1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytössä olevat palvelut

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

Oppilashuoltosuunnitelmassa esitetään arvio koulun oppilashuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista niiden yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi ja toiminnan tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevien oppilashuoltopalvelujen määrä ilmoitetaan sen mukaisena, mitä ne ovat suunnitelmaa valmisteltaessa. Arviota voidaan tarpeiden muuttuessa tarkistaa.

Arvio oppilashuollon kokonaistarpeesta tukee koulun käytettävissä olevien resurssien kohdentamista yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön sekä oppilashuollon yhteistyöhön. Arviossa otetaan huomioon oppilashuollon seurannassa, kehittämisessä ja toteuttamisessa vaadittava opetushenkilöstön ja oppilashuollon palveluiden asiantuntijoiden työpanos. Arviossa hyödynnetään monipuolisesti lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä elinoloja koskevaa seurantatietoa. Lisäksi huomioidaan kouluyhteisön ja -ympäristön tarpeet, asuinalueen erityispiirteet sekä tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä koulussa. Arvion valmistelussa otetaan huomioon myös oppilailta ja huoltajilta sekä opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöltä saatava tieto.

Oppilashuoltosuunnitelmaan sisällytetään arvio koulun käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista, joita ovat kouluterveydenhuolto- sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan
• oppilashuollon palveluiden järjestäminen ja sen edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä palvelujen toteuttamisessa tarvittava yhteistyö sekä
• oppilashuollon palveluiden kohdentaminen yksittäisiin oppilaisiin, kouluyhteisöön ja yhteistyöhön liittyviin tehtäviin sekä oppilashuollon kehittämiseen ja seurantaan.


KEITELE:

AA Oppilashuollon resurssi 2019

Palvelu Arvioitu
tarve
1.8.2014
(h/vko)
Resurssi
1.5.2014
(h/vko)
Huom. Suunnitelma korjaamiseksi / lisätieto
Kuraattori 12-16 16 Kuraattoripalvelu tuotetaan yhdessä Nilakan kuntien kanssa. Keiteleen päivä on maanantaina ja torstai joka viikko. Pielavedellä vastaava kuraattori.
Haasteet:
Psykologi 4 2

LV 2019-20 Coranaria (Suvi Eestilä)+ Yhteistyö PENEn kanssa
NIlakan kunnilla tavoitteena varata resurssi TA 18 100% koulupsykologin palkkaamiseen.
Haaste: Hakijoita ei ole ja tarpeeseen sopivaa palvelua ei ole tarjolla
Kouluterveys 12-16 (koululla)
resurssi yhteensä 16-22
12-16 (koululla)
resurssi yhteensä 16-22
Terveydenhoitaja koululla 12-16 h/vko , tekee kth 16-
22 h/vko.
TK aukioloaikoina saatavilla

Koululääkäri Ajanvaraus   Koululääkäri varattavissa th: kautta, lääkärin työaika keskimäärin 4 h /kkTK aukioloaikoina saatvilla
Erityisopettaja 75 75
(1.8.19=> 100)
 
PENE
(Nilakan PErheNEuvola)
12 8+2 Maanantaisin
Haaste: Terapeuttin vakanssi rekrytoinnissa 9/2017
       
Nuoriso (Etsivä+ nuoriso)   4
10,5
Etsivän nuorisotyöntekijän tekemä yksilötyö
Nuoriso-ohjaajan ryhmät (avoimet ovet)

Liikunnanohjaaja   20??? Ryhmät
Koulupoliisi   0,01  
Terapeuttipalvelut     Yksilökohtaiset/KELA
       
       
       

Seuraavilla mittareilla pyritään seuraamaan Nilakan yhtenäiskoulun "hyvinvointia"

*) = Tiedot WILMAsta, jonka käyttö vakiintunut vasta lukuvuodesta 2013-2014 alkaen

AA NYK mittareita

Lukuvuosi
esi-9 lk oppilasta (kpl)
Oppilaita tehostetussa tuessa
Oppilaita erityisessa tuessa
Käytyjä KAKE:ja (kpl/100 opp)
koskenut oppilasta (kpl)
*) Annettuja jälki-istuntoja
tuntia yht (h)
oppilasta (kpl)

*) Kirjaus koulussa tapahtuneesta (kpl/100 opp)
KIVA sopimuksia(kpl /100 opp)
Poissaolot
(h/100 opp)Oppitunnin häirinnät (kpl/100 opp)

 
2011-12
231 opp.
5 opp. 9 opp. Ei tilastoa Tuntia yht 0
Oppilaita 0
* väkivalta: 3,46
* tapaturma: 3,46
* kiusaaminen: 9,52
* muu: 3,46
KIVA sopimukset 0,43

* luvaton 15
* muut 2 682
* yht. 2 697
* oppitunnin häirintä 91,77
* kännykkärike 3,9
* oppitunnilta poistaminen 0,87
 
