S2-opetuksen kehittämishanke 2023-2024

S2-opetuksen ja -oppilaan tuen kehittäminen nivelvaiheissa.


Hankkeen tavoitteena on: 
- Kehittää toimivat ja yhtenäiset tiedonsiirtokäytänteet siirtymävaiheeseen valmistavasta perusopetukseen sekä perusopetuksesta jatko-opintoihin (TUVA, aikuisten perusopetus, toinen aste), malli oppilaitosten väliseen yhteistyöhön ja luoda maakunnallinen S2-verkosto. 

- Kehittää S2-oppilaan kielellisen tukemisen malli, jolloin oppilaan siirtyessä valmistavasta perusopetukseen hän saa sekä kielellistä että osallisuuteen liittyvää tukea seuraavan lukuvuoden ajan. 

- Kehittää yhteisopettajuutta kielitietoiseen opettamiseen liittyen.

- Järjestää koulutuksia lisäämään osaamista kielitietoisuuteen ja S2-opetukseen liittyvissä kysymyksissä. 

- Koulunuorisotyöntekijä järjestää ryhmäyttävää ja osallistavaa toimintaa luokissa, joihin valmistavan oppilaat ovat siirtyneet. Hankkeen koulunuorisotyöntekijä toimii yhdessä muiden koulunuorisotyöntekijöiden kanssa, jotta toimintaa saataisiin juurrutettua koulujen toimintakulttuurin osaksi. 

- Kehittää kouluille myönnettävän S2-rahoituksen jakamisen tapaa tarkoituksenmukaisemmaksi. 


Hankkeen tuloksena:

- Kuopion ja Pohjois-Savon alueelle syntyy S2-opettajien verkostot.

- Luodaan toimivat ja tarkoituksenmukaiset tiedonsiirtokäytänteet oppilaitosten välille.

- Luodaan tukimuotoja valmistavan ja perusopetuksen siirtymävaiheeseen siten, että oppilaat saavat tukea kielitaidon kehittymiseen. Opetushallituksen toimintaohjelma:
Maahanmuuttotaustaisia oppilaita tukeva toimenpideohjelma on käynnistynyt OKM:n, Opetushallituksen ja Karvin yhteistyönä | Opetushallitus (oph.fi)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä