Varhennettu A1 kielen (EN) opetus Nilakan yhtenäiskoulussa 1.8.2019 alkaen

Varhennettu A1 kielen (EN) opetus Nilakan yhtenäiskoulussa 1.8.2019 alkaen ja OPS 1.1.2020 alkaen

Keiteleen Sivistyslautakunta 3.12.2019 

Opetushallitus on antanut määräyksen OPH-1082-2019 14.5.2019 koskien opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutosta.
Määräyksen mukaan Paikallinen vuosiluokkien 1-2 Al-kielen opetusta koskeva opetussuunnitelman osatulee ottaa käyttöön viimeistään 1.1.2020. Tässä opetussuunnitelmassa :
1. perusopetuksen järjestäjä määrittelee toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten Al-oppimäärän tavoitteet ja sisällöt vuosiluokille 1 ja 2
sekä tekee tarvittavat muutokset toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten A1 oppimäärien tavoitteisiin ja sisältöihin vuosiluokille 3-6.
2.opetuksen järjestäjän tulee tehdä tarvittavat muutokset toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten Al-oppimäärien tavoitteisiin ja sisältöihin vuosiluokille 3-6 opetuksen järjestäjän päättämässä aikataulussa siten, että Al-kielen opiskelu muodostaa jatkumon oppilaan edetessä vuosiluokalta toiselle.

Varhennetun A1 kieli on Nilakan Yhtenäiskoulussa englanti ja sen opetuksessa noudatetaan valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Perusteita tarkennetaan seuraavilla kohdilla

TUNTIJAKO 
A1 kieltä opiskellaan 1vvh 1. ja 2. vuosiluokalla lähtökohtaisesti samanaikaisopetuksena kielen - ja luokan opettajan yhteistyönä. Tuntijaossa resurssi otetaan kuntakohtaisesta lisätunneista (-2 vvh) joilloin arvioinnin mukaan resurssoitavia tunteja jää 4-10 vvh.

Siirtymäkausi lukuvuoden 2019-2020
LV/ Vuosiloukka 1. lk  2. lk   
2019-20 1 (alkaa 1.8.19)  0  
2020-2021 1 1  
       

Eli aloitamme toiminnan jo 1.8.2019, jolloin lukuvuoden 19-20 1. vuosiluokan oppilaat saavat asetuksen mukaisen määrän (2h) kielen opetusta tasaisesti kahden lukuvuoden aikana.

TAVOITTEET

Tervo ja Keitele ovat sopineet varhennetun A1 kielen 1.ja 2. vuosiluokkien tavoitteiden vuosiluokkaistamisesta. Vuosiluokkaistetut tavoitteet liitteenä.

 Vuosiluokkaistetut tavoitteet ovat liitteenä  ja löytyvät myös Pedanetistä linkistä.

JATKUMO 

Nilakan yhtenäiskoulun vieraiden kielten Al-oppimäärien tavoitteisiin ja sisältöihin vuosiluokille 3-6 tehdään muutokset viimeistään silloin kun lukuvuonna 2019-20 1. vuosiluokalla ollut opetusryhmä etenee. 

Liitteet:

Vuosiluokkaistus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä