1.3. Opetussuunnitelman arviointi ja päivitysmerkinnät

LUONNOS OPS muutos 1.8.2023 alkaenKeiteleen sivistyslautakunta 7.6.2023 § 33

Opetushallitus on päättänyt 
liitteen mukaisista muutoksista OPS:n perusteiden lukuihin: 

- 4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet 

- 5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä 

- 5.6 Paikallisesti päätettävät asiat 

- 8.1 Paikallisesti päätettävät asiat ja opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma.  

Tämän määräyksen mukaan tarkistettu paikallinen opetussuunnitelma tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2023.  

Edellä mainittuihin muutoksiin liittyvät Keiteleen opetussuunnitelman linjaukset ja muutoksen vaatimat tarkennukset on koottu tähän linkkiin:

OPS muutos 1.8.2022 alkaen

Keiteleen sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 24.8.2002 §40 päivittää Keiteleen opetus suunnitelmaa alla kuvatuissa kohdissa noudattamaan opertussuunnitelman perusteita ja hyväksyi liitteen mukaisen suunnitelman kasvatuskeskustelujen ja kurinpitotoimien käytöstä 1.8.2022 alkaen.

Nilakan yhtenäiskoulun prosessit ja toimintakulttuuri ovat olleet uusien periaatteiden mukaisia jo ennen muutoksen voimaantuloa, toki lakiin ja perusteisin tehdyt muutokset antavat koululle lisää työkaluja puuttua huonoon käytökseen.

Muutokset löytyvät ePerusteista Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014 luvuista ”Esiopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet”, ”Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet” ja ”Oppilashuolto”, kappaleesta ”Yhteisöllinen oppilashuolto”.


 Muutokset löytyvät ePerusteista Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014 luvusta

*"Perusopetus yleissivistyksen perustana",
*kappaleesta ”Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet”,*
luvusta "Oppimista ja hyvinvointia edistävän koulutyön järjestäminen", kappaleista ”Yhteinen vastuu koulupäivästä”, ”Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö” ja "Paikallisesti päätettävät asiat" sekä
*luvusta ”Oppilashuolto”, kappaleesta ”Yhteisöllinen oppilashuolto”.

Muutokset löytyvät ePerusteista Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteista 2015
*luvusta ”Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat” ja ”Oppilaan hyvinvointi sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuki”,
*kappaleesta ”Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista”.

Määräyksen mukaan esiopetuksen ja koulutuksen järjestäjien tulee huomioida kiusaamisen ehkäisyyn ja kurinpitoon liittyvät opetussuunnitelmien perusteiden sekä muiden määräyksien muutokset, jotka tulevat voimaan 1.8.2022. Nilakan yhtenäiskoulun prosessit ja toimintakulttuuri ovat olleet uusien periaatteiden mukaisia jo ennen muutoksen voimaantuloa.

Seuraavassa tiivistelmä muutoksista

Liitteet:

Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpitotoimien käytöstä NYKssä 1.8.2022

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä