Vuosikellot

Vuosikellot

Erityisopetuksen vuosikello

 

KUUKAUSI

Mitä tehdään?

Kuka/ketkä vastuussa?

elokuu

- tutustutaan erityisopetuksen Peda.net – sivustoon ja perehdytetään mahdolliset uudet erityisopettajat

erityisopettaja/

erityisluokanopettaja

syyskuu

- ks. ryhmätestiaikataulu 1.-2.lk

 

- pedagogisiin asiakirjoihin (oppimissuunnitelma, HOJKS) liittyvien palavereiden pitäminen alkaa

 

- tuen tilastointi: tarvittavien lomakkeiden täyttäminen ja palauttaminen koulusihteereille.

erityisopettaja

 

luokanopettaja/-valvoja + huoltajat + erityisopettaja

erityisluokanopettaja + huoltaja

erityisopettaja/ erityisluokanopettaja

lokakuu

- ks. ryhmätestiaikataulu 7.lk

erityisopettaja

marraskuu

- oppimissuunnitelmat ja HOJKSit valmiina marraskuun loppuun mennessä

erityisopettaja ja luokanopettaja/-valvoja

erityisluokanopettaja

joulukuu

 

 

tammikuu

-  nivelvaiheen (2. ja 6. lk.) erityisopetuspäätösten tarkistamisen aloittaminen: pedagogisen selvityksen laatiminen ja kuulemisen järjestäminen.

erityisopettaja/ erityisluokanopettaja

helmikuu

- ks. ryhmätestiaikataulu 1. ja 9.lk

erityisopettaja

maaliskuu

- ks. ryhmätestiaikataulu 2. ja 5.lk

erityisopettaja

huhtikuu

- oppimissuunnitelmiin ja HOJKSiin kirjattujen tavoitteiden arvioinnit alkavat

luokanopettaja/-valvoja + huoltajat + erityisopettaja

erityisluokanopettaja + huoltaja

toukokuu

- nivelvaiheen erityisopetuspäätösten tarkistus, lomakkeet 15.5. mennessä erityisopetuksen koordinaattorille

 

- pedagogiset asiakirjat (oppimissuunnitelma, HOJKS) tulostettuna, allekirjoitettuina ja arkistoituna toukokuun loppuun mennessä.

 

erityisopettaja /

erityisluokanopettaja


luokanopettaja/-valvoja/

erityisopettaja/ erityisluokanopettaja

 

Tiedonsiirron vuosikello 6.-7. lk

 

Ajankohta

Tapahtuma

Vastuuhenkilöt

6.lk ennen syyslomaa

Luokanopettajia tiedotetaan lukuvuoden aikana tapahtuvasta yhteistyöstä yläkoulun kanssa sekä esitellään tiedonsiirtolomake täyttöohjeineen.

 

 

Erityisopetuksen koordinaattori ja rehtori.

6.lk loka-marraskuu

Päivitetään 6. luokan oppilaiden oppilastiedot.

rehtorit

6.lk joulu-tammikuu

6. luokkien luokanopettajat täyttävät tiedonsiirtolomakkeet yhteisten ohjeiden mukaisesti. Huoltajien tulee tietää, mitä tietoja yläkoululle siirretään.

luokanopettajat

6.lk helmi-maaliskuu

Primuksen oppilastiedot siirretään yläkouluille.

Primus -pääkäyttäjä

helmikuun aikana

Tiedonsiirtolomakkeet toimitetaan rehtorille helmikuun loppuun mennessä.

6. luokan opettajat

maalis-toukokuun aikana

Opinto-ohjaajat/koulukuraattorit/tukioppilaat vierailevat 6. luokissa.

opinto-ohjaaja

koulukuraattorit

tukioppilastoiminnan ohjaajat

6.lk maalis-toukokuun aikana

Yksittäisten oppilaiden opiskeluhuollolliset palaverit

 

6.lk maalis-huhtikuu

Tulevien 7.luokkien kokoaminen

rehtorit

toukokuu

Tulevien seitsemäsluokkalaisten tutustumispäivä ja/tai –ilta sekä vanhempainilta yläkouluilla.

rehtorit

koulukuraattorit

opinto-ohjaajat

7.lk elo-syyskuu

Seiskojen toimintapäivä/

ryhmäytyspäivä luokkakohtaisesti

luokanvalvojat, opiskeluhuolto, nuorisotyö, seurakunta

7.lk loka-marraskuu

Tutustuminen kaupungin ja seurakunnan nuorisotiloihin luokkakohtaisesti

nuorisotyö, seurakunta

   

Vuosikello –Jämsän kaupungissa pidettävät testistöt

 

JÄMSÄN KAUPUNGISSA PIDETTÄVÄT RYHMÄTESTIT

Koulun toimintakulttuurissa päätetään, miten testit toteutetaan. Koordinointivastuu on erityisopettajalla. Testejä tehdään tarvittavin osin myös niille oppilaille, jotka aloittavat koulussa uusina oppilaina. Näiden testien lisäksi voidaan tehdä lisätestauksia.

Perusteluja ryhmätestaukselle:

  • saadaan kokonaisarvio luokan taitotasosta ja mahdollisista tuen tarpeista
  • varhainen puuttuminen ja tuki, sovittavat jatkotoimenpiteet
  • käytänteiden yhdenmukaistaminen seudullisesti

 

Luokka

Testi

Ajankohta

1.luokka

Lukimat: lukeminen ja kirjoittaminen (soveltuvin osin) /

(Armi 1)

Lukimat: matematiikka (soveltuvin osin)

 

KKM (kirjoituksen kehitystason mittari)

syksy (syys-loka)

 

 

kevät

kevät (tarpeen mukaan)

2.luokka

Lukimat: lukusujuvuus ja kirjoittaminen (soveltuvin osin) /

(Armi 2 lukusujuvuus)

Lukimat: matematiikka

syksy

 

kevät (tarpeen mukaan)

3.luokka

ALLU- luetun ymmärtäminen (digiversio)

maalis-huhtikuu

5. luokka

ALLU- luetun ymmärtäminen (digiversio)

maalis-huhtikuu

5. luokka

Kengurun pussi (sanelukirjoitus)

5.luokan kevät

7.luokka

YKÄ - luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelma

7.luokan syksy

9.luokka

YKÄ-luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä

tarpeen mukaan

LUKIO

Digilukiseula (NMI)

1. vuosikurssi syksy

 

Tarpeen mukaan:

 

2.-6. luokka

1.-6. luokka

 

1.-6.luokka

Sanaketjutesti (tekninen lukutaito)

Nopean sarjallisen nimeämisen testi (nimeämisvaikeudet)

Finra: prosessianalyysi

tarpeen mukaan

 tarpeen mukaan


tarpeen mukaan

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä