VOPH - Vuorovaikutuksella ja osaamisella pedagogista hyvinvointia

Hankkeen ja toimintamallin (MoMo) kuvaus

Vuorovaikutuksella ja osaamisella pedagogista hyvinvointia ja MoMo–malli (Minä opin- Me opimme)

VOPH –hankkeessa on ohjaustiimi, johon kuuluvat kaikki hanketyöntekijät (2 tvt –asiantuntijaa, 2 draamakasvatuksen asiantuntijaa, 2 hankekoulujen ohjaajaa, 2 hankekoordinaattoria, 2 perusopetuspäällikköä) sekä toiminnasta vastaava opetuspäällikkö.  

Mukana hankkeessa on 5 Kuopion kaupungin peruskoulua:
Länsirannan koulut https://peda.net/kuopio/p/kaislastenlahti
Riistaveden yhtenäiskoulu https://peda.net/kuopio/p/riistavesi/hankkeet/vvjoph
Nilsiän yhtenäiskoulu https://peda.net/kuopio/p/nilsianyhtenaiskoulu/hankkeet/voph-hanke
Rajalan koulu https://peda.net/kuopio/p/rajala/voph-hanke
Käärmelahden koulu https://peda.net/kuopio/p/kaarmelahti

Koulun tiimissä on rehtori, koulun hankevastaava, yläkouluista oppilaanohjaajat sekä muuta opetushenkilöstöä. Tiimin koko vaihtelee kouluittain. 

Hankesuunnitelma on MoMo –malli (kuva yllä).

Mitä on MoMo?

MoMo –malli on koulun toimintakulttuurin ja pedagogiikan määrätietoista yhteisöllistä kehittämistä. Oppiminen on yksilön oppimista ja yhteisön oppimista. Kehittäminen lähtee ajattelun liikkeestä ja yhteisistä pohdinnoista sekä yhteisen ymmärryksen löytämisestä. Tavoitteena on synnyttää jokaisen mukana olevan hankekoulun oma opetussuunnitelmaan pohjautuva yhteisöllinen toimintakulttuuri. Uusi opetussuunnitelma ja tulevaisuuden yhteiskunnassa toimijuuden kannalta merkityksellisten taitojen oppiminen vaatii koulun pedagogista ja rakenteellista muutosta. “Koulu on enemmän” -Tomi Kiilakoski (Nuorisotutkimusseura) 

MoMo:n periaatteet:

 1. Dialogi (Yhteisen ymmärryksen löytäminen vaatii keskustelua)
 2. Aika (“Oppiminen on enemmän hitaampaa kuin nopeampaa” -Johannes Partanen)
 3. Prosessi (Luotamme prosessiin!)
 4. Heterogeenisyys ja yksilölliset oppimisen polut
 5. Tiimioppiminen
 6. Valmentaminen 

MoMo –malli käytännössä

Hankekoulujen kehittämistiimin ohjaus:

Hankekoulujen ohjaajat toimivat työparina. Työpari ohjaa valmentavalla otteella koulun hanketiimiä. Hanketiimi ohjaa koko työyhteisöä. MoMo –malli etenee koulujen omien kehittämistarpeiden ehdoilla. Työskentelyssä käytetään käänteisen oppimisen periaatteita.

Ohjaustyön rakenne:

 1. Ennakkotehtävät koulun hanketiimille ennen MoMo –tapaamista. MoMo –ohjaajat haastavat tiimiläiset lukemaan ja pohtimaan näin omaa ajatteluaan ennen tiimin tapaamista.
 2. MoMo –tapaamiset, n. 2h kerrallaan. Tapaamisissa käytetään valmentavaa työskentelyä ja yhteistoiminnallisia työtapoja sekä tiimioppimista.
 3. Välitehtävä tiimille. Välitehtävänä tiimi työstää valitsemallaan tavalla MoMo -tapaamisen aihetta koko työyhteisössä. Ohjaajat kannustavat rohkeisiin kokeiluihin.
 4. Ohjaajat tapaavat hanketiimin n. 1,5 kuukauden välein. Ohjaajat ovat tavoitettavissa ja tiimin rinnalla myös välitehtävän aikana.
Hankekoulujen kehittämistiimien ohjaus: Päivi Rimpiläinen, Tuula Koivukangas ja Katja Karhunen 

 

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen ohjaus:

Hankkeessa toimii kaksi draamakasvatuksen asiantuntijaa. He työskentelevät koulun henkilökunnan kanssa sekä mentoreina luokissa. Sisältöinä mm. rakentava vuorovaikutus ja ryhmäprosessit.
VOPH-vuorovaikutusharjoituksia_opettajille.pdf
VOPH-koulutuksen draamaharjoitukset.pdf

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen ohjaus: Johanna Hopia ja Anni Marin

TVT –mentorointi:

Kaksi TVT –mentoria työskentelee koulun henkilökunnan kanssa sekä mentoreina kummiluokissa. Toiminnan lähtökohtana on tukea MoMo –mallia. Hankkeessa kehitetään tapoja, joissa TVT tukee ja edistää yhteisöllistä toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa.

TVT -mentorointi: Juho Laitinen ja Sinikka Leivonen

Koulutukset:

 1. Tiimioppimisen valmennus kaikille kehittäjätiimeille (Tiimiakatemia)
 2. Yhteisöllisen toimintakulttuurin valmennukset kehittäjätiimeille (Ritaharjun koulu, Oulu)
 3. Koulutusta ohjauksesta ja tulevaisuustaidoista 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä