HI + YH + UE + ET

Miten laaja-alaista osaamista arvioidaan?

Miten laaja-alaiset tavoitteet näkyvät oppiaineiden opiskelussa?

Erilaisissa työtavoissa ja työskentelyn yhteydessä. Esimerkiksi monilukutaito yhteiskuntaopissa tilastojen tulkintojen yhteydessä. Tässä aineryhmässä laaja-alaisen osaamisen osa-alueet sisältyvät keskeisenä osana opetussuunnitelmaa.

Lukuvuonna 2017 Orimattilan kaupungin 7. luokkalaisille tulee Minä ja meidän luokkamme-opintokokonaisuus (0,5 vuosiviikkotuntia). Tulisiko tehdä luokanvalvojille vuosittain päivitettävä Luokanvalvojan käsikirja?

Opettajat tarvitsevat lisää tieto-ja viestintäteknistä koulutusta, esimerkiksi Office365:n osalta.

Miten tavoitteita voidaan arvioida? Miten arviointi vaikuttaa arvosanaan?

Voidaan arvioida tiedollisia taitoja opetussuunnitelman puitteissa sekä työskentelytaitoja oppiaineen tunneilla. Laaja-alaiset tavoitteet toteutuvat kauttaaltaan reaaliaineiden oppisisällöissä.

Oppilaan osallistaminen arvioinnissa

Miten tavoitteista keskustellaan oppilaiden kanssa? Entä arvioinnista?
Oppilaiden henkilökohtaisista tavoitteista sekä arvoinnista voidaan keskustella. Oppiaineen sisällä tulee esitellä oppiaineen tavoitteet oppilaille sekä kertoa arvioinnin perusteet. Oppiainekohtaisia tavoitearvosanoja mietitään oppilaanohjauksen oppitunneilla. Tarvittaessa järjestetään henkilökohtaisia tavoitteita koskevia palavereja.


Miten huoltajalle tiedotetaan tavoitteista ja formatiivisista arvionnista?
Luokanvalvoja käy oppilaan opiskelua läpi tapaamisissa vanhempien kanssa. Arvioinnista tulee tieto wilman välityksellä sekä todistuksien välityksellä. Lisäksi mahdollista lähettää kotiin kokeita ja muita arvioituja töitä (esim. oppiaineen vihko) huoltajan allekirjoitettavaksi. Jatkuvasta näytöstä voi antaa kommentteja esimerkiksi wilman koearvosanan lisätietoa-kohtaan.
Voisiko olla yhteinen Tervetuloa yläkouluun-tiedote, jonka sisältö esitellään vanhempainillassa ja jonka voi jakaa esimerkiksi Peda.netin tai wilman välityksellä.

Hyöty oman työn kehittämisessä?
Oppilas motivoituu kun tietää mitä tehdään ja miksi. Oppilailta saa uusia näkökulmia opetukseen ja oppimiseen.

Dokumentoitu itsearviointi kerran lukukaudessa?
Toteutettava kokonaisvaltaisesti wilma-lomakkeella Oppilaan itsearviointi. Itsearviointi voidaan niveltää oppilaanohjauksen opiskeluun. Ohjeistus ja itsearvioinnin tekeminen oppilaanohjauksen tunneilla. Luokanvalvojan tulee lukea oppilaidensa itsearviointi. 7. ja 8. luokat tekevät tavoitteet syksyllä ja arviointi keväällä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä