Minä opin kieliä! 2

Minä opin kieliä! 2 -hanke

Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta Kuopion kaupungin perusopetuksen hankkeelle Minä opin kieliä! Hankkeessa tavoitellaan kielenoppimisen varhentamista useassa vaiheessa:

1) englannin ja saksan varhentamista esiopetuksessa ja/tai alkuopetuksessa alkavaksi
2) A2-kielen varhentamista 3. luokalla alkavaksi ja A2-kieliryhmäkoon pienentämistä
3) B2-espanjan tarjonnan laajentamista kaikkiin Kuopion peruskouluihin ja varhentamista 7. luokalla alkavaksi
4) A2- ja B2-kielten opiskelun tukemista perusopetuksen loppuvaiheessa siten, että vahvistetaan oppilaiden motivaatiota jatkaa monipuolista kieltenopiskelua myös toisen asteen opinnoissa.

Hankkeesta hyötyvät suoraan oppilaat, joiden kielipääoma kasvaa jo varhain, monikielinen ja -kulttuurinen identiteetti vahvistuu, luottamus omiin kykyihin kielen oppijana lisääntyy ja ymmärrys monipuolisen kielitaidon merkityksestä niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin kasvaa.
Avustusta voi kohdentaa varhennetun kielen oppimisen tukemiseen korkeintaan yhden (1) vuosiviikkotunnin verran opetusryhmää kohti kullakin vuosiluokalla.