5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminenOpetuksen järjestäjä seuraa koulun oppilashuoltosuunnitelman toteutumista .

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi. Näitä ovat seurannasta vastuussa oleva taho koulussa, seurattavat asiat ja käytettävät menetelmät tietojen kokoamiseksi sekä seurannan aikataulu. Lisäksi kuvataan seurantatietojen käsittely ja hyödyntäminen koulun oppilashuollon kehittämisessä sekä keskeisistä tuloksista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja tarvittaville yhteistyötahoille.

Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa opetuksen järjestäjän omavalvontaa koskevaa tehtävää. Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen oppilashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa oppilashuollon kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta.

KEITELE:
Omavalvonnassa pyritään hyödyntämään tähän mennessä tehtyjä rakenteita, joita ovat
* Laatukäsikirja
* Lukuvuosisuunnitelma

AA oppilashuoltosuunnitelma seuranta ja arviointi 5.4.5./5

Seurattava asia Vastuutaho Seuranta:
Miten dokumentoidaan?
Missä dokumentointi on?

Aikataulu
1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut


Koulukohtainen OHR/ PJ Seurannan tulokset dokumentoidaan OPS 5.4.5/1 kohdan talukoihin Sitä mukaan kun tietoja päivittyy
2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

Sivistyslautakunta /SJ


LV suunnitelman 5. kohdasta vastaava tiimi/ Tiiminjohtaja

Arviointi toteutetaan ja dokumentoidaan
*yleisellä tasolla laatukriteerien kohdan 7. Oppimsen , kasvun ja hyvinvoinnin tuki yhteydessä
* Turvallisuus kohtien osalta NYK tarvallisuuskansion ohjeiden mukaan LV suunnitelan kohtaan 5 Turavallisuuskansio
Valtuustokausittain Laatukäsikirjan arvioinnin yhteydessä

Lukuvuosittain LV suunniteman yhteydessä
3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen

Yksilökohtaisen oppilahuollon toimijat /Rehtori Arvioinnin tuloksena tulleet muutostarpeet dokumentoidaan yksilöllisen monialaisen oppilashuoltotyön ESITTEESEEN Aina tatvittaessa ja vähintään kerran lukuvuodessa
4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa

Sivistyslautakunta /SJ Arviointi tehdään ja dokumentoidaan laatukriteerien kohdan 8. Osallisuus ja vaikuttaminen osiossa sekä 9. Kodin ja Koulun yhteistyö mukaan. Valtuustokausittain laatukäsikirjan mukaan
5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen Koulukohtainen OHR/ PJ
Sivistyslautakunta/ rehtori
Opetushenkilöstö/rehtori
jos kohtien 1-4 seuranta ja arviointi ei toimi muutetaan tätä taulukkoa Tarvittaessa

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä