Keiteleen Puupolku

Keiteleen Puupolku

Keiteleen Puupolku on kokonaisvaltainen kuntamme kehittämisen työkalu, jossa kuntastrategian yksi kärki, PUU, on keskiössä.
Puupolku voidaan jakaa konkreettiseen puupolkuun ja elinvoiman puupolkuun.

Konkreettinen puupolku on syksyllä 2021 avattava digitaalinen kierros Keiteleen taajamassa. Puupolku on jatkoa keskustasta löytvälle KEITELE raitti AR (lisätty todellisuus) reitille. Polulla tutustutaan puihin ja metsään sekä niiden merkitykseen luonnossa ja alueen hyvinvoinnissa (esimerkiksi metsän virkistysmahdollisuudet, puun ilmastovaikutukset ja puuhun liittyvät ammatit). Polulla on myös Keiteleen varhaiskasvatuksen ja Nilakan yhtenäiskoulun "Puupolun oppimisympäristö" .

Elinvoiman puupolku laajentaan näkemystä puun mahdollisuuksiin alueen elinvoiman lisääjänä nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteena on parantaa paikallisten yritysten ammateihin liittyviin jatko-opintoihin hakeutumista sekä helpottaa opiskelijoiden opintoja esimerkiksi etäopiskelulla sekä työharjoittelupaikoilla, edistää puurakentamista ja luoda uusia työpaikkoja hyödyntämällä puuteollisuuden sivuvirtoja. Toimenpiteinä edellisten tavoitteiden saavuttamiseksi ovat esimerkiksi tutustuttaa lapset jo varhaiskasvatusiästä alkaen paikallisiin ammatteihin, perusopetuksen työelämään tututstumisen tuotteistaminen, toisen asteen opiskelujen joustavuuden lisääminen ja puukerrostalohanke. Kaiken kaikkiaan Keitele tulee olemaan tulevaisuudessa kansainvälinen puuosaamisen keskittymä.

Liitteen Puupolku julisteeseen avulla voit tutustua hankkeeseen tarkemmin

Liitteet:

Puupolun tavoitteet ja askelmerkit 2021

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä