Kieku-hanke 5

Kieliä Kuopiossa - kohti kansainvälistä koulupolkua

Kuopion kaupungin perusopetuksen KieKu-hankkeelle on myönnetty jatkorahoitus valtion erityisavustuksesta kielikylpytoiminnan laajentamiseen. Avustuksen käyttöaika on 1.8.2019 – 31.12.2020. Hankkeen tavoitteena on Kuopion kaksikielisen (suomi - englanti) opetuksen kehittäminen koko peruskoulun läpi kulkevaksi kansainväliseksi koulupoluksi, jossa opetuskielenä on englanti. Tavoitteena on muodostaa toimiva kansainvälisen koulupolun jatkumo varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Lisäksi hankkeessa selvitetään ja kokeillaan kansainväliseen koulupolkuun valmistavan luokan toimintamallia.

Hankkeessa kehitettävä Kuopion kansainvälinen koulupolku mahdollistaa englannin kielellä opiskelun varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja antaa näin merkittävän väylän kehittää kielitaitoa ja kansainvälisyyttä, lisää ulkomailta suuntautuvaa työperäistä muuttoa Kuopion alueelle, kasvattaa alueen houkuttelevuutta ja palvelee koko Pohjois-Savon kansainvälistymistä. Tärkeässä roolissa ovat myös jo olemassaolevan kaksikielisen (suomi - englanti) opetuksen ja saksan kielellä rikastetun opetuksen tukeminen.
Hankkeessa ovat mukana Hatsalan klassillinen koulu, Kalevalan koulu ja Rajalan koulu. Lisäksi selvitetään hankkeen toimintamuotoja esiopetuksessa.

Kalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko31

27 July 2020 Thursday
28 July 2020 Thursday
29 July 2020 Thursday
30 July 2020 Thursday
31 July 2020 Thursday
1 August 2020 Thursday
2 August 2020 Thursday

Viikko32

3 August 2020 Thursday
4 August 2020 Thursday
5 August 2020 Thursday
6 August 2020 Thursday
7 August 2020 Thursday
8 August 2020 Thursday
9 August 2020 Thursday

Viikko33

10 August 2020 Thursday
11 August 2020 Thursday
12 August 2020 Thursday
13 August 2020 Thursday
14 August 2020 Thursday
15 August 2020 Thursday
16 August 2020 Thursday

Viikko34

17 August 2020 Thursday
18 August 2020 Thursday
19 August 2020 Thursday
20 August 2020 Thursday
21 August 2020 Thursday
22 August 2020 Thursday
23 August 2020 Thursday

Viikko35

24 August 2020 Thursday
25 August 2020 Thursday
26 August 2020 Thursday
27 August 2020 Thursday
28 August 2020 Thursday
29 August 2020 Thursday
30 August 2020 Thursday

Viikko36

31 August 2020 Thursday
1 September 2020 Thursday
2 September 2020 Thursday
3 September 2020 Thursday
4 September 2020 Thursday
5 September 2020 Thursday
6 September 2020 Thursday
Ilmoittautuminen