Tammitarhan päiväkoti

Kesäaika varhaiskasvatuksessa

Kesäajalla 22.6.-31.7.2020 Tammitarhan päiväkoti on ainoana päiväkotina auki. Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään Tammitarhan päiväkodissa. 

Huoltajia pyydetään ilmoittamaan lapsen kesäloma-ajat sähköiseen järjestelmään. Kesän loma-aikoja ilmoitettaessa (ennalta ilmoitettu poissaolo) ilmoittakaa jokainen kuukausi erikseen (ei siis yhtenäisenä jaksona). 

Kun lapsi on lomalla yhtäjaksoisesti koko heinäkuun tai sitä pidemmän yhtäjaksoisen ajan, lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu jätetään perimättä lapsen loma-aikana. Hyvityksen saamiseksi poissaoloilmoitus sähköiseen järjestelmään on tehtävä 17.5.2020 mennessä.

Leikkiympäristöt Haltijoissa ja Taitajissa

Varhaiskasvatuksen toiminta on muuttunut varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (vasu) uudistumisen myötä ja uusi opetussuunnitelma (vasu) ohjaa meidän toimintaa. Näin ollen uudistamme Tammitarhan päiväkodin arkea vasun mukaisesti. Näkyvimmät muutokset liittyvät Haltijoiden ja Taitajien leikkiympäristöihin ja toiminnan järjestämiseen leikin kautta. 

Leikki on keskeinen toimintatapa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tarjota lapsille mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin. Jokaisella lapsella on mahdollisuus olla osallisena yhteisissä leikeissä omien taitojensa ja valmiuksiensa mukaisesti.

Aikaisemmin toimintaa on toteutettu ns. lukujärjestyksen mukaan. Tämä on tuonut lapsen päivään siirtymiä, leikin keskeytymistä ja ehkä välillä hieman pirstaleistakin arkea. Nyt toiminnassa panostamme pitkäkestoiseen leikkiin, vuorovaikutukseen ja oppimiseen leikin kautta. Leikkiympäristöjen tehtävänä on houkutella ja innostaa lapsi leikkimään ja samalla harjoittelemaan erilaisia taitoja, joita hän on oppimassa. Leikkiympäristöt inspiroivat lapsen mielikuvitusta. Työntekijät ovat leikissä mukana ja ohjaavat lapsia leikki- ja vuorovaikutustaitojen kehittymisessä. Erilaiset toiminnat toteutetaan leikkiympäristöissä esim. hyvässä leikissä yhdistyy musiikilliset, taiteelliset ja liikunnalliset taidot. Leikkiin voi liittyä mm. maalaamista, nukketeatteria, asioiden tutkimista tietokoneelta tai englannin kieltä, lasten taitojen mukaan. Leikissä lapset toimivat pienissä ryhmissä heidän leikki-ideoita jalostaen yhdessä aikuisen kanssa. Pienissä ryhmissä harjoitellaan puheen tuottamista ja ymmärtämistä sekä tärkeitä vuorovaikutustaitoja ja hyviä käytöstapoja. Näin toimien annamme lapselle enemmän aikaa toteuttaa toimintaa ja edistämme lapsen oppimista ja ajattelun kehittymistä. Tärkeintä ei ole tuotos, vaan itse tekeminen.  

Toiminnasta dokumentoimme peda.net-sivuille, joita voi seurata yhdessä lapsen kanssa. Lapsen voi antaa kertoa itse, mitä hän on leikkinyt? millaisilla leluilla hän on leikkinyt? mitä leikissä tapahtui? mitä satukirjaa kuuntelit tänään? mitä siinä tapahtui? mitä lauluja olet laulanut?
Retkipäivistä ja tapahtumista (esim. tilattu teatteriesitys) toki ilmoitamme edelleen ennakkoon.
Luontoliikuntapäivät (ma-ti) säilyvät ennallaan eli ryhmä retkeilee silloin metsäpaikalle. Myös englannin opettajan käynnit (joka 2. ke) säilyvät ennallaan.

Jos haluat keskustella lisää uuden vasun mukaisesta toiminnasta, voit kysyä siitä henkilöstöltä tai varhaiskasvatuspäälliköltä. Varhaiskasvatuspäällikkö on tavoitettavissa nykyään Tammitarhan päiväkodissa, joten voit poiketa juttelemaan kaikissa varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa.

Ystävällisesti,
Paula L ja Tammitarhan väki

Tammitarhan päiväkodin päiväohjelma

6:30 Päiväkoti aukeaa ja aamu alkaa Terhojen ryhmätilassa. Haltijat, Taitajat ja Tietäjät siirtyvät omaan päätyyn n. klo: 7-7.30.
7.45 - 8.30 Aamiainen ruokasalissa, Taaperot syövät omassa ryhmätilassaan. Eskarit siirtyvät alkuluokkaan aamupalan jälkeen
8:30 – 11.30 Leikkiä ja toimintaa 
11.00- 12.00 Lounas ryhmän oman aikataulun mukaan ruokasalissa, Taaperot ruokailevat omassa ryhmätilassaan.
12.00- 14.00 Lepohetki/rauhallisia leikkejä 
14.00 – 14.30 Välipala
14.30 – 17.00 Leikkiä ja toimintaa, n. klo 15 alkaen ulkoilua päiväkodin pihalla
17.00 Päiväkoti sulkeutuu

Jotta arki sujuisi mukavasti

•Henkilökunta toivoo tapaavansa vanhempia päivittäin (vaihdetaan edes pikaiset kuulumiset) Siispä tuodessasi ja hakiessasi lasta ”ilmoittaudu” aina jollekin päiväkodin aikuisista. Saata lapsi omaan ryhmään / ruokasaliin (aamiaisajalla klo 8.00- 8.30)
•Vanhemmat menevät aina portista ensin itse ja avaavat ja sulkevat portin itse.
•Lapsi ei määrää milloin lähdetään. Lempeä leikin keskeytys on vanhempien tehtävä.
•Mikäli lasta on tulossa hakemaan joku muu, kun vanhempi itse, niin ilmoita siitä etukäteen henkilökunnalle (kirjaa henkilö varahakijaksi).
•Lapsi tarvitsee päiväkodissa varavaatteet ja säähän sopivat ulkoiluvaatteet. Nimikoidut lapsen vaatteet pysyvät parhaiten tallessa.
•Muistahan aina ilmoittaa viimeistään hoitopäivän aamuna, mikäli lapsi ei tulekaan aiemmasta sovitusti hoitoon.
•Sairaan/toipilaan lapsen paikka on kotona. Sairastelun jälkeen on suositeltavaa pitää 1-2 toipilaspäivää kotona. Lapsi voi palata taas päiväkodin arjen askareisiin, kun hän jaksaa osallistua päiväkodin arjen toimintaan. 
•Säännöt nämä mieleen paina, niin on lapsen arki mukavampaa aina :)