KieKu-hanke 1

KieKu - Kieliä Kuopiossa

Kuopion kaupungin perusopetuksen KieKu-hankkeelle on myönnetty valtion erityisavustusta kielikylpytoiminnan, kaksikielisen opetuksen ja kielirikasteisen opetuksen laajentamiseen. Avustuksen käyttöaika on 1.4.2015 – 31.12.2016. Hankkeen päätavoitteet ovat laajentaa ja kehittää Kuopion kaupungin kaksikielistä (suomi – englanti) opetusta ja saksan kielellä rikastettua opetusta sekä lisätä kansainvälisyyskasvatusta esi- ja perusopetuksessa. Hankkeessa ovat mukana Hatsalan klassillinen koulu, Kalevalan koulu, Martti Ahtisaaren koulu ja Rajalan koulu. Lisäksi selvitetään hankkeen toimintamuotoja esiopetuksessa.

Hankkeen toiminnan painopistealueet:

1) Englanninkielisen ja saksankielisen koulunkäynninohjaajan palkkaaminen neljän koulun kesken sekä kansainvälisyys- tai kielikerhotoiminta

2) Kaksikielisen ja kielirikasteisen opetuksen opettajien osaamisen lisääminen koulutuksen, suunnittelupäivien ja koulujen välisen yhteistyön avulla. Kytketään OPS 2016 tiiviisti mukaan kaikkeen kehittämistyöhön.

3) Kaksikielistä ja kielirikasteista opetusta tukevien oppimateriaalien hankinta pääasiassa sähköisessä muodossa, esim. digitaaliset oppimisympäristöt, opettajakohtaiset lisenssit vieraskielisille oppimateriaalisivuille ja opettajien Peda.netin oman tilan tehokas hyödyntäminen

4) Kansainvälisyyskasvatus hankkeessa mukana olevien koulujen yhteisenä projektina. Teemana esim. suvaitsevaisuus, jolloin oppilaat olisivat vahvasti osallisina toteuttamassa projektia ”varjo-UNICEF”-tyyliin.

Ajankohtaista


Mediatiedote 21.9.2015: KieKulla kieliä ja kulttuureja näkyviksi

Kuopion kaupungin perusopetuksessa on alkanut uusi KieKu (Kieliä Kuopiossa) -hanke. Hankkeen päätavoitteina on laajentaa ja kehittää Kuopion kaupungin kaksikielistä, suomi – englanti, opetusta ja saksan kielellä rikastettua opetusta sekä lisätä kansainvälisyyskasvatusta esi- ja perusopetuksessa.

KieKu-hankkeessa ovat mukana Hatsalan klassillinen koulu, Kalevalan koulu, Martti Ahtisaaren koulu ja Rajalan koulu.

Hanke pyrkii aktiivisesti edistämään peruskoululaisten suvaitsevaisuutta ja kiinnostusta monikulttuurisuutta kohtaan sekä laajentamaan oppilaiden tietoja siitä, millaisia eri maita ja kulttuureja Kuopion kaupungin asukkaat edustavat. Yhtenä hankkeen näkyvimpänä toimintamuotona on tähän aihepiiriin liittyvän teemaviikon järjestäminen neljän mukana olevan koulun kesken. Teeman vahvalla näkyvyydellä pyritään vaikuttamaan oppilaiden asenteisiin monikulttuurisuutta kohtaan esimerkiksi osallistavissa työpajoissa.

Hankkeen rahoituksella on myös palkattu perusopetukseen kaksi koulunkäynninohjaajaa, joista toinen kaksikieliseen suomi-englanti opetukseen ja toinen saksan kielellä rikastettuun opetukseen. Oppitunneilla toimimisen lisäksi ohjaajien vahvaa kielitaitoa hyödynnetään koulujen kielikerhotoiminnassa.

Hanke pyrkii myös opettajien osaamisen lisäämiseen koulutuksen, suunnittelupäivien ja koulujen välisen yhteistyön avulla. Syksyllä 2016 voimaan astuva uusi opetussuunnitelma kytketään tiiviisti mukaan kehittämistyöhön. Hankkeen avulla kehitetään myös kaksikielisen ja kielirikasteisen opetuksen oppimateriaaleja. Pääpaino on digitaalisten materiaalien entistä laajemmassa hyödyntämisessä.

Lisätietoja: koordinaattori Eveliina Bovellan, Kuopion kaupunki, eveliina.bovellan(at)kuopio.fi, 044 718 1888

KieKu-hankkeessa tapahtuu

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko 48

28 November 2022 Thursday
29 November 2022 Thursday
30 November 2022 Thursday
1 December 2022 Thursday
2 December 2022 Thursday
3 December 2022 Thursday
4 December 2022 Thursday

Viikko 49

5 December 2022 Thursday
6 December 2022 Thursday
7 December 2022 Thursday
8 December 2022 Thursday
9 December 2022 Thursday
10 December 2022 Thursday
11 December 2022 Thursday

Viikko 50

12 December 2022 Thursday
13 December 2022 Thursday
14 December 2022 Thursday
15 December 2022 Thursday
16 December 2022 Thursday
17 December 2022 Thursday
18 December 2022 Thursday

Viikko 51

19 December 2022 Thursday
20 December 2022 Thursday
21 December 2022 Thursday
22 December 2022 Thursday
23 December 2022 Thursday
24 December 2022 Thursday
25 December 2022 Thursday

Viikko 52

26 December 2022 Thursday
27 December 2022 Thursday
28 December 2022 Thursday
29 December 2022 Thursday
30 December 2022 Thursday
31 December 2022 Thursday
1 January 2023 Thursday
Ilmoittautuminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä