Pohjois-Savon #parastaennen -hanke (2019-2020)

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen etäopetuspaketti

tunne- ja vuorovaikutustaitoja etäopetukseen kevät 2020.pdf
Minkä asioiden oppiminen tai opettaminen on olennaista juuri nyt? Sitä on hyvä pohtia 🙂.

Etäopetusaikana erityisen tärkeää on tulla kohdatuksi, nähdyksi ja kuulluksi sekä tuntea edelleen kuuluvansa osaksi ryhmää. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja voi opetella etänäkin. On hyvä pysähtyä miettimään mille minusta tuntuu, miksi minusta tuntuu tälle, ja miten voin näiden tunteiden kanssa toimia. Kokoamassani etäopetuspaketissa on peruskouluikäisille sopivia sekä pohdintatehtäviä että vuorovaikutteisia harjoituksia ja leikkejä, joista voi valita omalle ryhmälleen sopivia. Ja ehkäpä jopa haastaa vanhemmatkin leikkiin... 😉

Toivottavasti näistä on apua ja iloa juuri sinulle!

Terveisin,
Johanna Hopia, draamakasvattaja ja luokanopettaja Kuopion kaupunki Parasta ennen -hanke

Tervetuloa Pohjois-Savon #parastaennen -hankkeen julkaisualustalle!

Valtakunnallisen Opetushallituksen #paraskoulun tavoitteena on luoda Suomeen tasa-arvoinen maailman paras peruskoulu. OPH:n #paraskoulun kotisivulle pääsee tästä: https://www.paraskoulu.fi/ Pohjois-Savon #parastaennen-hanke kuuluu tähän valtakunnalliseen avustuskokonaisuuteen.

Tässä hankkeessa tavoitteena on käynnistää ennaltaehkäisevä systeeminen muutos ja löytää uusia konkreettisia toimintamalleja yli hallintokuntien. Tavoitteena on vahvuuksia hyödyntäen ja tiimivalmentamisen menetelmiä käyttäen yhteisöllisen toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittäminen, kouluyhteisön ja eri sidosryhmien osallistaminen sekä toimintaa tukevan verkoston luominen.

Hankkeessa on mukana 21 koulua 14 pohjoissavolaisesta kunnasta. Hankkeessa toimitaan Minä opin-Me opimme -mallin viitekehyksessä. Keskeiset MoMo:n toimintatavat ovat:

- dialogi -yhteisen ymmärryksen löytäminen vaatii keskustelua
- valmentaminen
- tiimioppiminen
- yhteiskehittely
- kokeilukulttuuri
- aika "Oppiminen on enemmän hitaampaa kuin nopeampaa."- Johannes Partanen
- prosessi -luotamme prosessiin
- heterogeenisyys ja yksilölliset oppimisen polut.

Tällä julkaisualustalla voi tutustua hankekoulujen toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittämispolkuihin. Tervetuloa mukaan!

181404_oph_rahoittaa_rgb.png