2012-13
224 opp.
7 opp. 9 opp. Ei tilastoa Tuntia yht 2
Oppilaita 2
* väkivalta: 1,79
* tapaturma: 5,36
* kiusaaminen: 5,8
* muu: 1,34
KIVA sopimukset 0,89

* luvaton 12
* muut 2 982
* yht. 2 994
* oppitunnin häirintä 125,45
* kännykkärike 18,75
* oppitunnilta poistaminen 1,34
 
2013-14
220 opp.
12 opp. 10 opp. Ei tilastoa Tuntia yht 3
Oppilaita 3
17.4.2014 mennessä
* väkivalta: 1,36
* tapaturma: 5,0
* kiusaaminen: 5,9
* muu: 3,64
KIVA-sopimukset 2,27
16.4.2014 mennessä:
* luvaton 19
* muut 2 804
* yht. 2 823
17.4.2014 mennessä:
* oppitunnin häirintä 120,45
* kännykkärike 35,45
* oppitunnilta poistaminen 3,63
 
2014-15
222 opp.
15 opp. 10 opp.

5 keskustelua Tuntia yht 0
Oppilaita 0
* väkivalta: 2,7
* tapaturma: 11,7
* kiusaaminen: 7,2
* muu: 3,1
* luvaton 30
* muut 4 350
* yht. 4 380
* oppitunnin häirintä 109,5
* kännykkärike 17,6
* oppitunnilta poistaminen 2,7

 
2015-16
203 opp.
15 opp. 12 opp. Ei tilastoa Tuntia yht 0
Oppilaita 0
* väkivalta: 6,9
* tapaturma: 14,3
* kiusaaminen: 14,3
* muu: 5,4
* luvaton 105
* muut 4 133
* yht. 4 238
* oppitunnin häirintä 111
*kännykkärike 8
* oppitunnilta poistaminen 2
 
2016-17
202 opp.
19 opp. 12 opp. Ei tilastoa Tuntia yht 0
Oppilaita 0
* väkivalta: 8,4
* tapaturma: 8,4
* kiusaaminen: 6,9
* muu: 3,5
* luvaton 99
* muut 5 064
* yht. 5 163
* oppitunnin häirintä 102
* oppitunnilta poistaminen 7
 
2017-18
192 opp.
13 opp. 10 opp. KAKE:ja 1,04
2 opp.
Tuntia yht 6
Oppilaita 6
* väkivalta: 2,6
* tapaturma: 8,3
* kiusaaminen: 2,6
* muu: 1,6
* luvaton 146
* muut 3 647
* yht. 3 793
* oppitunnin häirintä 112
* oppitunnilta poistaminen 13
 
2018-19
190 opp.
18 opp. 13 opp. KAKE:ja 6,84
8 opp.
Tuntia yht 7
Oppilaita 5
* väkivalta: 1,6
* tapaturma: 18,9
* kiusaaminen: 0,5
* muu: 0
* luvaton 282
* muut 5 315
* yht. 5 597
* oppitunnin häirintä 218
* oppitunnilta poistaminen 16
 
2019-20
185 opp.
29 opp. 16 opp. KAKE:ja 8
13 opp.
Tuntia yht. 2
Oppilaita 2
* väkivalta: 0
* tapaturma: 11,9
* kiusaaminen: 3,2
* muu: 1,6
* luvaton 408
* muu 4 505
* yht. 4 913
* oppitunnin häirintä 189,7
* oppitunnilta poistaminen 23,2
 
2020-21
180 opp.
27 opp. 14 opp. KAKE:ja 10,6
14 opp.
Tuntia yht. 1,5
Oppilaita 2
* väkivalta: 3,8
* tapaturma: 17,8
* kiusaaminen: 6,7
* muu: 0,6
* luvaton 291
* muu 5 551
* yht. 5 842
* oppitunnin häirintä 303,3
* oppitunnilta poistaminen 24,4
 

Nilakan yhtenäiskoulun 8. ja 9. lk oppilaat ovat osallistuneet valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn vuodesta 2000 alkaen. Tuloksista saadaan hyvä kokonaiskuva koulun ja muunkin lasten ja nuorten ympäristön tilasta.
Seuraavassa esitetty vuoden 2013 tuloksista keskeisimmät.
Ilot ja huolen aiheet Nilakan yhtenäiskoulun kouluterveyskyselyssä 2013

Ilon ja huolen aiheet kouluterveyskyselyssä

Tutkimusvuosi Ilon aiheet Huolen aiheet
2013 Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen
 Vanhempien työttömyys vähentyi
 Vanhemmat tiesivät paremmin lapsensa viikonloppuiltojen viettopaikan
 Tietoisuus tavoista vaikuttaa koulun asioihin lisääntyi
 Ylipainoisia oli vähemmän
 Aamupalan syöminen arkisin lisääntyi
 Hampaiden harjaamistottumukset paranivat
 Liikunnan harrastaminen vapaa-ajalla lisääntyi
 Päivittäinen tupakointi vähentyi
Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen
 Koulutyön määrä koettiin yleisemmin liian suureksi
 Ruutuaika arkipäivisin lisääntyi
2010 Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen
 Perheen yhteinen ateriointi iltaisin lisääntyi
 Fyysistä uhkaa koettiin vähemmän
 Toistuva rikkeiden teko vähentyi
 Koulun fyysiset työolot koettiin paremmiksi
 Koulun työilmapiiri parani
 Koulutyön määrä koettiin kohtuullisemmaksi
 Koulukiusatuksi joutuminen vähentyi
 Päivittäin koettu väsymys vähentyi
 Viikoittain koetut niska- tai hartiakivut vähentyi-vät
 Viikoittain koettu päänsärky vähentyi
 Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi
 Koululääkärin vastaanotolle pääsy koettiin hel-pommaksi
 Koulukuraattorin vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi
 Koulupsykologin vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi
Muutokset pidemmällä aikavälillä
 Humalajuominen vähentyi
Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen
 Ylipainoisia oli enemmän
 Aamupalan syöminen arkisin vähentyi
 Liikunnan harrastaminen vapaa-ajalla vähentyi
 Myöhään valvominen koulupäiviä edeltävinä iltoina yleistyi

Lukuvuoden 2014-2015 aikana mietitään voidaanko myös 1-7 -luokkalaisille ja vanhemmille tehdä paikallisesti tai yhteistyössä Nilakan kuntien kanssa suppeampia kouluterveyskyselyn kaltaisia kyselyitä.

Nilakan yhtenäiskoulu on kiusaamisen vastainen eli KIVA-koulu. Osallistumme lukuvuosittain ns. KIVA-tilannekartoitukseen, jossa selvitetään kiusaamiseen liittyviä asioita henkilöstölle ja oppilaille suunnatulla nettikyselyllä. Mukana kartoituksissa on yhteensä noin 2500 koulua ja vuosittain kysymyksiin vastaa noin 230 000 oppilasta. 2013 kartoitukseen koulumme ei osallistunut.
Seuraavassa taulukossa on esitetty KIVA-tilannekartoituksen tuloksia

KIVA kartoitusten tulokset 1-9. lk

Väite
NYK
Kaikki koulut
0= huono
4= paras
2010 2011 2012 2013 2014  
Opettajien suhtautuminen ja mahdollisuudet vaikuttaa kiusaamiseen Kaikki koulut :2,4
NYK 2,5
Kaikki koulut :2,4
NYK 2,4
Kaikki koulut :2,4
NYK 2,6
Kaikki koulut :2,4
NYK --
   
Vanhempien suhtautuminen kiusaamiseen Kaikki koulut :3,2
NYK 3,2
Kaikki koulut :3,3
NYK 3,3
Kaikki koulut :3,3
NYK 3,4
Kaikki koulut :3,3
NYK - -
   
Koulun ilmapiiri Kaikki koulut :2,9
NYK 2,9
Kaikki koulut :2,9
NYK 2,8
Kaikki koulut :2,9
NYK 3,0
Kaikki koulut :2,9
NYK --
   
             


Tilasto koulukuraattorilla käyneistä oppilaista eri lukuvuosina:

Koulukuraattorilla käynnit

  Lv 2012-13 Lv 2013-14 Lv 2014-15 Lv 2015-16 Lv 2016-17 Lv 2017-18 Lv 2018-19
Lv 2019-20
Lv 2020-21
                   
Poikia 15 30 19 29 25 24 24 22 28
Tyttöjä 21 34 13 24 18 23 30 24 28
Käynnit yhteensä 159 134 159 336 269 258 394 361 375
                   
Yhteydenottaja:                  
Oppilas 36 % 22 % 43 % 54 % 45 % 26 % 61 % 60 % 67 %
Opettaja 16 % 25 % 21 % 20 % 13 % 22 % 11 % 12 % 9 %
Koulukuraattori 26 % 25 % 21 % 13 % 29 % 31 % 14 % 21 % 12 %
Vanhemmat 10 % 13 % 10 % 11 % 7 % 17 % 11 % 4 % 8 %
Yksilökohtainen
Oppilashuoltoryhmä
3 % 7 % 0 % 0 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 %
Terveydenhoitaja/
Muu
3 % 7 % 5 % 2 % 4 % 3 % 3 % 3 % 4 %
                   
Käynnin syy:                  
Tunne-elämä 63 % 43 % 45 % 41 % 62 % 56 % 46 % 27 % 35 %
Sosiaaliset suhteet 21 % 21 % 21 % 17 % 9 % 13 % 17 % 22 % 30 %
Käyttäytyminen 6 % 5 % 11 % 23 % 18 % 20 % 27 % 24 % 17 %
Tutustumiskäynti 2 % 22 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 %
Oppiminen 1 % 3 % 16 % 11 % 3 % 0 % 2 % 15 % 10 %
Perhe 7 % 7 % 7 % 8 % 6 % 10 % 6 % 10 % 7 %
Koulunkäyntijärjestelyt  0 %  0 %  0 %  0 % 2 % 1 % 2 % 1 % 1 %

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä