Psykologien tutkimuskriteerit

Teksti

Psykologin tutkimukset opiskeluhuollossa

 

Koulupsykologi tekee tutkimukset ja oirekartoitukset, kun tarve tutkimuksista tulee koulun tai kouluterveydenhuollon taholta. Koulupsykologi on aina mukana arvioimassa tutkimustarvetta, suoraa lähetekäytäntöä ei ole. Kun tutkimuksen tarve tulee oppilaan hoitotaholta ja kun tutkimustarve liittyy osana psykiatriseen/neuropsykiatriseen diagnostiikkaan ja hoidon suunnitteluun, niin silloin asiakkaan hoitotaho toteuttaa tutkimukset oirekartoituksineen.

 

Psykologin tutkimus on kokonaisvaltainen oppilaan tilanteen arviointi, jossa kartoitetaan mm. oppimista, keskittymistä, kehityshistoriaa sekä psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä. Tutkimukseen  kuuluu aina laaja tiedonkeruu ja analysointi ja keskimäärin tutkimukseen kuluu noin 20 tuntia työaikaa.

 

Psykologin tutkimusten tarvetta tulee arvioida:

 • siirryttäessä tehostetusta tuesta erityiseen tukeen ensimmäistä kertaa
 • oppilaan kokonaiskehityksestä on huolta, kehitys ei etene tai taantuu
 • oppilaalla on vaikea-asteisia, arjen toimintakykyä haittaavia oppimisvaikeuksia, joihin tarvitaan lääkinnällistä kuntoutusta (mm. neuropsykologinen kuntoutus)
 • oppilas tarvitsee tukipalveluita peruskoulun jälkeen (mm. erityisammattiopinnot, nuoren kuntoutusraha)
 • jos oppimistulokset eivät ole suhteessa tehtyyn työmäärään ja opiskelu kuormittaa kohtuuttomasti

Tutkimuksia ei yleensä tarvita:

 • lukivaikeus ilman laajempia oppimisen/keskittymisen haasteita
  • erityisopettajan lukitestit riittää toteamaan lukivaikeuden, koulussa tehostettu tuki usein riittää, tarvittaessa yksittäisiin oppiaineisiin painoalueet 
 • tarkkaavaisuuden pulmat, joissa selkeä kehityshistoria (pulmat havaittu ennen kouluikää) eikä muita merkittäviä pulmia
  • hoito/kuntoutustarpeiden arviointi kouluterveydenhuollossa (mm. lääkekokeilu, nepsy-valmennus)
 • oppimisvaikeudet, joissa pulmat ovat tiedossa ja tukitoimet käytössä
  • tarvittaessa koulupsykologin konsultaatio tukitoimien suunnitteluun
 • säännöllisiä seurantatutkimuksia ei automaattisesti tarvita

Ennen tutkimuksiin ohjaamista:

 

 • koulun tukitoimet säännöllisesti käytössä
 • erityisopettajan arviointi
 • psykologin konsultaatio

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä