2. lk


Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 Tavoitteet
https://peda.net/id/a2ce4b229  

  Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
  - kehon osat ja tunnetaidot
- oppimisympäristön ja lähiympäristön turvallisuus
- säänmukainen pukeutuminen
- yhteistyötaidot, ryhmissä toimiminen ja kiusaaminen
- arjen taidot Ja teknologia
- ajan ja lämpötilan mittaaminen, vuodenajat ja sääilmiöt
- oppilas osaa nimetä kehon osia ja kuvata kehon toimintaa
- oppilas tunnistaa ja osaa erottaa erilaisia tunteita
- oppilas osaa kulkea turvallisesti koulumatkansa
- oppilas osaa pukea päälleen hänelle osoitetut vaatteet esim. liikuntavaatteet, ulkovaatteet
- oppilas osaa toimia työparin/ryhmän/oppilaiden kanssa
- oppilas ymmärtää oman fyysisen koskemattomuutensa
- oppilas ymmärtää että jokaisella on oikeus käydä koulua tulematta kiusatuksi
- oppilas osaa kellonajat
- oppilas osaa katsoa lämpömittarista lämpötilan ja osaa erottaa lämpö- ja pakkasasteet
- oppilas osaa vuodenajat
- oppilas tunnistaa eri arjen lämpömittareita
  Laaja-alainen osaaminen:
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
  - koulun pihan ja sen lähiympäristön tutkiminen
- pihan yleisimpien (silmillä näkyvien...) eliölajien ja niiden elinympäristöjen tunnistaminen
- luokka- ja pihakartan laatiminen, kartan idean ymmärtäminen, esimerkkejä aiheen käsittelyyn:
 1. aarteenetsintä
 2. suunnistaminen ja liikkuminen kartan avulla mm. valokuvasuunnistus ja salapoliisisuunnistus
 3. ohjelmoinnin ajattelun yhdistäminen karttatyöskentelyyn
 4. oman kylän sijainti Orimattilassa
 5. kodin sijainti omassa kunnassa
 6. koti Suomessa ja Euroopassa
 7. karttapiirrokset koulumatkasta ja omasta kodista
- avaruus (mikäli ei ole käsitelty 1. luokalla)
esim. tähti, planeetta, kuu, asteroidi
- oppilas osaa nimetä pihan ja lähiympäristön yleisimpiä eliölajeja
- oppilas osaa veden olomuodot
- oppilas osaa laatia karttamaisen esityksen luokasta ja pihasta


  Laaja-alainen osaaminen:
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)  - elämän perusedellytykset
- ravinnontuotanto ja juomavesi
- arjen terveystottumukset
- ihmisen elinkaari
- hyvä mieli ja ilo
- oppilas tunnistaa ja osaa huomioida omia perustarpeitaan
- oppilas tunnistaa yleisiä viljelykasveja ja tuotantoeläimiä
- oppilas osaa arjen terveyden perustaitoja
- oppilas tunnistaa elinkaaren vaiheet  Laaja-alainen osaaminen:
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän kehityksen rakentaminen (L7)
  - tutkimuksen tekemisen vaiheita
- kasvien kasvattaminen ja havaintojen teko
- ohjattu kasvion rakentaminen
- 2. luokan kasvion kasvit: piharatamo, valkoapila, siankärsämö, kuusi, mänty, kielo, pihlaja
- liike ja liikkeen muutos
- oppilas osaa ratkaista arjen pulmatilanteita
- oppilas osaa tehdä havaintoja kasvin kasvusta
- oppilas erottaa toisistaan paikallaanolon ja liikkeen


  Laaja-alainen osaaminen:
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Monilukutaito (L4)
 
  - aineen olomuodot - oppilas tunnistaa aineen olomuodot (kiinteä, neste, kaasu)
  Laaja-alainen osaaminen:
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Monilukutaito (L4)
 
  - puu, metalli, lasi ja muovi
- tutustutaan aineiden kykyyn heijastaa ja läpäistä valoa
- yksinkertainen virtapiiri
- oppilas osaa perusasioita aineiden ominaisuuksista esim. puu palaa ja kelluu vedessä
- oppilas osaa kertoa missä puuta, metallia, lasia ja muovia käytetään
- oppilas osaa rakentaa yksinkertaisen virtapiirin
  Laaja-alainen osaaminen:
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 
  - havaintojen valokuvaaminen
- havaintojen tallentaminen medioihin
- oppilas osaa kuvata ja tallentaa yksinkertaisilla välineillä esim. puhelin, tabletti
  Laaja-alainen osaaminen:
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Monilukutaito (L4)
 
  - omista ja yhteisistä tavaroista huolehtiminen
- kierrätykseen ja lajitteluun tutustuminen
- jätteiden vähentäminen oman toiminnan avulla
- pohditaan omien tekojen merkitystä itselle, muille ihmisille sekä omalle lähiympäristölle
- oppilas osaa huolehtia sekä omista että yhteisistä tavaroista
- oppilas osaa lajitella koulussa tuottamansa jätejakeet
- oppilas hahmottaa kuinka voisi vähentää omalla toiminnallaan jätteiden määrää
- oppilas ymmärtää, mikä vaikutus hänen tekemillään valinnoilla on omaan itseensä, toisille ihmisille ja lähiympäristölle
  Laaja-alainen osaaminen:
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Monilukutaito (L4)
 

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä