Oppilashuollon tavoite ja toimijat

Kuntakohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa ei Keiteleellä erikseen ole.
Seuraavissa kohdissa kuvataan Nilakan yhtenäiskoulun oppilashuollon järjestämistä esi- ja perusopetuksessa.

TAVOITE JA TYÖKALUT
Oppilashuollon tavoitteena on edistää turvallista oppimiseen ja kasvamiseen kannustavaa ilmapiiriä Nilakan yhtenäiskoulussa.
LAPSEN ETU ON AINA ENSISIJAINEN. Toiminta toteutetaan MONIAMMATILLISESTI YHTEISTYÖSSÄ OSALLISTAEN kaikki toimijat (opetushenkilöstö,oppilaat,huoltajat, sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö sekä heidän verkostonsa). Henkilöstön toiminta on AMMATILLISTA ja LUOTTAMUKSELLISTA.

OPPILASHUOLLON TOIMIJAT
Oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien yhteinen tehtävä. Päävastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on opetushenkilöstöllä.

RAKENNE
Uuden oppilashuoltolain mukainen rakenne on liitteenä.

Oppilashuollon OHJAUSRYHMÄNÄ toimii Nilakan kuntien yhteinen ryhmä.
*Ohjausryhmän kokoonpano
* Sivistysjohtajat
* Rehtorit
* Vastaava kuraattori (Kuraattorit)
* Koulupsykologi
* Sosiaalityöntekijä (aluksi Vesanto)
* Kouluterveydenhoitaja (aluksi keitele)
ja toiminnan linjauksista päätetään kevään 2014 aikana.

OPPILAITOSKOHTAINEN RYHMÄ ks 8.2.
Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Oppilashuoltosuunnitelma voi olla myös kahden tai useamman koulun yhteinen. Suunnitelma tarkistetaan vuoden kuluessa siitä, kun kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään kunkin kunnan valtuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa .

KEITELE:
Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma tarkistetaan 4 vuoden välein + 1 vuosi LNHVS:n (= Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma) tarkistamisesta.

Oppilashuoltosuunnitelmaa laadittaessa sovitaan menettelytavoista, joilla koulun henkilöstö, lapset ja huoltajat sekä tarvittavilta osin yhteistyötahot perehdytetään suunnitelmaan. Samalla sovitaan suunnitelmasta tiedottamisesta edellä mainituille.

KEITELE:
Lehtijuttu paikallislehdessä yhdessä Pielaveden kanssa 24.4.2014.

Prosessista tehdään Wilma-tiedotteita.
Aihio on OPSPro:ssa nähtävillä ja kommentoitavissa kaikille 29.4.-16.5.2014.
Syksyllä 2014 vanhempainiltoihin ja lukuvuoden vanhempainvartteihin sisällytetään INFO.

OPS:n muutoksesta tiedotetaan yksilöoppilashuoltopalavereissa huhtikuusta 2014 alkaen.
Tehdään yksilökohtaisen monialaisen oppilashuollosta ESITE, jossa kuvataan
* OH-lain muutos ja lyhesti ajatus sieltä
* Meillä tarjolla olevat asiantuntijat
* Toimintamalli
Esite on kaikille nähtävillä ja sitä jaetaan tarvittaessa henkilökohtaisesti huoltajalle (ks. 5.4.5 /3)

Oppilaille järjestetään teemapäivä keväällä 2014 vko 22 maanantaina.
• Miten organisoidaan???
• Työmuodot (draamalla)
• Koulukuraattori maanantaina paikalla
• Tiedotus kaikille => luokissa keskustelu? kysymys/kommentointilomake
Jatkossa oppilaiden osallisuus turvataan kohdassa 5.4.5/4 esitetyllä tavalla.

Liitteet:

Uuden oppilashuoltolain mukainen rakenne

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä