Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen draamakasvattajan tuella opettajille ja 4. ja 8. luokan oppilaille

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja (tvvt) opetetaan 5-8 eri kokoisen pilottikoulun opettajille, näiden koulujen 4. ja 8. luokan oppilaille ja mahdollisuuksien mukaan heidän huoltajilleen draamakasvattajan tuella. Taitoja opiskellaan sekä draaman keinoin että ryhmäinterventioina myönteisen käyttäytymisen oppimisessa. Draaman työtapoja käytetään eri oppiaineissa ja myös monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Tavoitteena on, että hankkeen myötä opettajien, oppilaiden ja huoltajien tunne- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät. Toiminnalla pyritään vahvistamaan oppilaan itsetuntoa sekä kehittämään luovuutta, itseluottamusta ja kaveritaitoja. Tavoitteena on myös, että oppilaat oppivat toimimaan rakentavassa vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten ja ryhmien kanssa sekä tunnistamaan, hyväksymään ja kohtaamaan tunteita ja ohjaamaan omaa käyttäytymistään.

Yläkouluilla tunne- ja vuorovaikutustaitoja opetetaan osana eri oppiaineita esim. historiaa, terveystietoa, uskontoa ja vieraita kieliä.

Hanke koostuu seuraavista osioista:

  1. Alkukartoituskysely kaikille yhteistyökoulun opettajille

  2. Henkilökunnan koulutustilaisuus

  3. Ohjaajien pitämät oppitunnit tunne- ja vuorovaikutustaidoista 4. ja 8. luokan oppilaille (vähintään 10 oppituntia/ryhmä)

  4. Mahdollinen vanhempainilta tunne- ja vuorovaikutustaidoista

  5. Loppukysely kaikille opettajille


Mukana hankkeessa ovat seuraavat Kuopion koulut:
Aurinkorinne, Haapaniemi, Juantehdas, Jynkänlahti, Kalevala,Neulamäki, Pirtti, Puijonsarvi ja Vehmasmäki.

Hankkeessa toimivat seuraavat henkilöt:

  • Johanna Hopia (johanna.hopia@opedu.kuopio.fi),alakoulujen oppitunnit, opettajien koulutus ja vanhempainillat

  • Anni Marin (anni.marin@kuopio.fi), yläkoulujen oppitunnit,opettajien koulutus ja vanhempainillat

  • Sanni Swahn (sanni.swahn@opedu.kuopio.fi), kyselyt ja opettajien koulutus

  • Jarno Bruun (jarno.bruun@kuopio.fi), hankkeen koordinointiLinkkejä hankkeeseen liittyen:

- Kiitos kaveruudelle -käsikirja, tekijänä Anni Marin (Kuopion kaupunki 2017)
: https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7488410/Kiitos+kaveruudelle+-k%C3%A4sikirja/24a71851-db63-4a38-bd76-45a864a8272d

-
 Kokeillaan itse -opas draaman työtapojen käytöstä yläkoulun aineenopetuksessa (Kuopion kaupunki 2018): 
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/kulttuuripolku/kokeillaan-itse
HUOM! Oppaan harjoitukset on koottu tämän hankkeen sekä Sanni Swahnin väitöstutkimuksen materiaaleista. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä