Statusilmaisu

Statusilmaisu

”Vuorovaikutustilanteessa vuoroin vaikutetaan toiseen ja vaikututaan toisesta.” – Simo Routarinne

Helmikuussa vuorovaikutusmuotoilija Simo Routarinne piti hankekoulujen henkilöstölle toisen koulutusiltapäivän. Rakentavan vuorovaikutuksen teema jatkui statusilmaisulla. Aluksi pohdimme, miten valtaa käytetään luokkahuoneessa. Kouluttaja esitteli meille vallankäytön eri muotoja: voimme käyttää valtaa tai luovuttaa sitä toiselle.

SOTA kaksintaistelu, riitely, väittely, neuvottelu, keskustelu RAUHA sopiminen (win-win), aktiivinen kuuntelu, kannustaminen RAKKAUS coaching, empowerment - Simo Routarinne

Statusilmaisussa on kyse siitä, mitä ihminen tekee tai ei tee vuorovaikutustilanteessa. Käytämme valtaa tietyssä asemassa ollessamme, omistaessamme vahvuuksia tai itseluottamuksen keinoin. Statusilmaisu on elein, ilmein, asennoin, äänen- ja tilankäytön tai katseen keinoilla tapahtuvaa ilmaisua. Ilmaisullaan jokainen käyttää valtaa tai antautuu vallankäytön kohteeksi. Kouluttaja painotti, että on tärkeää tulla tietoiseksi omasta ilmaisusta, sillä ilmaisullaan voi vaikuttaa rakentavaan tapaan toimia.

”Kysymys on jännitteiden purkamisesta ja joustavuuden lisäämisestä.” - Simo Routarinne

Statusilmaisulla vuorottelemme vaikuttamisen ja vaikuttumisen välillä.

Harjoittelimme koulutusiltapäivässä korkean ja matalan ilmaisun keinoja. Olimme taidenäyttelyn avajaisissa keksityn roolihahmon turvin ja kokeilimme erilaisia ilmaisun keinoja. Havaitsimme, että meillä on oma mukavuusalueemme, jossa ilmaisun keinot ovat tuttuja ja turvallisen tuntuisia. Mukavuusalueen ulkopuoliseen ilmaisuun tarvitsemme rohkeutta sekä turvallista ryhmää. Kuitenkin oman ilmaisun joustavuuden kannalta olisi hyvä laajentaa mukavuusaluetta. Varsinkin työrooleissamme käytämme melko kapeaa ilmaisua, jolloin toisten kanssa yhdessä tekeminen vaikeutuu. Kouluttaja osoitti konkreettisesti, miten työroolien purkamisella yhteinen ”leikkikenttä” laajentuu. Se alue, mitä voi tehdä, levenee.

Kohdatessamme statushaasteen vuorovaikutuksessamme valitsemme reagointitavan. Kun nostamme omaa statusta, päädymme helposti konfliktiin. Samoin käy silloin, kun emme reagoi mitenkään. Kouluttaja opasti, että varmin keino ehkäistä tai purkaa konflikti on oman statuksen laskeminen. Korkeaa statusta käyttämällä luo etäisyyttä itsensä ja toisen välille. Luottamusta ja avointa ilmapiiriä voi luoda käyttämällä vapaaehtoisesti matalaa statusilmaisua.

Kouluttaja haastoi meidät pohtimaan, kuinka ahtaissa ilmaisun raameissa itse kukin meistä toimii ja olisiko mahdollista ilmaista itseään tietoisemmin ja leikkikenttää laajentaen.

Statusilmaisun koulutusmateriaali löytyy tästä: 
https://edupalvelut-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paivi_rimpilainen_opedu_kuopio_fi/EY0sbiISI0ZFrf5P2ImPZNsBmj29Wowa5k7in1IIcx2y4Q?e=R2FBf9

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä