Uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

1. lk


Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 Tavoitteet
https://peda.net/id/f73448a89  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

S1
- oma perhe, suku

- erilaiset perheet

- Raamatun kertomuksia ja suuria juhlapyhiä

- kirkkovuoden juhlia

- virret ja muu hengellinen musiikki

Oppilas tuntee oman perheensä ja lähiympäristönsä uskonnolliseen ja katsomukselliseen taustaan. (T1)

Oppilas tutustuu oman uskonnon juhliin ja niihin liittyviin perinteisiin ja kertomuksiin. (T2, T3, T4)S2
- oman paikkakunnan uskonnolliset yhteisöt

- kotiseurakunta


Tutustutaan omaan kotiseurakuntaan ja mahdollisuuksien mukaan muihin paikkakunnilla oleviin uskonnollisiin yhteisöihin. (T4)

S3
- erilaisuus ja toisten hyväksyminen

- pelko ja rohkeus

- omatunto

- oikea ja väärä Raamatun kertomusten kautta

- oppilaiden omasta elämästä nousevien kysymyksien pohtiminen


Pyritään keskustelemaan erilaisista tunteista sekä oppilaiden omista kokemuksista sekä pohtimaan oikeaa ja väärää ja ihmisyyteen kuuluvia hyveitä ( T5, T6, T7, T8. )

Laaja-alainen osaaminen:
- opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö-, pari- ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja, esim musiikki, kuvataide, tietotekniikka ( L4, L 5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan, esim. vierailujen avulla ja opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille (L2)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille Kultaisen säännön merkitys arjessa ja korostamaan vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin (L3, L7)


- välitön kannustava palaute
- itsearviointi
- palaute omasta tuotoksesta ja sen toteutuksesta

2. lk


Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 Tavoitteet
https://peda.net/id/f73448a89  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1
- elämänkaareen liittyvät juhlat

- kristillinen symboliikka ja liturgiset värit

- kirkkovuoden juhlia

- virret ja hengellinen musiikki

- Isä meidän -rukous


Oppilas tutustuu oman uskonnon juhliin ja niihin liittyviin perinteisiin ja kertomuksiin. (T1, T2, T3, T4)
Oppilas perehtyy kristilliseen symboliikkaan. ( T2)
S2
- oman paikkakunnan uskonnolliset yhteisöt

- kotiseurakunta

Tutustutaan omaan kotiseurakuntaan ja mahdollisuuksien mukaan muihin paikkakunnilla oleviin uskonnollisiin yhteisöihin. (T4)
S3
- kultainen sääntö

- riitojen ratkaiseminen

- minä olen arvokas ja Jumalan luoma

- oma ja toisten oma Raamatun kertomusten kautta (esim. Laupias samarialainen)

- oppilaiden omasta elämästä nousevien kysymyksien pohtiminen


Erilaisuus ja sen hyväksyminen. Keskusteleminen ja arvojen pohtiminen.( T5, T6, T7, T8)


Laaja-alainen osaaminen:
- opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö- , pari- ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja, esim. musiikki, kuvataide, tietotekniikka ( L4,L 5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan esim. vierailujen avulla ja opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille (L2)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille Kultaisen säännön merkitys arjessa ja korostamaan vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin (L3, 7)

- välitön kannustava palaute
- itsearviointi
- palaute omasta tuotoksesta ja sen toteutuksestaPeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä