KU + KS

Veson tuotoksia 29.3.2017

Miten laaja-alaisia arvioidaan?

- Työskentely perustuu käsitöissä erimittaisiin projekteihin, joita arvioidaan projekteina. Kotitaloudessa laaja-alaista arviointia seurataan oppimispäiväkirjan avulla. Kuvataiteessa em. keinoja käytetään soveltaen.

- Laaja-alaisen arviointi on sisällytetty projektien sisälle. Opettaja suunnittelee oppimistehtävät siten, että laaja-alaiset opetussuunnitelman mukaiset arviointikriteerit toteutuu.

- Niiltä osin kun laaja-alaiset sisällöt ovat sisällytettyinä oppiaineen arvioinnin sisältöihin, ne vaikuttavat arviointiin.

OPPILAAN OSALLISTAMINEN

- Oppimistehtävän alussa pitää opettajan tuoda ilmi, mitä arvioidaan. Oppimistehtävän laajuudesta riippuen arviointikriteereitä tuodaan ilmi oppimistehtävän edetessä.

- Laaja-alaisista tavoitteista ammennetaan syvyyttä oppiaine spesifiin tavoitteisiin.

- Formatiivista arviointia pedanetissa: Vanhemmat kommentoivat keskeneräisten projektien kuvia pedanetissä. Yleispätevät tavoitteet kerrotaan vanhemmille lukuvuoden alussa esim. Wilmassa, josta linkit pedanettiin ja tavoitteisiin.
Wilmassa numeron antamisen yhteydessä kirjoitetaan numeron lisäksi lyhyt sanallinen arviointi, josta vanhempi voi seurata lapsensa edistymistä.

- Oppimistehtävät kehittyvät oppilailta saadun palautteen myötä.

- Itsearviontia laajasti, ei oppiainekohtaista arviointia, vaan kerran lukuvuodessa oppilas arvioi samalla itsearviointilomakkeella kehittymistään eri oppiaineissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä