50. Käsityö

50.1. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3–9


Ajattelun ja oppimisen taidot L1

Toiminnallisuus on käsityön oppimisen ydin. Käsityössä tutustutaan erilaisiin ilmiöihin kokeilun ja havaintojen kautta. Perustaitojen ja -tietojen ja välineiden turvallisen käytön hallinta on välttämätöntä käsityön opiskelussa. Tavoitteena on onnistumisen ilon kokeminen ja innostuminen käsityötä kohtaan.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Käsityökulttuuri on käsityötaitojen välittämistä, ylläpitämistä, soveltamista ja kehittämistä.
Käsityön opiskelu on yksin ja yhdessä tekemistä, ideointia ja suunnittelua jossa ryhmätyö- ja ongelmanratkaisutaidot sekä luovuus korostuvat. Harjoitellaan tietoja ja taitoja yhteisöllisesti sekä opitaan arvostamaan omaa ja toisten työtä. Käsityökulttuuriin tutustutaan esimerkiksi museokäyntien ja näyttelyiden avulla. Tutustutaan tämän päivän ja tulevaisuuden käsityöhön liittyviin teknologisiin sovellutuksiin, kuten esimerkiksi 3D-tulostus ja kirjova ompelukone. Pyritään lisäämään yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Hyvinvointia on oman elinympäristön ja sen teknologian hallintataidot. Tämä toteutuu työkalujen, laitteiden, välineiden ja materiaalien turvallisella käytöllä, valmiudella omaksua ja oppia uusia taitoja ja tietoja sekä kyvyllä ottaa vastuuta omasta itsestä, toisista ja ympäristöstä.


Monilukutaito L4

Käsityöprosessin hallinta suunnittelusta valmiiseen tuotokseen sisältää kriittistä tiedonhankintaa eri lähteistä ja tiedon soveltamista käytäntöön sekä vastuunalaisuutta omasta työstä ja sen vaikutuksista ympäristöön ja ihmisiin.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

Käsityöprosessissa pyritään hyödyntämään tvt-teknologiaa suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa. Hyvät tieto- ja viestintätaidot mahdollistavat tiedonhaun ja -jakamisen jopa maailmanlaajuisesti sekä lisäävät keinoja tehdä ainerajat ylittävää yhteistyötä.

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6

Käsityön tekeminen on prosessi, jossa on mahdollista kehittää pitkäjänteisyyttä, epäonnistumisen ja epävarmuuden sietämistä ja määrätietoista työskentelyä. Onnistuminen käsityöprosessissa vahvistaa itsetuntoa ja tietoisuutta omista vahvuuksista antaen edellytyksiä jatko-opintoihin ja työelämään. Oppilaan tietoisuutta paikallisesta elinkeinorakenteesta ja yrityskulttuurista lisätään esimerkiksi yritysvierailuiden ja ammattiesittelyiden avulla.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7

Käsityö vaikuttaa yhteiskunnallisesti työhön suuntautumiseen tarjoamalla oppilaille mahdollisuuden harjoitella kädentaitoja ja löytää omia vahvuusalueita. Käsityössä voidaan tukea oppilasta löytämään oma elämänpolkunsa ja paikkansa yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä. Käsityön opiskelu tukee globaalia kestävää kehitystä opettamalla vastuullisuutta kulutustottumuksissa, materiaalivalinnoissa ja työtavoissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä