Meidän Luokka OY 7. ja 8. lk OPS

Nilakan Meidän luokka OY opetussuunnitelma 7. ja 8. luokille sivistyslautakunta § 25.6.2020

LIITE 3. 

Meidänluokkatunteja on 1h/vko 7. ja 8. vuosiluokilla. Luokan vastuuopettaja pitää tunnit ja hänellä voi olla tukena samanaikaisopettaja, tunnetutoropettaja tai muita vierailijoita. Arviointi on Hyväksytty /Hylätty.

MISSIO: 

Luokan ryhmädynamiikan ja ilmapiirin parantaminen auttavat opiskelussa ja arjessa kaikkia. Joka tunnin alussa käydään luokan ilot ja surut mitä viikon aikana on tapahtunut. Tutustumalla yksityisen ja ammatillisen vuorovaikutuksen eroihin ja harjoittelemalla ammatillista vuorovaikutusta oppilaat ymmärtävät oman toiminnan merkityksen koko ryhmän hyvin vointiin. 7. ja 8. luokan hyvinvoinnin vuosikello ja tunne- ja vuorovaikutus-tunnit toteutetaan pääosin tällä resurssilla. 

Oppilaan oman resilienssin ja sisäisen yrittäjyyden kasvattaminen. 

Yrittäjyyskasvatuksen tukeminen ja NYK oppilaiden yrittäjyysosaamisen lisääminen. 

Seuraavassa taulukossa on vinkkejä em. tavoitteen toteutumista tukemaan: (TAULUKKOA SAA /PITÄÄ PÄIVITTÄÄ) 

TAVOITE 

SISÄLLÖT 7. lk (ovat Formatiivisen arvioinnin kohteita) 

SISÄLLÖT 8. lk (ovat Formatiivisen arvioinnin kohteita) 

Vinkit 

Luokan juoksevien asioiden hoitaminen ja mieltä askarruttavat asiat 

Käydään läpi kuluneen viikon tapahtumat jotka vaativat huomiota ja tutkaillaan tulevan viikon olennaiset asiat. 

Huomioi oppilaan vastuun kasvamisen vaade 

Kouluterveyskyselyn uusimmat tulokset  

Käydään läpi kuluneen viikon tapahtumat jotka vaativat huomiota ja tutkaillaan tulevan viikon olennaiset asiat. 

Huomioi oppilaan vastuun kasvamisen vaade 

Kouluterveyskyselyn uusimmat tulokset 

 

Luokan yhteinen tiedottamiskanava esim. Whatsap.in avulla: 

Ennakointi auttaa muutostilanteissa 

 

 

Kotitehtävänä selvittää tulevan viikon hommat. 

Luokan ryhmähengen parantaminen ja perehtyminen ryhmädynamiikan ilmiöihin.  

Ammatillinen vuorovaikutus 

Oma toiminnan vaikutus työskentelyilmapiiriin 

-subjektiiviset arviointikriteerit? 

2017-2018 Minkä arvosanan annan luokalleni/itselleni?/MP 

Koulun säännöistä=> ryhmän sääntöihin 

Tunnetutortunnit 

 

Ammatillinen vuorovaikutus 

Oman toiminnan vaikutus työskentelyilmapiiriin 

 

 

 

Koulun säännöistä=> ryhmän sääntöihin 

Tunnetutortunnit 

 

Oman luokan tavoite 

 

Arviointi 

 

Porukan leikit ja muu ryhmäytyminen  

Vettä kengässä, Ihmissusi, Pictionary, Lossisaaren ryhmäytymisretki, escaperoom 

 

 

Oman resilienssin vahvistaminen ja sen merkitys omaan hyvinvointiin 

Oman oppimisen edellytykset ja oppimisstrategiat 

 

 

Oman oppimisen edellytykset ja oppimisstrategiat 

Oppimispäiväkirja (HERO)  

Minna kopioi paperit sähköiseen 

Opon testi 

 

Netissä esim. TARKISTA OVATKO OK 

Rovala testi 

Humanic 

 

UTA monta netti testiä 

Hyvää /haasteet kortit (Pesäpuu TT aineistoa) 

Yrittäjyysosaamisen lisääminen 

Tutustutaan paikallisiin erilaisiin yrityksiin (Yhteydenotto yritykseen harjoitus)  

Asiakaspalvelu tilanteiden harjoittelu esim. Luokan myyjäisissä 

Mahdollinen kummiyritys 

Luokan tuotteen tai palvelun tuotteistaminen (harjoitus) 

  • Markkinointi 
  • Myynti tai sopimus 
  • Jälkimarkkinointi 

Työparin tai oman tuotteen tai palvelun tuotteistaminen (harjoitus) 

 

Oman Tuotteen tai palvelun tuottaminen (tositoimet) 

Yrittäjä vierailut 

 

Keiteleen Puupolkuun tutustuminen ja sen hyödyntäminen 

 

Yritysvierailut 

 

TET-paikka 

 

Työparin tai oman tuotteen tai palvelun tuotteistaminen (harjoitus) 

 

 

Oman Tuotteen tai palvelun tuottaminen (tositoimet) 

 

Voidaan yhdistää luokkaretkikassan kartoittamiseen? < motivaatio myyntiin ja markkinointiin + huoltajien osallistaminen (yhteinen projekti)/MP 

 

 

Keiteleen Puupolkuun tutustuminen ja sen hyödyntäminen 

 

 

Tehdään jotakin hyvää (LKH etsii Youtube videot)  

nuortennut- materiaalit

 

 

 

 

 

 

Case Maker 

Keiteleen yrittäjät 
SavoGrow elinkeinoasiamies (4H yrittäjyys) 

Kunnanjohtajan kahvit 8. lk  

 

 

 

 

Puupolkuun liittyvässä kyselyssä yrittäjille selviää mitkä yritykset / mihin yrityksiin voidaan tehdä vierailuja. 

Yrittäjyys kasvatusta https://tralla.fi/ sivustolla

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä