1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta (Ohjaussuunnitelma 1.8.2021 alkaen)

Ohjaussuunnitelma ja vastuut

OPS muutos 1.8.2021 alkaen (OPH-557-2021 Muutosmääräys 9.3.2021):
Päätös OPS muutoksesta kohtiin 1.4 , 7.1.1 ja 15.4.19 löytyy liitteestä (Keiteleen sivistyslautakunta 10.6.2021

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa opetuksen järjestämiseen liittyvät ratkaisut:
• miten oppilaanohjaus järjestetään
- ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn ja
vastuunjako sekä työskentely monialaisissa verkostoissa, kodin ja koulun yhteistyö
ohjauksessa, tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus, jatko-ohjaus perusopetuksen jälkeisiin
opintoihin, työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt (katso myös
vuosiluokkakokonaisuuksiin sisältyvä oppilaanohjauksen tehtäväkuvaus).

Hallintosäännön luku 5 muutetaan seuraavasti:

  • 25 § Toimielimen erityinen päätös- ja toimivalta
    Kohta 2. Sivistystoimi: lisätään toimialaan kuuluvaksi Asuinkunnan oppivelvollisuuslain mukaiset tehtävät.
  • 28 § Viranhaltijan erityinen päätös- ja toimivalta
    Kohta 3. Sivistystoimi/Sivistysjohtaja lisätään:
    11. päättää oppivelvollisuuslain 7 §:ssä tarkoitetun oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä
    12. päättää oppivelvollisuuslain 15 §:ssä tarkoitetun opiskelupaikan osoittamisesta.

Liitteet:

Päätös OPS muutoksesta kohtiin 1.4 , 7.1.1 ja 15.4.19  löytyy liitteestä (Keiteleen sivistyslautakunta 10.6.2021

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä