Kieku-hanke 5

Kieliä Kuopiossa - kohti kansainvälistä koulupolkua

Kuopion kaupungin perusopetuksen KieKu-hankkeelle on myönnetty jatkorahoitus valtion erityisavustuksesta kielikylpytoiminnan laajentamiseen. Avustuksen käyttöaika on 1.8.2019 – 31.12.2020. Hankkeen tavoitteena on Kuopion kaksikielisen (suomi - englanti) opetuksen kehittäminen koko peruskoulun läpi kulkevaksi kansainväliseksi koulupoluksi, jossa opetuskielenä on englanti. Tavoitteena on muodostaa toimiva kansainvälisen koulupolun jatkumo varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Lisäksi hankkeessa selvitetään ja kokeillaan kansainväliseen koulupolkuun valmistavan luokan toimintamallia.

Hankkeessa kehitettävä Kuopion kansainvälinen koulupolku mahdollistaa englannin kielellä opiskelun varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja antaa näin merkittävän väylän kehittää kielitaitoa ja kansainvälisyyttä, lisää ulkomailta suuntautuvaa työperäistä muuttoa Kuopion alueelle, kasvattaa alueen houkuttelevuutta ja palvelee koko Pohjois-Savon kansainvälistymistä. Tärkeässä roolissa ovat myös jo olemassaolevan kaksikielisen (suomi - englanti) opetuksen ja saksan kielellä rikastetun opetuksen tukeminen.
Hankkeessa ovat mukana Hatsalan klassillinen koulu, Kalevalan koulu ja Rajalan koulu. Lisäksi selvitetään hankkeen toimintamuotoja esiopetuksessa.