LUONNONTIETEET

29.3.2017

Miten laaja-alaista oppimista arvioidaan?

Miten laaja-alaiset tavoitteet näkyvät aineidesi opetuksessa?
- oppiaineen opsin sisällä
- sisältöalueiden kohsalla esitetty, opettaja ottaa sisältöalueen kohdalla siinä nimenomaisessa kohdassa mainut laaja-alaiset kokonaisuudet huomioon ja suunnittelee ja toteuttaa sisältöalueen opetusta myös laaja-alaisista näkökulmista

Miten niitä voisi arvioida?
- ks. dokumentoitu itsearviointi

Miten arviointi vaikuttaa arvosanaan?
- varmistettava että kaupungin opsin tasolla oppiaineista löytyy kaikkien laaja-alaisten kokonaisuuksien kaikki asiat oppiaineille "jaettuina tai omaksuttuina"

Oppilaan osallistaminen arvioinnissa

Miten tavoitteista keskustellaan oppilaiden kanssa? Entä arvioinnista?
- tiedolliset ja taidolliset tavoitteet keskusteltava
- oppitunnilla kaikille yhteiset asiat, kasia tavoitteleville omia asioita/tehtäviä, kiitettäville omia
- arviointi monipuolista - tavoitteet oppilaille kirkkaina
- kasin kriteerit rajoittavat keskustelua
- arviointikeskustelu tarvittaessa aineen päättyessä/kurssin päättyessä

Oppiainespesifit tavoitteet / laaja-alaiset tavoitteet
-

Miten huoltajalle tiedotetaan tavoitteista ja formatiivisesta arvioinnista?
- huoltaja katsoo koulun opsista
- formatiiviset asiat Wilman kautta
- helposti löysettävissä, ymmärrettävässä muodossa esim. Peda.netissä esillä

Vrt. edistymisen arviointi ja tuen järjestäminen
- kokeen yhteydessä palaute edelliseen suoritukseen tai oppitunnilla nähtyyn osaamiseen
- Wilman tehokas käyttö merkinnöillä/viesteillä
- miten saisi luontevalla tavalla huoltajalle ja ymmärrettävästi?
- oppitunneilla pienimuotoiset arviointikeskustelut

Hyöty oman työn kehittämisen?
- turvata selusta :)
- ei yllätyksiä arvioinnissa
- auttaa oman toiminnan kehittämisessä
-

Dokumentoitu itsearviointi kerran lukukaudessa
- Minä ja meidän luokka kokonaisuuden sisällä itsearviointi, sisältää laaja-alaiset keskeiset asiat,
- itsearviointi monialaisten yhteydessä

Kikyn tunnit
- 7. luokan vanhempainvartit
- 12h yläkoulun arviontikeskusteluihin (oppilas-opettaja)
- yhteistyön lisääntyminen ja monialaiset vievät enemmän aikaa suunnittelu ym. siis käytetään siihen kiky-aikaa
-

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä