Erityisopetuksen järjestäminen Jämsässä 2015-2021

Laaja-alainen erityisopetus

Laaja-alainen erityisopetus on osa-aikaista yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetusta eri oppiaineissa. Sitä käytetään yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tukimuotona. Laaja-alainen erityisopetus on osa-aikaista erityisopetusta oppilaille, jotka opiskelevat pääsääntöisesti omissa yleisopetuksen luokissaan. Tavoitteena on tukea yleisopetuksessa opiskelevaa oppilasta. Huoltajia tiedotetaan opetusjärjestelyistä. Annettu säännöllinen tuki kirjataan Wilmaan.

Kaupungin erityisluokat

Jämsänjoen yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueen erityisluokat:

Kehityksessä viivästyneiden ja/tai kehitysvammaisten oppilaiden kuntouttava opetus
E1a 8 oppilaspaikkaa
E1b 8 oppilaspaikkaa
E1c 8 oppilaspaikkaa

Kehityksessä viivästyneiden ja/tai vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden kuntouttava opetus
E2a 6 oppilaspaikkaa
E2b 6 oppilaspaikkaa

Koulunkäyntitaitoja tukeva ja kuntouttava opetus
1-6G 10 oppilaspaikkaa


Laaja-alaisia ja/tai kehityksen viivästymisestä johtuvia oppimisvaikeuksia kuntouttava opetus
1-2h 10 oppilaspaikkaa
3-5h 10 oppilaspaikkaa 
7-9H 10 oppilaspaikkaa 

Jämsän nuorisokodilla toimiva erityisluokka
7-9N 10 oppilaspaikkaa 

Jämsänkosken yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueen erityisluokat:

Laaja-alaisia ja/tai kehityksen viivästymisestä johtuvia oppimisvaikeuksia kuntouttava opetus
7-9H 10 oppilaspaikkaa

Koulunkäyntitaitoja tukeva ja kuntouttava opetus
7-9G 10 oppilaspaikkaa

päivitetty 12.8.2019