8.1. Monialainen oppilashuoltotyö

Lähestymiskulma NYK oppilashuoltoon

Kuvaus palvelun portaista ja priorisoinnista.


Tuenjärjestämisen periaatteet ovat päivitetty 1.8.2023 alkaen seuraavasti


Ensisijaisesti pyritään parantamaan koko kouluyhteisön ilmapiiriä ja toimintakulttuuria sekä tukemaan huoltajien kasvatustehtävää moniammatillisesti niin että ongelmia olisi vähemmän. Haasteisiin vastataan;
*ennakoimalla (pedagoginen ennakointi),
*ennaltaehkäisemällä
*puuttumalla mahdollisimman varhain ja riittävällä osaamisella ja resursseilla.
Palveluketjua arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti tavoitteena oikea-aikainen ja oikeanlainen palvelu, jossa oppilaan asia on aina jonkun toimijan vastuulla.

Nilakan yhtenäiskoulun oppilashuollon mittarit

Seuraavia mittareita seurataan lukuvuosittain 

Lukuvuosi
esi-9 lk oppilasta (kpl)
Oppilaita tehostetussa tuessa
Oppilaita erityisessa tuessa
Käytyjä KAKE:ja (kpl/100 opp)
koskenut oppilasta (kpl)
*) Annettuja jälki-istuntoja
tuntia yht (h)
oppilasta (kpl)

*) Kirjaus koulussa tapahtuneesta (kpl/100 opp)
KIVA sopimuksia(kpl /100 opp)
Poissaolot
(h/100 opp)Oppitunnin häirinnät (kpl/100 opp)

 
2022-23
167 opp.
23 opp. 7 opp. KAKE:ja 13,8
18 opp .
Tuntia yht. 3
Oppilaita 3
* väkivalta: 4,8
* tapaturma: 7,2
* kiusaaminen: 3
* muu: 3,6
* luvaton 71
* muu 7 196
* yht. 7 267
* oppitunnin häirintä 220,4
* oppitunnilta poistaminen16,2
 
2021-22
159 opp.
25 opp. 11 opp. KAKE:ja 2,5
4 opp.
Tuntia yht. 3
Oppilaita 3
* väkivalta: 0,6
* tapaturma: 13,2
* kiusaaminen: 4,4
* muu: 0,6
* luvaton 201
* muu 6 883
* yht. 7 084
* oppitunnin häirintä 222,0
* oppitunnilta poistaminen 15,1
 
2020-21
180 opp.
27 opp. 14 opp. KAKE:ja 10,6
14 opp.
Tuntia yht. 1,5
Oppilaita 2
* väkivalta: 3,8
* tapaturma: 17,8
* kiusaaminen: 6,7
* muu: 0,6
* luvaton 291
* muu 5 551
* yht. 5 842
* oppitunnin häirintä 303,3
* oppitunnilta poistaminen 24,4
 
2019-20
185 opp.
29 opp. 16 opp. KAKE:ja 8
13 opp.
Tuntia yht. 2
Oppilaita 2
* väkivalta: 0
* tapaturma: 11,9
* kiusaaminen: 3,2
* muu: 1,6
* luvaton 408
* muu 4 505
* yht. 4 913
* oppitunnin häirintä 189,7
* oppitunnilta poistaminen 23,2
 
2018-19
190 opp.
18 opp. 13 opp. KAKE:ja 6,84
8 opp.
Tuntia yht 7
Oppilaita 5
* väkivalta: 1,6
* tapaturma: 18,9
* kiusaaminen: 0,5
* muu: 0
* luvaton 282
* muut 5 315
* yht. 5 597
* oppitunnin häirintä 218
* oppitunnilta poistaminen 16
 
2017-18
192 opp.
13 opp. 10 opp. KAKE:ja 1,04
2 opp.
Tuntia yht 6
Oppilaita 6
* väkivalta: 2,6
* tapaturma: 8,3
* kiusaaminen: 2,6
* muu: 1,6
* luvaton 146
* muut 3 647
* yht. 3 793
* oppitunnin häirintä 112
* oppitunnilta poistaminen 13
 
2016-17
202 opp.
19 opp. 12 opp. Ei tilastoa Tuntia yht 0
Oppilaita 0
* väkivalta: 8,4
* tapaturma: 8,4
* kiusaaminen: 6,9
* muu: 3,5
* luvaton 99
* muut 5 064
* yht. 5 163
* oppitunnin häirintä 102
* oppitunnilta poistaminen 7
 
2015-16
203 opp.
15 opp. 12 opp. Ei tilastoa Tuntia yht 0
Oppilaita 0
* väkivalta: 6,9
* tapaturma: 14,3
* kiusaaminen: 14,3
* muu: 5,4
* luvaton 105
* muut 4 133
* yht. 4 238
* oppitunnin häirintä 111
*kännykkärike 8
* oppitunnilta poistaminen 2
 
2014-15
222 opp.
15 opp. 10 opp.

5 keskustelua Tuntia yht 0
Oppilaita 0
* väkivalta: 2,7
* tapaturma: 11,7
* kiusaaminen: 7,2
* muu: 3,1
* luvaton 30
* muut 4 350
* yht. 4 380
* oppitunnin häirintä 109,5
* kännykkärike 17,6
* oppitunnilta poistaminen 2,7

 
2013-14
220 opp.
12 opp. 10 opp. Ei tilastoa Tuntia yht 3
Oppilaita 3
17.4.2014 mennessä
* väkivalta: 1,36
* tapaturma: 5,0
* kiusaaminen: 5,9
* muu: 3,64
KIVA-sopimukset 2,27
16.4.2014 mennessä:
* luvaton 19
* muut 2 804
* yht. 2 823
17.4.2014 mennessä:
* oppitunnin häirintä 120,45
* kännykkärike 35,45
* oppitunnilta poistaminen 3,63
 
2012-13
224 opp.
7 opp. 9 opp. Ei tilastoa Tuntia yht 2
Oppilaita 2
* väkivalta: 1,79
* tapaturma: 5,36
* kiusaaminen: 5,8
* muu: 1,34
KIVA sopimukset 0,89

* luvaton 12
* muut 2 982
* yht. 2 994
* oppitunnin häirintä 125,45
* kännykkärike 18,75
* oppitunnilta poistaminen 1,34
 
2011-12
231 opp.
5 opp. 9 opp. Ei tilastoa Tuntia yht 0
Oppilaita 0
* väkivalta: 3,46
* tapaturma: 3,46
* kiusaaminen: 9,52
* muu: 3,46
KIVA sopimukset 0,43

* luvaton 15
* muut 2 682
* yht. 2 697
* oppitunnin häirintä 91,77
* kännykkärike 3,9
* oppitunnilta poistaminen 0,87
 
Lukuvuosi
esi-9 lk oppilasta (kpl)
Oppilaita tehostetussa tuessa
Oppilaita erityisessa tuessa
Käytyjä KAKE:ja (kpl/100 opp)
koskenut oppilasta (kpl)
*) Annettuja jälki-istuntoja
tuntia yht (h)
oppilasta (kpl)

*) Kirjaus koulussa tapahtuneesta (kpl/100 opp)
KIVA sopimuksia(kpl /100 opp)
Poissaolot
(h/100 opp)Oppitunnin häirinnät (kpl/100 opp)

 

 

Oppilashuollon tavoite ja toimijat

Kuntakohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa ei Keiteleellä erikseen ole.
Seuraavissa kohdissa kuvataan Nilakan yhtenäiskoulun oppilashuollon järjestämistä esi- ja perusopetuksessa.

TAVOITE JA TYÖKALUT
Oppilashuollon tavoitteena on edistää turvallista oppimiseen ja kasvamiseen kannustavaa ilmapiiriä Nilakan yhtenäiskoulussa.
LAPSEN ETU ON AINA ENSISIJAINEN. Toiminta toteutetaan MONIAMMATILLISESTI YHTEISTYÖSSÄ OSALLISTAEN kaikki toimijat (opetushenkilöstö,oppilaat,huoltajat, sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö sekä heidän verkostonsa). Henkilöstön toiminta on AMMATILLISTA ja LUOTTAMUKSELLISTA.

OPPILASHUOLLON TOIMIJAT
Oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien yhteinen tehtävä. Päävastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on opetushenkilöstöllä.

RAKENNE
Uuden oppilashuoltolain mukainen rakenne on liitteenä.

Oppilashuollon OHJAUSRYHMÄNÄ toimii Nilakan kuntien yhteinen ryhmä.
*Ohjausryhmän kokoonpano
* Sivistysjohtajat
* Rehtorit
* Vastaava kuraattori (Kuraattorit)
* Koulupsykologi
* Sosiaalityöntekijä (aluksi Vesanto)
* Kouluterveydenhoitaja (aluksi keitele)
ja toiminnan linjauksista päätetään kevään 2014 aikana.

OPPILAITOSKOHTAINEN RYHMÄ ks 8.2.
Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Oppilashuoltosuunnitelma voi olla myös kahden tai useamman koulun yhteinen. Suunnitelma tarkistetaan vuoden kuluessa siitä, kun kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään kunkin kunnan valtuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa .

KEITELE:
Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma tarkistetaan 4 vuoden välein + 1 vuosi LNHVS:n (= Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma) tarkistamisesta.

Oppilashuoltosuunnitelmaa laadittaessa sovitaan menettelytavoista, joilla koulun henkilöstö, lapset ja huoltajat sekä tarvittavilta osin yhteistyötahot perehdytetään suunnitelmaan. Samalla sovitaan suunnitelmasta tiedottamisesta edellä mainituille.

KEITELE:
Lehtijuttu paikallislehdessä yhdessä Pielaveden kanssa 24.4.2014.

Prosessista tehdään Wilma-tiedotteita.
Aihio on OPSPro:ssa nähtävillä ja kommentoitavissa kaikille 29.4.-16.5.2014.
Syksyllä 2014 vanhempainiltoihin ja lukuvuoden vanhempainvartteihin sisällytetään INFO.

OPS:n muutoksesta tiedotetaan yksilöoppilashuoltopalavereissa huhtikuusta 2014 alkaen.
Tehdään yksilökohtaisen monialaisen oppilashuollosta ESITE, jossa kuvataan
* OH-lain muutos ja lyhesti ajatus sieltä
* Meillä tarjolla olevat asiantuntijat
* Toimintamalli
Esite on kaikille nähtävillä ja sitä jaetaan tarvittaessa henkilökohtaisesti huoltajalle (ks. 5.4.5 /3)

Oppilaille järjestetään teemapäivä keväällä 2014 vko 22 maanantaina.
• Miten organisoidaan???
• Työmuodot (draamalla)
• Koulukuraattori maanantaina paikalla
• Tiedotus kaikille => luokissa keskustelu? kysymys/kommentointilomake
Jatkossa oppilaiden osallisuus turvataan kohdassa 5.4.5/4 esitetyllä tavalla.

Liitteet:

Uuden oppilashuoltolain mukainen rakenne

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytössä olevat palvelut

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

Oppilashuoltosuunnitelmassa esitetään arvio koulun oppilashuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista niiden yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi ja toiminnan tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevien oppilashuoltopalvelujen määrä ilmoitetaan sen mukaisena, mitä ne ovat suunnitelmaa valmisteltaessa. Arviota voidaan tarpeiden muuttuessa tarkistaa.

Arvio oppilashuollon kokonaistarpeesta tukee koulun käytettävissä olevien resurssien kohdentamista yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön sekä oppilashuollon yhteistyöhön. Arviossa otetaan huomioon oppilashuollon seurannassa, kehittämisessä ja toteuttamisessa vaadittava opetushenkilöstön ja oppilashuollon palveluiden asiantuntijoiden työpanos. Arviossa hyödynnetään monipuolisesti lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä elinoloja koskevaa seurantatietoa. Lisäksi huomioidaan kouluyhteisön ja -ympäristön tarpeet, asuinalueen erityispiirteet sekä tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä koulussa. Arvion valmistelussa otetaan huomioon myös oppilailta ja huoltajilta sekä opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöltä saatava tieto.

Oppilashuoltosuunnitelmaan sisällytetään arvio koulun käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista, joita ovat kouluterveydenhuolto- sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan
• oppilashuollon palveluiden järjestäminen ja sen edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä palvelujen toteuttamisessa tarvittava yhteistyö sekä
• oppilashuollon palveluiden kohdentaminen yksittäisiin oppilaisiin, kouluyhteisöön ja yhteistyöhön liittyviin tehtäviin sekä oppilashuollon kehittämiseen ja seurantaan.


KEITELE:

AA Oppilashuollon resurssi 2019

Palvelu Arvioitu
tarve
1.8.2014
(h/vko)
Resurssi
1.8.2023
(h/vko)
Huom. Suunnitelma korjaamiseksi / lisätieto
Kuraattori 12-16 12 h/ vko
(504 opp/htv) 
1.1.2023 Kuraattoripalvelun tuottaa PS HVA ja se on (1.8.23) yhteinen Vesannon ja Kuopion /Karttula kanssa. Keiteleen päivä on maanantaina ja tiistai joka toinen viikko. 
Psykologi 4 7
(864 opp/htv)

1.1.2023- palvelun tuottaa PS HVA (Coronaria)
Kouluterveys 12-16 (koululla)
resurssi yhteensä 16-22
12-16 (koululla)
resurssi yhteensä 16-22
(378 opp/htv)
1.1.2023- palvelun tuottaa PS HVA Terveydenhoitaja koululla 12-16 h/vko , tekee kth 16-
22 h/vko.
TK aukioloaikoina saatavilla

Koululääkäri Ajanvaraus   Koululääkäri varattavissa th: kautta, lääkärin työaika keskimäärin 4 h /kkTK aukioloaikoina saatvilla
Erityisopettaja 75 75 vvh

 
PENE
(Nilakan PErheNEuvola)
12 8+2 1.1.2023- palvelun tuotettaa PS HVA
Haaste: 1.8.23 vaikeutta saada lähityöntekijöitä
Tsemppiohjaaja   36  
Nuoriso (Etsivä+ nuoriso)   4
10,5
Etsivän nuorisotyöntekijän tekemä yksilötyö
Nuoriso-ohjaajan ryhmät (avoimet ovet)

Liikunnanohjaaja   ? Ryhmät ja
Koulupoliisi   0,01  
Terapeuttipalvelut     Yksilökohtaiset/KELA
       
       
       

Seuraavilla mittareilla pyritään seuraamaan Nilakan yhtenäiskoulun "hyvinvointia"

*) = Tiedot WILMAsta, jonka käyttö vakiintunut vasta lukuvuodesta 2013-2014 alkaen

AA NYK mittareita

Lukuvuosi
esi-9 lk oppilasta (kpl)
Oppilaita tehostetussa tuessa
Oppilaita erityisessa tuessa
Käytyjä KAKE:ja (kpl/100 opp)
koskenut oppilasta (kpl)
*) Annettuja jälki-istuntoja
tuntia yht (h)
oppilasta (kpl)

*) Kirjaus koulussa tapahtuneesta (kpl/100 opp)
KIVA sopimuksia(kpl /100 opp)
Poissaolot
(h/100 opp)Oppitunnin häirinnät (kpl/100 opp)

 
2011-12
231 opp.
5 opp. 9 opp. Ei tilastoa Tuntia yht 0
Oppilaita 0
* väkivalta: 3,46
* tapaturma: 3,46
* kiusaaminen: 9,52
* muu: 3,46
KIVA sopimukset 0,43

* luvaton 15
* muut 2 682
* yht. 2 697
* oppitunnin häirintä 91,77
* kännykkärike 3,9
* oppitunnilta poistaminen 0,87
 
2012-13
224 opp.
7 opp. 9 opp. Ei tilastoa Tuntia yht 2
Oppilaita 2
* väkivalta: 1,79
* tapaturma: 5,36
* kiusaaminen: 5,8
* muu: 1,34
KIVA sopimukset 0,89

* luvaton 12
* muut 2 982
* yht. 2 994
* oppitunnin häirintä 125,45
* kännykkärike 18,75
* oppitunnilta poistaminen 1,34
 
2013-14
220 opp.
12 opp. 10 opp. Ei tilastoa Tuntia yht 3
Oppilaita 3
17.4.2014 mennessä
* väkivalta: 1,36
* tapaturma: 5,0
* kiusaaminen: 5,9
* muu: 3,64
KIVA-sopimukset 2,27
16.4.2014 mennessä:
* luvaton 19
* muut 2 804
* yht. 2 823
17.4.2014 mennessä:
* oppitunnin häirintä 120,45
* kännykkärike 35,45
* oppitunnilta poistaminen 3,63
 
2014-15
222 opp.
15 opp. 10 opp.

5 keskustelua Tuntia yht 0
Oppilaita 0
* väkivalta: 2,7
* tapaturma: 11,7
* kiusaaminen: 7,2
* muu: 3,1
* luvaton 30
* muut 4 350
* yht. 4 380
* oppitunnin häirintä 109,5
* kännykkärike 17,6
* oppitunnilta poistaminen 2,7

 
2015-16
203 opp.
15 opp. 12 opp. Ei tilastoa Tuntia yht 0
Oppilaita 0
* väkivalta: 6,9
* tapaturma: 14,3
* kiusaaminen: 14,3
* muu: 5,4
* luvaton 105
* muut 4 133
* yht. 4 238
* oppitunnin häirintä 111
*kännykkärike 8
* oppitunnilta poistaminen 2
 
2016-17
202 opp.
19 opp. 12 opp. Ei tilastoa Tuntia yht 0
Oppilaita 0
* väkivalta: 8,4
* tapaturma: 8,4
* kiusaaminen: 6,9
* muu: 3,5
* luvaton 99
* muut 5 064
* yht. 5 163
* oppitunnin häirintä 102
* oppitunnilta poistaminen 7
 
2017-18
192 opp.
13 opp. 10 opp. KAKE:ja 1,04
2 opp.
Tuntia yht 6
Oppilaita 6
* väkivalta: 2,6
* tapaturma: 8,3
* kiusaaminen: 2,6
* muu: 1,6
* luvaton 146
* muut 3 647
* yht. 3 793
* oppitunnin häirintä 112
* oppitunnilta poistaminen 13
 
2018-19
190 opp.
18 opp. 13 opp. KAKE:ja 6,84
8 opp.
Tuntia yht 7
Oppilaita 5
* väkivalta: 1,6
* tapaturma: 18,9
* kiusaaminen: 0,5
* muu: 0
* luvaton 282
* muut 5 315
* yht. 5 597
* oppitunnin häirintä 218
* oppitunnilta poistaminen 16
 
2019-20
185 opp.
29 opp. 16 opp. KAKE:ja 8
13 opp.
Tuntia yht. 2
Oppilaita 2
* väkivalta: 0
* tapaturma: 11,9
* kiusaaminen: 3,2
* muu: 1,6
* luvaton 408
* muu 4 505
* yht. 4 913
* oppitunnin häirintä 189,7
* oppitunnilta poistaminen 23,2
 
2020-21
180 opp.
27 opp. 14 opp. KAKE:ja 10,6
14 opp.
Tuntia yht. 1,5
Oppilaita 2
* väkivalta: 3,8
* tapaturma: 17,8
* kiusaaminen: 6,7
* muu: 0,6
* luvaton 291
* muu 5 551
* yht. 5 842
* oppitunnin häirintä 303,3
* oppitunnilta poistaminen 24,4
 
2021-22
159 opp.
25 opp. 11 opp. KAKE:ja 2,5
4 opp.
Tuntia yht. 3
Oppilaita 3
* väkivalta: 0,6
* tapaturma: 13,2
* kiusaaminen: 4,4
* muu: 0,6
* luvaton 201
* muu 6 883
* yht. 7 084
* oppitunnin häirintä 222,0
* oppitunnilta poistaminen 15,1
 
Lukuvuosi
esi-9 lk oppilasta (kpl)
Oppilaita tehostetussa tuessa
Oppilaita erityisessa tuessa
Käytyjä KAKE:ja (kpl/100 opp)
koskenut oppilasta (kpl)
*) Annettuja jälki-istuntoja
tuntia yht (h)
oppilasta (kpl)

*) Kirjaus koulussa tapahtuneesta (kpl/100 opp)
KIVA sopimuksia(kpl /100 opp)
Poissaolot
(h/100 opp)Oppitunnin häirinnät (kpl/100 opp)

 

Nilakan yhtenäiskoulun 8. ja 9. lk oppilaat ovat osallistuneet valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn vuodesta 2000 alkaen. Tuloksista saadaan hyvä kokonaiskuva koulun ja muunkin lasten ja nuorten ympäristön tilasta.
Seuraavassa esitetty vuoden 2013 tuloksista keskeisimmät.
Ilot ja huolen aiheet Nilakan yhtenäiskoulun kouluterveyskyselyssä 2013

Ilon ja huolen aiheet kouluterveyskyselyssä

Tutkimusvuosi Ilon aiheet Huolen aiheet
2013 Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen
 Vanhempien työttömyys vähentyi
 Vanhemmat tiesivät paremmin lapsensa viikonloppuiltojen viettopaikan
 Tietoisuus tavoista vaikuttaa koulun asioihin lisääntyi
 Ylipainoisia oli vähemmän
 Aamupalan syöminen arkisin lisääntyi
 Hampaiden harjaamistottumukset paranivat
 Liikunnan harrastaminen vapaa-ajalla lisääntyi
 Päivittäinen tupakointi vähentyi
Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen
 Koulutyön määrä koettiin yleisemmin liian suureksi
 Ruutuaika arkipäivisin lisääntyi
2010 Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen
 Perheen yhteinen ateriointi iltaisin lisääntyi
 Fyysistä uhkaa koettiin vähemmän
 Toistuva rikkeiden teko vähentyi
 Koulun fyysiset työolot koettiin paremmiksi
 Koulun työilmapiiri parani
 Koulutyön määrä koettiin kohtuullisemmaksi
 Koulukiusatuksi joutuminen vähentyi
 Päivittäin koettu väsymys vähentyi
 Viikoittain koetut niska- tai hartiakivut vähentyi-vät
 Viikoittain koettu päänsärky vähentyi
 Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi
 Koululääkärin vastaanotolle pääsy koettiin hel-pommaksi
 Koulukuraattorin vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi
 Koulupsykologin vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi
Muutokset pidemmällä aikavälillä
 Humalajuominen vähentyi
Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen
 Ylipainoisia oli enemmän
 Aamupalan syöminen arkisin vähentyi
 Liikunnan harrastaminen vapaa-ajalla vähentyi
 Myöhään valvominen koulupäiviä edeltävinä iltoina yleistyi

Lukuvuoden 2014-2015 aikana mietitään voidaanko myös 1-7 -luokkalaisille ja vanhemmille tehdä paikallisesti tai yhteistyössä Nilakan kuntien kanssa suppeampia kouluterveyskyselyn kaltaisia kyselyitä.

Nilakan yhtenäiskoulu on kiusaamisen vastainen eli KIVA-koulu. Osallistumme lukuvuosittain ns. KIVA-tilannekartoitukseen, jossa selvitetään kiusaamiseen liittyviä asioita henkilöstölle ja oppilaille suunnatulla nettikyselyllä. Mukana kartoituksissa on yhteensä noin 2500 koulua ja vuosittain kysymyksiin vastaa noin 230 000 oppilasta. 2013 kartoitukseen koulumme ei osallistunut.
Seuraavassa taulukossa on esitetty KIVA-tilannekartoituksen tuloksia

KIVA kartoitusten tulokset 1-9. lk

Väite
NYK
Kaikki koulut
0= huono
4= paras
2010 2011 2012 2013 2014  
Opettajien suhtautuminen ja mahdollisuudet vaikuttaa kiusaamiseen Kaikki koulut :2,4
NYK 2,5
Kaikki koulut :2,4
NYK 2,4
Kaikki koulut :2,4
NYK 2,6
Kaikki koulut :2,4
NYK --
   
Vanhempien suhtautuminen kiusaamiseen Kaikki koulut :3,2
NYK 3,2
Kaikki koulut :3,3
NYK 3,3
Kaikki koulut :3,3
NYK 3,4
Kaikki koulut :3,3
NYK - -
   
Koulun ilmapiiri Kaikki koulut :2,9
NYK 2,9
Kaikki koulut :2,9
NYK 2,8
Kaikki koulut :2,9
NYK 3,0
Kaikki koulut :2,9
NYK --
   
             


Tilasto koulukuraattorilla käyneistä oppilaista eri lukuvuosina:

Koulukuraattorilla käynnit

  Lv 2012-13 Lv 2013-14 Lv 2014-15 Lv 2015-16 Lv 2016-17 Lv 2017-18 Lv 2018-19
Lv 2019-20
Lv 2020-21
Lv 2021-22
                     
Poikia 15 30 19 29 25 24 24 22 28 28
Tyttöjä 21 34 13 24 18 23 30 24 28 33
Käynnit yhteensä 159 134 159 336 269 258 394 361 375 349
                     
Yhteydenottaja:                    
Oppilas 36 % 22 % 43 % 54 % 45 % 26 % 61 % 60 % 67 % 69 %
Opettaja 16 % 25 % 21 % 20 % 13 % 22 % 11 % 12 % 9 % 8 %
Koulukuraattori 26 % 25 % 21 % 13 % 29 % 31 % 14 % 21 % 12 % 14 %
Vanhemmat 10 % 13 % 10 % 11 % 7 % 17 % 11 % 4 % 8 % 6 %
Yksilökohtainen
Oppilashuoltoryhmä
3 % 7 % 0 % 0 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Terveydenhoitaja/
Muu
3 % 7 % 5 % 2 % 4 % 3 % 3 % 3 % 4 % 3 %
                     
Käynnin syy:                    
Tunne-elämä 63 % 43 % 45 % 41 % 62 % 56 % 46 % 27 % 35 % 46 %
Sosiaaliset suhteet 21 % 21 % 21 % 17 % 9 % 13 % 17 % 22 % 30 % 26 %
Käyttäytyminen 6 % 5 % 11 % 23 % 18 % 20 % 27 % 24 % 17 % 10 %
Tutustumiskäynti 2 % 22 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 %
Oppiminen 1 % 3 % 16 % 11 % 3 % 0 % 2 % 15 % 10 % 5 %
Perhe 7 % 7 % 7 % 8 % 6 % 10 % 6 % 10 % 7 % 10 %
Koulunkäyntijärjestelyt  0 %  0 %  0 %  0 % 2 % 1 % 2 % 1 % 1 % 3 %

4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa

4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa
KEITELE

AA Oppilaiden ja huoltajien osallisuus

OPPILAAN OSALLISUUS Suunnittelu Toteuttaminen Arviointi
Yhteisöllinen OH Oppilaiden edustajat kutsutaan yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään.
Oppilaille järjestetään koulun oppilashuoltosuunnitelman tekovaiheessa pajapäivä, jonka aikana he voivat kommentoida ja tuoda ideoitaan esille.

Jokainen oppilas voi tuoda ideoitaan kouluyhteisön kehittämiseksi oman opettajansa kautta suullisesti. Lisäksi järjestetään palautekyselyitä oppilaiden ideoista. Oppilaskuntatoiminta. Luokissa äänestettyjä oppilasedustajia osallistuu yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksiin ja toimintaan. Oppilailta kysytään arviota palautelomakkeilla. Lisäksi esim. valtakunnallisia KiVa-tutkimuksia tehdään. Palautelomakkeet toimitetaan yhteisölliselle oppilashuoltoryhmälle, joka käsittelee ne ja toimii saamiensa tietojen mukaisesti. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän oppilasjäsenet arvioivat tavoitteiden saavuttamista ja koulun tilannetta yhdessä OH:n kanssa.
Yksilökohtainen OH Oppilas voi vaikuttaa yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpanoon ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.
Oppilaille järjestetään koulun oppilashuoltosuunnitelman tekovaiheessa pajapäivä, jonka aikana he voivat kommentoida ja tuoda ideoitaan esille.

Oppilaan näkemyksiä hänen omista asioistaan kuullaan yksilöllisessä oppilashuoltoryhmässä ottaen huomioon hänen kehitystasonsa ja ikäkautensa. Oppilas arvioi tehtyjen toimenpiteiden ja käytäntöjen toimivuutta yhdessä yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän kanssa.
VANHEMPIEN OSALLISUUS
Yhteisöllinen OH Elvytetään vanhempainyhdistys Vallattomat vanhemmat. Vanhempainyhdistyksen tehtävä on toimia yhteistyössä koulun kanssa oppilashuollon toimintatapojen, terveellisen ympäristön, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tarjotaan vanhempainyhdistyksen edustajille jäsenyys yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään.
Laitetaan oppilashuollon suunnitelma sen tekovaiheessa internetiin vanhempien luettavaksi ja kommentoitavaksi.
Kynnys vanhempien osallistumiseen pyritään tekemään mahdollisimman matalaksi koulun toimintakulttuurin avulla. Pidetään ”ovet avoinna” vanhempien vierailuille ja ajatuksille kouluyhteisön kehittämiseksi.
Vanhempainyhdistyksen edustajilla on jäsenyys yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä
Vanhempainyhdistyksen edustajat tekevät arviota yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä sekä vanhempainyhdistyksessä.
Yhteyttä oppilashuoltoryhmään voi ottaa suoraan sen jäsenien tai vastuuopettajan kautta. Voidaan tehdä vanhemmille esimerkiksi sähköisiä arviointikyselyitä.
Yksilökohtainen OH Vanhemmat voivat vaikuttaa yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpanoon. Laitetaan oppilashuollon suunnitelma sen tekovaiheessa internetiin vanhempien luettavaksi ja kommentoitavaksi. Vanhemmat toimivat yhteistyössä yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän henkilöiden kanssa. Vanhemmat arvioivat tehtyjen toimenpiteiden ja käytäntöjen toimivuutta yhdessä yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän kanssa.

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan oppilashuollon toimintatavat oppilaiden ja huoltajien osallisuuden edistämiseksi sekä yhteistyön järjestämiksi. Suunnitelmassa kuvataan
• oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa sekä jos olisi vanhempainyhdistys, oppilaitos OHR jäsenyys?? Elvytetään Vallattomat vanhemmat
• yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille. Wilma, vanhempain illat, vanhempainvartit, media, ????

5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminenOpetuksen järjestäjä seuraa koulun oppilashuoltosuunnitelman toteutumista .

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi. Näitä ovat seurannasta vastuussa oleva taho koulussa, seurattavat asiat ja käytettävät menetelmät tietojen kokoamiseksi sekä seurannan aikataulu. Lisäksi kuvataan seurantatietojen käsittely ja hyödyntäminen koulun oppilashuollon kehittämisessä sekä keskeisistä tuloksista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja tarvittaville yhteistyötahoille.

Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa opetuksen järjestäjän omavalvontaa koskevaa tehtävää. Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen oppilashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa oppilashuollon kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta.

KEITELE:
Omavalvonnassa pyritään hyödyntämään tähän mennessä tehtyjä rakenteita, joita ovat
* Laatukäsikirja
* Lukuvuosisuunnitelma

AA oppilashuoltosuunnitelma seuranta ja arviointi 5.4.5./5

Seurattava asia Vastuutaho Seuranta:
Miten dokumentoidaan?
Missä dokumentointi on?

Aikataulu
1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut


Koulukohtainen OHR/ PJ Seurannan tulokset dokumentoidaan OPS 5.4.5/1 kohdan talukoihin Sitä mukaan kun tietoja päivittyy
2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

Sivistyslautakunta /SJ


LV suunnitelman 5. kohdasta vastaava tiimi/ Tiiminjohtaja

Arviointi toteutetaan ja dokumentoidaan
*yleisellä tasolla laatukriteerien kohdan 7. Oppimsen , kasvun ja hyvinvoinnin tuki yhteydessä
* Turvallisuus kohtien osalta NYK tarvallisuuskansion ohjeiden mukaan LV suunnitelan kohtaan 5 Turavallisuuskansio
Valtuustokausittain Laatukäsikirjan arvioinnin yhteydessä

Lukuvuosittain LV suunniteman yhteydessä
3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen

Yksilökohtaisen oppilahuollon toimijat /Rehtori Arvioinnin tuloksena tulleet muutostarpeet dokumentoidaan yksilöllisen monialaisen oppilashuoltotyön ESITTEESEEN Aina tatvittaessa ja vähintään kerran lukuvuodessa
4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa

Sivistyslautakunta /SJ Arviointi tehdään ja dokumentoidaan laatukriteerien kohdan 8. Osallisuus ja vaikuttaminen osiossa sekä 9. Kodin ja Koulun yhteistyö mukaan. Valtuustokausittain laatukäsikirjan mukaan
5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen Koulukohtainen OHR/ PJ
Sivistyslautakunta/ rehtori
Opetushenkilöstö/rehtori
jos kohtien 1-4 seuranta ja arviointi ei toimi muutetaan tätä taulukkoa Tarvittaessa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä