Tutoroinnilla tukea varhaiseen kielenoppimiseen

Tutoroinnilla tukea varhaiseen kielenoppimiseen

Hankkeen tavoitteena on tukea opettajien kielipedagogista ja ammatillista osaamista uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa luokkien 1-2 A1-kielen opetuksessa kielitutoropettajan ja täydennyskoulutuksen avulla. Hanke järjestää monipuolisen ja pitkäkestoisen täydennyskoulutussarjan, jonka aiheita ovat ääntämisen opettaminen, toiminnallisuus, oppimateriaalin monipuolistaminen ja digitaalisten materiaalien ja oppimisalustojen hyödyntäminen. Täydennyskoulutuksen avulla saadaan uusi opetussuunnitelma siirtymään konkreettisesti käytäntöön. Hankkeen järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin voivat osallistua kaikki opettajat Pohjois-Savon täydennyskoulutusverkoston kunnista.

Hankkeessa kehitetään jo olemassaolevaa A1-kielen opettajien virtuaalisen O365-ryhmän toimintaa jakamalla sinne säännöllisesti menetelmä- ja materiaalivinkkejä ja videotietoiskuja. Yhdistämällä luokanopettajien pedagoginen osaaminen alkuopetuksessa ja kieltenopettajien kielipedagoginen osaaminen kieltenopetuksessa kehitetään ja monipuolistetaan luokkien 1-2 A1-kielen opetusta. Keskeisessä roolissa on tiedon jakaminen ja hyvien käytänteiden levittäminen. Edistetään opettajien verkostoitumista, kokemusten vaihtoa ja vertaistukea.