48. Musiikki

48.1. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3–9


Ajattelun ja oppimisen taidot L1

Musiikin tunneilla vuorovaikutus korostuu yhdessä musisoiden.

Uusiin asioihin tutustuminen on tärkeää: erilaiset soittimet, musiikkityylit, oman äänen käyttäminen.

 • Onnistuminen tuo ilon ja innostuksen.
 • Työtavat ovat toiminnallisia.
 • Oppiminen perustuu toistoihin, taidot kehittyvät toistojen kautta.
 • Toiminnan kautta opitaan myös teoriaa.
 • Onnistumisen elämykset vahvistavat itsetunnon kehittymistä.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

 • Musiikillisella toiminnalla tuotetaan positiivisia elämyksiä.
 • Yhdessä tekeminen kehittää itsetuntoa ja edistää positiivisia asenteita itseä ja muita kohtaan.
 • Musiikki on yhteinen kieli: se edistää eri kulttuurien tuntemusta ja suvaitsevaisuutta.
 • Ryhmässä toimiminen rohkaisee luottamaan omiin kykyihin.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Ääniympäristön turvallisuus korostuu.

 • Luonteva ja terve äänenkäyttö.
 • Toimintaympäristön rakentaminen turvalliseksi.
 • Vastuullisuus äänen tuottamisessa ja kuulon suojauksesta huolehtiminen.

Monilukutaito L4

Musiikissa kuulohavainnot ovat keskeisiä: pysähdytään kuulemisen äärelle.

 • Musiikki on kaikkien aistien yhteistoimintaa.
 • Kriittisyys musiikin vastaanottajana.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

Musiikkiteknologian hyödyntäminen monipuolisesti.

 • Tekijänoikeuksien kunnioittaminen.
 • Hyödynnetään oppilaiden käyttämiä sosiaalisen median kanavia ja taitoja.

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6

Toiminta on pitkäjänteisestä ja itsensä ylittämiseen kannustavaa.

 • Suhtaudumme ennakkoluulottomasti uusiin asioihin.
 • Oman toiminnan ja toiminnan tulosten kriittinen arviointi.
 • Kannustava suhtautuminen toisiin ja toisten tekemisiin.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7

Yhteismusisointi edellyttää suunnittelua.

 • Musiikin kulttuurisen polun edistäminen, esimerkiksi Lennokki-kulttuurikasvatusohjelman avulla.
 • Oppilaan mahdollisuuksien vahvistaminen monipuolisena kulttuuritoimijana

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä