1. lk


Kuvataiteen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 Tavoitteet
https://peda.net/id/04bfff548  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen  

1. luokan painotuksena omat kuvakulttuurit

 

S1 Omat kuvakulttuurit:
Omilla kuvakulttuureilla tarkoitetaan oppilaan omiin mielenkiintoihin liittyviä ja hänen arjessaan esiintyviä visuaalisen kulttuurin tuotteita (esim. kirjoja, satuja, sarjakuvia, TV-ohjelmia, pelejä, valokuvia, fanikuvia).

S2 Ympäristön kuvakulttuurit:
Ympäristöllä tarkoitetaan oppilaan lähiympäristöä, kuten kotia ja koulua. Esineillä tarkoitetaan lähiympäristöön liittyviä arkipäivän tavaroita (esim. tauluja, julisteita, pakkauksia, logoja, esineitä, astioita, tekstiilejä jne. Medialla tarkoitetaan esim. lapsiin kohdistuvia mainoksia, oppilaiden käyttämiä pelejä, ja verkkosivuja, TV-ohjelmia, elokuvia, sovelluksia ja tieto- ja viestintätekniikan välineitä).

S3 Taiteen maailmat:
Eri aikoina tuotettu taide tarkoittaa taidetta esihistoriasta nykytaiteeseen. Eri ympäristöissä tuotettu taide tarkoittaa taidetta joka ei ole esillä museoissa tai galleroissa (esim. julkinen taide, veistokset, katutaide, ympäristötaide jne.)

Tavoitteita lähestytään 1. luokalla liittämällä oppimistehtävät ja teemat erityisesti S1 Omat kuvakulttuurit-sisältöalueeseen

Kuvataiteen tavoitteiden (T1-T11) tarkempi kuvaus:

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1-T3

 • Oppilasta ohjataan käyttämään erilaisia kuvallisia tuottamisen tapoja, esim. piirtäminen, kolmiulotteinen työskentely, valokuvaus, digitaaliset esitykset, animaatio, video jne.
 • Tutustutaan valokuvauksen tapoihin, vastuulliseen kuvien ottamiseen ja jakamiseen.

Kuvallinen tuottaminen T4-T6

 • Piirustus ja maalausvälineisiin tutustuminen sekä käyttö ja huolto (esim. puuvärit, erilaiset liidut, huopakynät, hiili, vesivärit, sormivärit), välineiden hallinta ja oikeanlainen piirrin-, sivellin- ja hiiliote
 • Muovailu ja rakentelu (esim. savi, paperimassa, muovailuvaha, taikataikina, lumi, pahvi, rautalanka, tikut, luonnonmateriaalit, kierrätysmateriaalit)
 • Painomenetelmiin tutustuminen (esim. sormipainanta, monotypia, leimasinpainanta)
 • Kuvalliset muuntujat: värioppi: pää- ja välivärit, viiva, muoto, vaaka, pysty, vino
 • Ihmisen muodon hahmottaminen oman kehon kautta (esim. croques-piirtäminen, oman kehon piirtäminen 1:1)
 • Oppilasta kannustetaan tarkastelemaan ja keskustellaan kuvallisen vaikuttamisen keinoista (esim. liikennemerkit, mainokset, värit, muodot)

Visuaalisen kulttuurin tulkinta T7-T9

 • Oppilasta ohjataan käyttämään kuvataiteen tekniikkaan tai välineistöön liittyvää oikeaa käsitteistöä
 • Oppilaita ohjataan tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä (esim. kuvituskuvat ja lehtikuvat) ja käyttämään näitä kuvallisen työskentelyn lähtökohtana
 • Oppilasta ohjataan pohtimaan kuvitteellisen ja todellisen maailman suhdetta (esim. sadut, pelit, elokuvat)

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen T10-T11

 • Oppilasta kannustetaan pohtimaan ja ilmaisemaan kuvien kautta arvoja, kuten oikeudenmukaisuutta, suvaitsevuutta ja ystävyyttä
 • Oppilasta kannustetaan huomioimaan työskentelyyn liittyvä kestävä kehitys (Työvälineistä ja tilasta huolehtiminen, ekologisuus välineiden ja materiaalien käytössä sekä lajittelu).
 • Oppilasta kannustetaan tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden kanssa harjoitellaan havaitsemaan, tulkitsemaan, ymmärtämään ja arvostamaan muiden kulttuuristen ryhmien visuaalisia viestejä. Kulttuurilla tarkoitetaan erilaisia ryhmiä, joissa yhteistä on esim. etnisyys, maantiede, uskonto, elämäntapa, sukupuoli, kieli, ikä, harrastus.

Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta:

Oppilas tunnistaa erilaisia materiaaleja ja tekniikoita ja tietää kuvallisia ilmaisutapoja. (T1, T4)

Oppilas kykenee kuvallisessa työskentelyssään pitkäjännitteisyyteen. (T5)

Oppilas ottaa ryhmätyöskentelyssä huomioon muiden mielipiteitä. (T5)

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksistaan sekä kuvallisesti että sanallisesti (T2, T3)

Oppilas tunnistaa kuvataiteen käsitteitä ja erilaisia kuvatyyppejä. (T7)

Oppilas oppii kiinnittämään huomiota visuaaliseen ympäristöön sekä kulttuuriseen moninaisuuteen (T8, T10, T11)Laaja-alainen osaaminen:

 • Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja kysymykset. (L1)

 • Koulutyössä tutustutaan läheiseen kulttuuriympäristöön sekä sen kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Tärkeätä on pohtia yhdessä, miten omaan ympäristöön ja sen kulttuuriin voi vaikuttaa. (L2)

 • Oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen merkityksellisiä asioita monipuolisia esittämisen tapoja käyttäen. (L2)

 • Yhteisten pelisääntöjen, hyvien tapojen sekä kannustavan palautteen merkitys korostuu. (L3)

Esimerkkejä arviointimenetelmistä:
 • Harjoitellaan oppilaiden kanssa antamaan kannustavaa suullista palautetta ja vastaanottamaan sitä.
 • Arvioinnilla tuetaan pitkäjänteisten työskentely- ja työtapojen, itsearviointitaitojen, kuvan tuottamisen ja tulkinnan perustaitojen sekä taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta.
 • Keskustellaan yhdessä työskentelyprosessista sekä valmiista työstä.
 • Pari- ja ryhmätyöskentelyä, vertaisarviointia
 • Opettajan arviointi on kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaan yksilöllisen edistymisen huomioivaa.
 • Opettajan arviointi rohkaisee ilmaisemaan omia ajatuksia ja arvostamaan muiden näkemyksiä.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä