4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa

4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa
KEITELE

AA Oppilaiden ja huoltajien osallisuus

OPPILAAN OSALLISUUS Suunnittelu Toteuttaminen Arviointi
Yhteisöllinen OH Oppilaiden edustajat kutsutaan yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään.
Oppilaille järjestetään koulun oppilashuoltosuunnitelman tekovaiheessa pajapäivä, jonka aikana he voivat kommentoida ja tuoda ideoitaan esille.

Jokainen oppilas voi tuoda ideoitaan kouluyhteisön kehittämiseksi oman opettajansa kautta suullisesti. Lisäksi järjestetään palautekyselyitä oppilaiden ideoista. Oppilaskuntatoiminta. Luokissa äänestettyjä oppilasedustajia osallistuu yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksiin ja toimintaan. Oppilailta kysytään arviota palautelomakkeilla. Lisäksi esim. valtakunnallisia KiVa-tutkimuksia tehdään. Palautelomakkeet toimitetaan yhteisölliselle oppilashuoltoryhmälle, joka käsittelee ne ja toimii saamiensa tietojen mukaisesti. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän oppilasjäsenet arvioivat tavoitteiden saavuttamista ja koulun tilannetta yhdessä OH:n kanssa.
Yksilökohtainen OH Oppilas voi vaikuttaa yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpanoon ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.
Oppilaille järjestetään koulun oppilashuoltosuunnitelman tekovaiheessa pajapäivä, jonka aikana he voivat kommentoida ja tuoda ideoitaan esille.

Oppilaan näkemyksiä hänen omista asioistaan kuullaan yksilöllisessä oppilashuoltoryhmässä ottaen huomioon hänen kehitystasonsa ja ikäkautensa. Oppilas arvioi tehtyjen toimenpiteiden ja käytäntöjen toimivuutta yhdessä yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän kanssa.
VANHEMPIEN OSALLISUUS
Yhteisöllinen OH Elvytetään vanhempainyhdistys Vallattomat vanhemmat. Vanhempainyhdistyksen tehtävä on toimia yhteistyössä koulun kanssa oppilashuollon toimintatapojen, terveellisen ympäristön, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tarjotaan vanhempainyhdistyksen edustajille jäsenyys yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään.
Laitetaan oppilashuollon suunnitelma sen tekovaiheessa internetiin vanhempien luettavaksi ja kommentoitavaksi.
Kynnys vanhempien osallistumiseen pyritään tekemään mahdollisimman matalaksi koulun toimintakulttuurin avulla. Pidetään ”ovet avoinna” vanhempien vierailuille ja ajatuksille kouluyhteisön kehittämiseksi.
Vanhempainyhdistyksen edustajilla on jäsenyys yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä
Vanhempainyhdistyksen edustajat tekevät arviota yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä sekä vanhempainyhdistyksessä.
Yhteyttä oppilashuoltoryhmään voi ottaa suoraan sen jäsenien tai vastuuopettajan kautta. Voidaan tehdä vanhemmille esimerkiksi sähköisiä arviointikyselyitä.
Yksilökohtainen OH Vanhemmat voivat vaikuttaa yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpanoon. Laitetaan oppilashuollon suunnitelma sen tekovaiheessa internetiin vanhempien luettavaksi ja kommentoitavaksi. Vanhemmat toimivat yhteistyössä yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän henkilöiden kanssa. Vanhemmat arvioivat tehtyjen toimenpiteiden ja käytäntöjen toimivuutta yhdessä yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän kanssa.

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan oppilashuollon toimintatavat oppilaiden ja huoltajien osallisuuden edistämiseksi sekä yhteistyön järjestämiksi. Suunnitelmassa kuvataan
• oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa sekä jos olisi vanhempainyhdistys, oppilaitos OHR jäsenyys?? Elvytetään Vallattomat vanhemmat
• yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille. Wilma, vanhempain illat, vanhempainvartit, media, ????

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä