≡ Navigointi

Nilakan yhtenäiskoulu

Perusopetus

Perusopetus

Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Keiteleellä opetusta järjestetään keskustassa sijaitsevassa Nilakan yhtenäiskoulussa. Koulussa opiskelee noin 180 oppilasta ja samassa yhteydessä toimii myös esiopetus.

Pääset kunnan kotisivuille alla olevasta linkistä.
Keiteleen kuntastrategia 2017-21
http://keitele.fi/fi/Varhaiskasvatus-ja-koulutus/Perusopetus

Lukuvuositiedotteet

Nilakan kuntien opetussuunnitelman mukaiset arvotYhtenäiskoulun säännöt
https://peda.net/keitele/nyl/nyo1/4ypt/4nyj/nj

Käyttäytymisen arviointi
Käyttäytymisen arvioinnin keskeiset arviointiperusteet ovat
* toisten huomioonottaminen
* hyvien tapojen noudattaminen
* työrauhan antaminen

Käyttäytymistä arvioidaan kaksi kertaa vuodessa ja oppilaan itsearviointi otetaan siinä huomioon.
Käyttäytymisen arvioinnin asteikkona käytetään kolmiportaista asteikkoa. Tämän lisäksi annetaan tarvittaessa sanallista ohjaavaa palautetta. Käyttäytymisen arviointi huomioidaan tarvittaessa hopissa tai hojksissa.

Löytövaatteet