Tähän toivotaan yhtenäisyyttä

2. Oppilaan osallistaminen arvioinnissa
-Kurssin alussa selvitetään oppilaille tavoitteet, arvioinnin kohteet sekä kriteerit arvosanoille
-Itsearviointi ja sen pohjalta käyty arviointikeskustelu tarvittaessa, jotta tavoitteet ja todellisuus kohtaavat
-Jatkuva näyttö
-Oppilaiden antamaa vertaispalautetta voisi olla enemmän, mutta palautteen antaminen vaatii harjoittelua
-Huoltajille on saatavilla kaupungin OPSit internetissä, joista saa kaiken tarvittavan tiedon arvioinnista, sisällöistä ja kriteereistä
-Tuen tarpeen muuttumisesta ilmoitetaan huoltajille aina
-Pitäisikö oman edistymisen arviointi viedä kotiin huoltajille nähtäväksi?
-Oppilaiden antama palaute opettajalle on tärkeää oman työn kehittämisen kannalta
-Keskustellaan oppilaiden kanssa siitä, miten arvioidaan esim. liikuntaa ja millainen oppilas saa kiitettävän arvosanan
-Oppilaiden työskentelyllä peilataan omaa opettamista

-Dokumentoitu itsearviointi:
-lomake
-jokaisesta laaja-alaisesta osaamisen alueesta jokin kysymys
-jokaisella vuosiluokalla sama itsearviointi (7.- ,8.- ja 9.-luokilla), jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia
-itsearviointikysymykset tulisi olla selkeitä ja helposti ymmärrettäviä, jotta oppilas pystyy vastaamaan
-sanalliset vastaukset vaikeampia, monivalinnat helpompia

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä