KieKu-hanke 1

KieKu - Kieliä Kuopiossa

Kuopion kaupungin perusopetuksen KieKu-hankkeelle on myönnetty valtion erityisavustusta kielikylpytoiminnan, kaksikielisen opetuksen ja kielirikasteisen opetuksen laajentamiseen. Avustuksen käyttöaika on 1.4.2015 – 31.12.2016. Hankkeen päätavoitteet ovat laajentaa ja kehittää Kuopion kaupungin kaksikielistä (suomi – englanti) opetusta ja saksan kielellä rikastettua opetusta sekä lisätä kansainvälisyyskasvatusta esi- ja perusopetuksessa. Hankkeessa ovat mukana Hatsalan klassillinen koulu, Kalevalan koulu, Martti Ahtisaaren koulu ja Rajalan koulu. Lisäksi selvitetään hankkeen toimintamuotoja esiopetuksessa.

Hankkeen toiminnan painopistealueet:

1) Englanninkielisen ja saksankielisen koulunkäynninohjaajan palkkaaminen neljän koulun kesken sekä kansainvälisyys- tai kielikerhotoiminta

2) Kaksikielisen ja kielirikasteisen opetuksen opettajien osaamisen lisääminen koulutuksen, suunnittelupäivien ja koulujen välisen yhteistyön avulla. Kytketään OPS 2016 tiiviisti mukaan kaikkeen kehittämistyöhön.

3) Kaksikielistä ja kielirikasteista opetusta tukevien oppimateriaalien hankinta pääasiassa sähköisessä muodossa, esim. digitaaliset oppimisympäristöt, opettajakohtaiset lisenssit vieraskielisille oppimateriaalisivuille ja opettajien Peda.netin oman tilan tehokas hyödyntäminen

4) Kansainvälisyyskasvatus hankkeessa mukana olevien koulujen yhteisenä projektina. Teemana esim. suvaitsevaisuus, jolloin oppilaat olisivat vahvasti osallisina toteuttamassa projektia ”varjo-UNICEF”-tyyliin.

Ajankohtaista


Mediatiedote 21.9.2015: KieKulla kieliä ja kulttuureja näkyviksi

Kuopion kaupungin perusopetuksessa on alkanut uusi KieKu (Kieliä Kuopiossa) -hanke. Hankkeen päätavoitteina on laajentaa ja kehittää Kuopion kaupungin kaksikielistä, suomi – englanti, opetusta ja saksan kielellä rikastettua opetusta sekä lisätä kansainvälisyyskasvatusta esi- ja perusopetuksessa.

KieKu-hankkeessa ovat mukana Hatsalan klassillinen koulu, Kalevalan koulu, Martti Ahtisaaren koulu ja Rajalan koulu.

Hanke pyrkii aktiivisesti edistämään peruskoululaisten suvaitsevaisuutta ja kiinnostusta monikulttuurisuutta kohtaan sekä laajentamaan oppilaiden tietoja siitä, millaisia eri maita ja kulttuureja Kuopion kaupungin asukkaat edustavat. Yhtenä hankkeen näkyvimpänä toimintamuotona on tähän aihepiiriin liittyvän teemaviikon järjestäminen neljän mukana olevan koulun kesken. Teeman vahvalla näkyvyydellä pyritään vaikuttamaan oppilaiden asenteisiin monikulttuurisuutta kohtaan esimerkiksi osallistavissa työpajoissa.

Hankkeen rahoituksella on myös palkattu perusopetukseen kaksi koulunkäynninohjaajaa, joista toinen kaksikieliseen suomi-englanti opetukseen ja toinen saksan kielellä rikastettuun opetukseen. Oppitunneilla toimimisen lisäksi ohjaajien vahvaa kielitaitoa hyödynnetään koulujen kielikerhotoiminnassa.

Hanke pyrkii myös opettajien osaamisen lisäämiseen koulutuksen, suunnittelupäivien ja koulujen välisen yhteistyön avulla. Syksyllä 2016 voimaan astuva uusi opetussuunnitelma kytketään tiiviisti mukaan kehittämistyöhön. Hankkeen avulla kehitetään myös kaksikielisen ja kielirikasteisen opetuksen oppimateriaaleja. Pääpaino on digitaalisten materiaalien entistä laajemmassa hyödyntämisessä.

Lisätietoja: koordinaattori Eveliina Bovellan, Kuopion kaupunki, eveliina.bovellan(at)kuopio.fi, 044 718 1888

KieKu-hankkeessa tapahtuu

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko 27

1 July 2024 Thursday
2 July 2024 Thursday
3 July 2024 Thursday
4 July 2024 Thursday
5 July 2024 Thursday
6 July 2024 Thursday
7 July 2024 Thursday

Viikko 28

8 July 2024 Thursday
9 July 2024 Thursday
10 July 2024 Thursday
11 July 2024 Thursday
12 July 2024 Thursday
13 July 2024 Thursday
14 July 2024 Thursday

Viikko 29

15 July 2024 Thursday
16 July 2024 Thursday
17 July 2024 Thursday
18 July 2024 Thursday
19 July 2024 Thursday
20 July 2024 Thursday
21 July 2024 Thursday

Viikko 30

22 July 2024 Thursday
23 July 2024 Thursday
24 July 2024 Thursday
25 July 2024 Thursday
26 July 2024 Thursday
27 July 2024 Thursday
28 July 2024 Thursday

Viikko 31

29 July 2024 Thursday
30 July 2024 Thursday
31 July 2024 Thursday
1 August 2024 Thursday
2 August 2024 Thursday
3 August 2024 Thursday
4 August 2024 Thursday
Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen alkaa myöhemmin
Ilmoittautuminen tehty
Ilmoittautuminen ei ole avoinna

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä