Oppiva yhteisö

Oppiva yhteisö-hanke

”Yhteisöllisyys on parhaimmillaan monien erilaisten ihmisten toimintaa jokaisen eduksi.”
–Aini-Kristiina Jäppinen, professori.

Hankkeen tavoitteena on kehittää työyhteisöä yhteisölliseen suuntaan. Oppiva yhteisö hankkeessa käytetään Onnistu yhdessä- työyhteisön kehittämisen avaimia.

(Jäppinen A-K. 2012. Onnistu yhdessä! PS-Kustannus)

Tämän hankkeen aikana keskitytään kommunikoinnin, tietämisen ja ymmärtämisen avaimiin. Näitä ovat:

  1. Moniäänisyys, joka on yhteisöllisyyden kehittymisen perusedellytys. Yhteisössä tarvitaan monenlaisia ääni, eikä näitä erilaisia ääniä tulisi pelätä. Työyhteisössä tulisi saada kuulua asiantuntijuuden, ihmettelyn, hämmennyksen, sovittelun sekä kysymisen ääniä. Keskeistä on, että kaikkien niiden, joita jokin tietty käytänne, toiminta tai tapa koskettaa, tulee olla mahdollista esittää siitä mielipiteensä. Ratkaisevaa onkin, miten yhteisön erilaiset äänet kuullaan ja ilmaistaan ja miten niihin suhtaudutaan. Yksi tärkeä käytännön kysymys pohdittavaksi on, mitkä ovat työyhteisön moniäänisyyden parhaat kanavat, tilat ja ajat.
  2. Vuorovaikutus.Paras vuorovaikutus on yhteisöllisyyden oppimisen kannalta suunniteltua ja tarkoituksellista. Tarkoitus on opetella käyttämään työyhteisössä dialogia välineenä, jonka avulla yhteisön jäsenet pystyvät jakamaan käsityksiään ja ymmärrystään. Dialogin yhtenä tavoitteena on oman ymmärryksen laajeneminen kyseessä olevasta asiasta. Tavoitteena ei ole samanmielisyys, vaan yhteinen ymmärrys. Hankekouluilla pyritään etsimään keinoja vanhan ja uuden tietämyksen välisen ristiriitojen sietämiseen. Harjoittelemme osallistuvaa ja aktiivista kuuntelua.
  3. Asiantuntijuus. Sitä on kaikki se henkinen, tiedollinen ja taidollinen pääoma, jota jollakin yksittäisellä henkilöllä tai ryhmällä on. Millä tavalla asiantuntijuus, sekä näkyvä että hiljainen, tulisi parhaiten tunnistetuksi ja yhteisössä jaetuksi. Hankkeen aikana hankekouluilla on tarkoitus kehittää asiantuntemuksen tunnistamisen ja jakamisen työkaluja.

Hankekouluilla on Oppiva yhteisö-tiimi, jota ohjaa hanketyöntekijä. Hankkeeseen kuuluu erilaiset koulutukset hankekouluille, tiimeille sekä rehtoreille. Verkostoidumme sellaisten koulujen kanssa, joissa yhteisöllistä, oppivan yhteisön ajattelua on tietoisest kehitetty.

Mukana hankkeessa ovat Jynkän koulu, Martti Ahtisaaren koulu, Puijonsarven koulu ja Pyörön koulu.

Hankkeessa toimivat seuraavat henkilöt:

Linkkejä:

https://peda.net/jyu/hankkeet/onnistu-yhdess%C3%A4/avaimet

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä