Tiimit yhteisöllisen toimintakulttuurin mahdollistajana

Koulutuspäivä 29.10.2018

Oppiva yhteisö – tiimit, suunnitteluryhmät ja rehtorit kokoontuivat koulutuspäivään, jonka ohjasivat oululaisen Ritaharjun koulun rehtori Pertti Parpala ja apulaisrehtori Sirpa Lang. Päivä oli jatkoa heidän keväällä pitämälle koulutuspäivälle. Tällä kertaa osaamisen tunnistamista ja jakautumista tutkittiin tiimirakenteen kautta.  

Koulujen tiimit kuvasivat aluksi oman koulunsa nykyistä tiimirakennetta ja tiimien toimintaa. Kouluttajat esittelivät oman koulunsa tiimirakenteen ja pohtivat ryhmäytymisen vaiheita. He kertoivat, kuinka käytännössä tiimirakenne toimii, miten tiiminvetäjät valitaan ja kuinka toimintaa ohjataan. He kertoivat, miten ideoiden ja esitysten kulku toimii koulussa ja millaisten prosessien läpi esitykset valmistuvat. Tiimit toteuttavat koulun strategiaa, mutta tiimeillä on myös oma kehitystehtävänsä. Tiedon liikkumisesta ja sitä kautta asioiden eteenpäin viemisestä on huolehdittava.  

Kouluttajat esittivät yhteisöllisen kokouksen kulun: 

 1. Yhteinen aloitus, kuulemiskierros jne.
 2. Asialista, missä jaottelu selkeä
 •  esim. tiedotettavat, keskusteltavat, päätettävät, seurattavat, vinkit 
 1. Asioiden työstäminen ja päätöksentekoprosessit
 • Päätöksen kohde 
 • Mikä on ydin, mistä olemme päättämässä 
 • Päätösvaihtoehtojen tunnistaminen 
 • Vaikutus/seurausanalyysi 
 • Päätöksen tekeminen, joka on oikea ja joka vahvistaa arvojamme. 
 • Tiedottaminen, kenen tulee tietää? 
 • Päätösten onnistuminen, arviointi 
 1. Arviointi ja koonti
 2. Jatkosta sopiminen ja viestintä

 

Koulutuspäivän loppupuoli keskittyi osaamisen hallintaan. Pohdimme yhdessä, mitä tarkoittaa valmentava opettajuus ja sitä, millaista osaamista se vaatii. Kouluttajat kertoivat, miten Ritaharjun koulussa osaamista hallitaan kokonaisuutena ja mitkä ovat koulun henkilökunnan osaamisalueet. Esimerkin turvin hankekoulujen tiimit tekivät kuvaukset oman koulunsa tämän hetkisistä arvoista, visiosta ja tavoitteista sekä näihin pohjautuvista osaamisalueista. Osaamisalueet esiteltiin toisille. Kouluttajat kuvasivat koulunsa oppilashuollon toimintaa, joka myös osaltaan toimii osaamisen kehittymisen tukena. 

“Jos haluat rakentaa laivan, älä kokoa ihmisiä hankkimaan työkaluja, lautoja ja tarvikkeita, vaan herätä heissä kaipuu merelle.” 

Antoine de Saint-Exupery 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä