Tutoroinnilla tukea varhaiseen kielenoppimiseen

Tutoroinnilla tukea varhaiseen kielenoppimiseen

Hankkeen tavoitteena on tukea opettajien kielipedagogista ja ammatillista osaamista uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa luokkien 1-2 A1-kielen opetuksessa kielitutoropettajan ja täydennyskoulutuksen avulla. Hanke järjestää monipuolisen ja pitkäkestoisen täydennyskoulutussarjan, jonka aiheita ovat ääntämisen opettaminen, toiminnallisuus, oppimateriaalin monipuolistaminen ja digitaalisten materiaalien ja oppimisalustojen hyödyntäminen. Täydennyskoulutuksen avulla saadaan uusi opetussuunnitelma siirtymään konkreettisesti käytäntöön. Hankkeen järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin voivat osallistua kaikki opettajat Pohjois-Savon täydennyskoulutusverkoston kunnista.

Hankkeessa kehitetään jo olemassaolevaa A1-kielen opettajien virtuaalisen O365-ryhmän toimintaa jakamalla sinne säännöllisesti menetelmä- ja materiaalivinkkejä ja videotietoiskuja. Yhdistämällä luokanopettajien pedagoginen osaaminen alkuopetuksessa ja kieltenopettajien kielipedagoginen osaaminen kieltenopetuksessa kehitetään ja monipuolistetaan luokkien 1-2 A1-kielen opetusta. Keskeisessä roolissa on tiedon jakaminen ja hyvien käytänteiden levittäminen. Edistetään opettajien verkostoitumista, kokemusten vaihtoa ja vertaistukea. 

Kalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko27

29 June 2020 Thursday
30 June 2020 Thursday
1 July 2020 Thursday
2 July 2020 Thursday
3 July 2020 Thursday
4 July 2020 Thursday
5 July 2020 Thursday

Viikko28

6 July 2020 Thursday
7 July 2020 Thursday
8 July 2020 Thursday
9 July 2020 Thursday
10 July 2020 Thursday
11 July 2020 Thursday
12 July 2020 Thursday

Viikko29

13 July 2020 Thursday
14 July 2020 Thursday
15 July 2020 Thursday
16 July 2020 Thursday
17 July 2020 Thursday
18 July 2020 Thursday
19 July 2020 Thursday

Viikko30

20 July 2020 Thursday
21 July 2020 Thursday
22 July 2020 Thursday
23 July 2020 Thursday
24 July 2020 Thursday
25 July 2020 Thursday
26 July 2020 Thursday

Viikko31

27 July 2020 Thursday
28 July 2020 Thursday
29 July 2020 Thursday
30 July 2020 Thursday
31 July 2020 Thursday
1 August 2020 Thursday
2 August 2020 Thursday
Ilmoittautuminen