51. Liikunta

51.1. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3–9


Ajattelun ja oppimisen taidot L1

Fyysinen toimintakyky:

 • Kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen ja kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja paikallisten mahdollisuuksien mukaan.
 • Ohjata oppilaita havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

Sosiaalinen toimintakyky:

 • Yhdessä tekeminen ja liikkuminen myönteisessä hengessä.

Psyykkinen toimintakyky:

 • Vastuunottaminen omasta toiminnasta ja itsenäisen työskentelyn taitojen vahvistaminen.
 • Saada riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta ja pätevyydestä liikkujana.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Fyysinen toimintakyky:

Rohkaista oppilaita osallistumaan liikuntatilanteisiin omien kykyjen mukaan.

Sosiaalinen toimintakyky:

 • Ohjata oppilaita työskentelemään kaikkien ryhmän jäsenten kanssa.
 • Ohjata oppilaita säätelemään omaa toimintaa vuorovaikutustilanteissa ja tunneilmaisua sekä toimimaan "reilun pelin" -periaatteella.

Psyykkinen toimintakyky:

 • Vastuunottaminen omasta toiminnasta osana yhteisöä.
 • Saada myönteisiä kokemuksia yhdessä tekemisestä.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Fyysinen toimintakyky:

 • Kannustaa oppilaita läpi elämän jatkuvaan aktiiviseen elämäntapaan.
 • Ohjata arvioimaan omaa kuntotasoaan, harjoittamaan fyysisiä ominaisuuksia sekä kehittämään eri liikuntamuotojen vaatimia välineenkäsittelytaitoja.
 • Opettaa ja vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja.

Sosiaalinen toimintakyky:

 • Ohjata oppilaita toimimaan vastuullisesti osana ryhmää ja luoda yhteisöllisyyden kokemuksia.

Psyykkinen toimintakyky:

 • Kokea virkistymisen tunteita ja liikunnan iloa.

Monilukutaito L4

Fyysinen toimintakyky:

 • Ohjata oppilaita havainnoimaan ympäristöä eri aistein sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

Sosiaalinen toimintakyky:

 • Toisen kunnioittaminen kaikissa liikuntatilanteissa.

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen L5

Fyysinen toimintakyky:

 • Opastaa oppilaita käyttämään hyvinvointiteknologiaa, kuten sykemittareita, tabletteja ja älypuhelimia mahdollisuuksien mukaan.

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6

Fyysinen toimintakyky:

 • Ohjata oppilaita turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatilanteissa.
 • Osallistuminen liikuntatilanteisiin omien kykyjensä mukaisesti.

Sosiaalinen toimintakyky:

 • Ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.
 • Ohjata oppilaita kannustamaan toisiaan yritteliään ilmapiirin luomiseksi.
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7

Fyysinen toimintakyky:

 • Kannustaa oppilaita aktiiviseen elämäntapaan ja ymmärtämään fyysisen toimintakyvyn merkitys osana hyvää terveyttä.

Sosiaalinen toimintakyky:

 • Opetella ystävyyttä tukevia vuorovaikutustaitoja liikuntatilanteissa.

Psyykkinen toimintakyky:

 • Auttaa oppilaita löytämään itselle mieluisia ja hyvää oloa tuovia liikuntalajeja, joita hän jatkaa myös perusopetuksen jälkeen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä