Varhaiskasvatus

Esioppilaiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksut elokuussa

Esiopetus on maksutonta neljän tunnin ajalta päivässä. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus on maksullista perheen tarpeen mukaan. 

Esiopetus alkoi elokuussa 17.8. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on tehty maksuttoman esiopetuksen ja tätä täydentävän varhaiskasvatuksen mukaan. Mikä tarkoittaa, että asiakkaan maksuun voi tulla elokuussa tuntien ylitysten mukaan maksupäätöstä korkeampi maksu. Tilanne tasoittuu syykuussa täyden esiopetuskuukauden myötä. 

Esimerkki
Jos lapsi on ollut varhaiskasvatuksessa ajalla 2.-16.8. klo 8-16, tältä ajalta laskutetaan kokopäiväinen varhaiskasvatusmaksu. Jos lapsi on ollut 17.8. alkaen esiopetuksessa klo 9-13 ja täydentävässä varhaiskasvatuksessa 13-16, lasku määräytyy loppukuun osalta osa-aikaisen varhaiskasvatuksen mukaan. Eli elokuulle voi tulla sekä kokoaikaista että osa-aikaista varhaiskasvatusta. 

Esioppilaan asiakasmaksu voi olla 105 t/kk mukainen vuoden aikana. Näin ollen elokuussa osalle esioppilaista tulee tuntiylityksiä. Laskutus ohjelma laskee automaattisesti tuntien mukaisen varhaiskasvatusmaksun elokuulle. Syyskuussa monella maksu normalisoituu, koska esiopetusta on koko täysi kuukausi (4 t/pv). 


16.9.2021 Varhaiskasvatuspäällikkö

Tutustuminen uuteen varhaiskasvatuspaikkaan tai esiopetusryhmään

Lapsen aloittaessa uudessa ryhmässä, perhe voi käydä tutustumassa uuteen paikkaan ennen varhaiskasvatuksen/esiopetuksen alkua. Huoltajat ovat saaneet kirjeen (sijoituspäätös) kotiin lapsen uudesta ryhmästä. Kirjeessä on varhaiskasvatuspaikan puhelinnumero, josta voi sopia tutustumisajankohtaa. 

Näin korona-aikaan, toivomme, että sovitte tutustumisajankohtia elokuulle. Tutustuminen uuteen varhaiskasvatus/esiopetuspaikkaan toteutetaan perheittäin. Emme järjestä kesäkuussa erikseen tutustumispäiviä koronavirusepidemian vuoksi. Tämä perustuu vallitseviin kokoontumisohjeisiin ja siihen, ettemme sekoita lapsiryhmiä nyt. 

Perheet voivat käydä esimerkiksi leikkimässä päiväkodin pihalla silloin, kun päiväkoti on kiinni. Leikkipihat ovat hyvässä kunnossa ja samalla lapsi pääsee tutustumaan uuteen pihapiiriin.

Esiopetus kaudella 2021-2022

Esiopetus (5-6v) alkaa tiistaina 17.8.2021 klo 9.00 kaikissa esiopetuspaikoissa.

Esiopetuspaikat:
Päiväkoti Taikatassu, Menninkäiset 5-6v ryhmä (Norrintie 2b), ryhmässä on 21 paikkaa.
Päiväkoti Taikatassu, Ilvekset 5-6v luontoliikuntaryhmä (Norrintie 2b), ryhmässä 14 paikkaa.
Päiväkoti Taikatassu (ent. Maahisten talo), Korennot 5-6v ryhmä (Norrintie 2a), ryhmässä on 21 paikkaa.
Päiväkoti Taikatassu (ent. Maahisten talo), Jänikset 5-6v luontoliikuntaryhmä (Norrintie 2a), ryhmässä on 14 paikkaa. 
Tammitarhan päiväkoti, Tietäjät 5-6v sisä- ja metsäeskariryhmä (Nuutinkulmantie 19), ryhmässä on 20 paikkaa.
Tammitarhan päiväkoti, Taitajat 4-5v, (Nuurinkulmantie 19), ryhmässä on 14 paikkaa. 
Tammitarhan päiväkotiin kuuluva Portaan päiväkoti, 5-6v eskariryhmä (Suomaantie 8), ryhmässä on 14 paikkaa. 

Esiopetusta annetaan viitenä päivänä viikossa neljän tunnin ajan. Esiopetusaika on klo 8.30-13 välillä ryhmän toiminta-aikataulusta riippuen. Ryhmät tarkentavat esiopetusaikaa ennen kauden alkua. 
Esiopetuksen lisäksi lapselle voidaan hakea maksullista täydentävää varhaiskasvatusta, joka toteutetaan lapsen esiopetuspaikassa. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella. 

Esiopetuksen toimintavuosi on 17.8.2021-25.5.2022,
Josta syyslukukausi on 17.8.-17.12.2021 ja kevätlukukausi 10.1.-25.5.2022.

Kaksivuotisessa esiopetuksessa aloittavien v. 2016 syntyneiden esiopetus päättyy toukokuussa 2023. 
Esiopetusta ei ole kesäaikaan 1.6.-31.7. välillä, silloin esioppilailla on mahdollisuus varhaiskasvatukseen. 
Kouluun siirtyvien esioppilaiden (s. 2015) toimintavuosi päättyy 31.7.2022.

Esiopetuksen loma-ajat, jolloin ei ole esiopetusta:
Syyslomaviikko (vko 42) 18.-24.10.2021
Joululoma 20.12.2021-9.1.2022
Talvilomaviikko (vko 9) 28.2.-6.3.2022
Pääsiäinen 15.-18.4.2022

Esiopetuksen loma-aikoina esioppilailla on tarvittaessa mahdollisuus osallistua maksulliseen varhaiskasvatukseen.

Esiopetuskuljetusten aikataulu varmistuu esiopetuksen alkaessa. Aikataulut tulevat näkyville pedanet-sivuille. 
Esiopetuskuljetusta on haettu esiopetushaun yhteydessä ja päätökset on kirjattu esiopetuksen sijoituspäätökseen. Esiopetuskuljetusta on mahdollista hakea myös erillisellä esiopetuskuljetuslomakkeella.

Varhaiskasvatuksen kesäajan lomien ilmoittaminen 30.4.2021 mennessä

Tammelan kunta on hyvittänyt lapsen kesäloman varhaiskasvatusmaksun kesäajalta silloin, kun loma ajoittuu kokonaan heinäkuulle tai on heinäkuuta pidempi yhtäjaksoinen ajanjakso. Lomista johtuva poissaolo huomioidaan vähentävästi varhaiskasvatusmaksuissa, mikäli sitova ilmoitus lapsen poissaolosta on tehty sähköiseen järjestelmään 30.4. mennessä.

Mikäli lapsen loma-aikaan tulee muutoksia 30.4. jälkeen, muutokset tulee sopia varhaiskasvatusyksikön vastaavan kanssa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan lapsen 12. laskutuskuukausi toimintakauden aikana on maksuton, mikäli lapsen varhaiskasvatus on alkanut edellisvuoden elokuussa (toimintakauden ensimmäinen kuukausi) ja lapsella on ollut ennalta ilmoitettua lomaa toimintakauden aikana vähintään 16 päivää.

Varhaiskasvatuksen palvelurakennetta uudistetaan elokuussa 2021

Varhaiskasvatuksen palvelurakenne uudistuu elokuussa 2021. Elokuussa alkavalla toimintakaudella lapsia on noin 40 vähemmän kuin aikaisemmin. Tämän vuoksi Päiväkoti Haitulat suljetaan kesän jälkeen. Varhaiskasvatuspalveluita on saatavilla edelleen Päiväkoti Taikatassussa (sis. Maahiset) Kirkonkylässä, Tammitarhan päiväkodissa Riihivalkamassa, Portaan päiväkodissa ja kymmenellä perhepäivähoitajalla. 

Elokuusta alkaen vuorohoitopäiväkotina toimii Tammitarhan päiväkoti. Tammitarhan päiväkodissa on kolme päätyä, joissa on oppimisympäristö ja leikkitilat 1-3, 3-5 ja 5-6-vuotiaille. Esioppilaiden päädyssä toimii myös koulun alkuopetuksen luokat. 
Aikaisempaan vuorohoitopäiväkoti Maahisiin jää aukioloaika klo 5.45-18 välille. Muutoksella mahdollistamme vuorohoidon riittävyyden kaikille sitä tarvitseville. Vuorohoitoon on oikeus lapsilla, joiden huoltajilla on vuorohoidon tarvetta työn tai ammattiin johtavan opiskelun johdosta. Maahisista Tammitarhaan siirtyvien lasten huoltajiin on oltu yhteydessä, ja lapset sijoittuvat esiopetusryhmään tai samaan ryhmään, jossa on 2-4-vuotiaita. 

Tammela on valittu kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi. Kaksivuotisessa esiopetuksessa lapsella on mahdollisuus osallitua esiopetukseen kahden vuoden aikana. Esiopetus on maksutonta 20 t/vko. Kaksivuotisesta esiopetuksesta lähetetään kirje 5-vuotiaiden lasten koteihin kevään aikana, jossa on lisätietoja esiopetuksesta. Kaksivuotisen esiopetuksen lapsiryhmät ovat Portaan päiväkodissa, Tammitarhan päiväkodissa ja Päiväkoti Taikatassussa. Taikatassun ryhmät jakaantuvat Maahisten ja Taikatassun taloon. Maahisiin ja Taikatassuun tulee myös luontoliikuntaryhmät. Tammitarhan päiväkodissa toimii metsäeskari eskariryhmän osana. Lapsen esiopetuspaikka määräytyy siten, että lapsilla on mahdollisuus siirtyä lähikouluun. Vuorohoitoa tarvitseville eskareille tarjotaan esiopetuspaikka vuorohoitoryhmästä ja aikanaan kouluun tutustuminen hoidetaan yhteistyössä lapsen koulun kanssa. 

Päiväkodeissa on jatkossa pääsääntöisesti yli kolmevuotiaita lapsia ja perhepäivähoidossa 1-4-vuotiaita lapsia. Perhepäivähoidossa on tarjolla kodinomainen pieni ryhmä (4 lasta) perheen pienimmille. Päiväkodeissa on tarjolla leikkiin ja tutkimiseen houkuttelevat oppimis(leikki)ympäristöt isommille lapsille.

Päiväkodit ja lapsiryhmät kaudella 2021-2022:

Päiväkoti Taikatassu
Menninkäiset eskari 5-6v (Norrintie 2b)
Korennot eskari 5-6v (Norrintie 2a)
Luontoliikuntaeskari Jänikset 5-6v (liikuntapuisto ja Norrintie 2a)
Luontoliikuntaeskari Ilvekset 5-6v (liikuntapuisto ja Norrintie 2b)
Tiitiäiset 2-4v (Norrintie 2b)
Pörriäiset 2-4v (Norrintie 2a)

Tammitarhan päiväkoti
Taaperot 1-3v
Terhot 1-3v
Haltijat 2-4v
Taitajat 4-5v
Tietäjät ja Metsätontut luontoliikuntaryhmä 5-6v
Portaan päiväkoti, esiopetusryhmä 5-6v
Portaan päiväkoti, Piiparit 1-4v

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen hakeminen toimintakaudelle 2021-2022

Varhaiskasvatus- ja esiopetushakemukset täytetään sähköisen asioinnin kautta

Esiopetuskuljetuksen tarve mainitaan esiopetushakemuksessa (jolloin ei täytetä erillistä paperilomaketta, vaan merkitään rasti esiopetushakemuksella esiopetuskuljetus kohtaan). Myöhemmin kauden aikana tulevia esiopetuskuljetuksia haetaan paperisella lomakkeella. 

Varhaiskasvatuspaikkoja on mahdollista hakea ympäri vuoden. Toimintakautta 1.8.2021–31.7.2022 koskeva haku on keskitetty helmikuun 2021 loppuun mennessä. Haun yhteydessä haetaan toimintakauden 2021–2022 varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikat sekä esiopetuskuljetus. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkoja haetaan sähköisen asioinnin kautta:

  • Esiopetushakemuksen täyttävät kaikki esiopetukseen hakevat (vuonna 2015 syntyneet)
  • Varhaiskasvatushakemuksen täyttävät uudet lapset ja ryhmän vaihtoa haluavat lapset
  • Lapset, joilla on jo varhaiskasvatuspaikka, eivät täytä hakemusta uudelleen

Vapautuvia varhaiskasvatuspaikkoja on haettavissa perhepäivähoidossa (1-5v), Tammitarhan päiväkodissa (1-6v), Portaan päiväkodissa (1-6v), Päiväkoti Taikatassussa (3-6v) ja Maahisten vuorohoitoyksikössä (1-6v).
Maahisten päiväkoti on vain vuorohoitoa tarvitseville. 
Esiopetuspaikkoja on Portaan, Tammitarhan, Taikatassun ja Maahisten (vuorohoito) päiväkodeissa sekä metsäryhmissä. 
Lisäksi voimme perustaa metsä- ja luontoliikuntaryhmiä 4-6-vuotiaille kysynnän mukaan. Halukkuus metsäryhmiin, jotka ovat puoli-/kokopäivän (n. klo 8.30-12/15 välillä) metsäpaikalla, kirjataan hakukaavakkeen lisätietoja kohtaan. Voit myös kirjata toiveen puoli- tai kokopäiväisestä metsäryhmästä. Lisätietoja luontoliikunta- ja metsäryhmistä vasemmassa sivupalkissa. 
Tammelassa tarjotaan englannin kielen kielisuihkutusta 4–6-vuotiaille. Halukkuus englannin kielisuihkutukseen kirjataan hakukaavakkeen lisätietoja kohtaan. 

Varhaiskasvatushakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatustarpeen alkamista. Mikäli hoidontarve ilmenee äkillisesti työllistymisen, opiskelun tai koulutuksen vuoksi, tulee varhaiskasvatushakemus jättää kaksi viikkoa ennen tarpeen alkamista.

Hakemus on voimassa 12 kk jättöpäivästä lukien.

Tammela mukana kaksivuotisessa esiopetuksen kokeilussa vuosina 2021-2024

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selventää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. 

Kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuu koko 5v (2016 synt.) ikäluokka elokuusta 2021 alkaen. Esiopetusaika on 20 t/vko elokuusta toukokuulle. Toisin sanoen lapset saavat esiopetusta kahden vuoden ajan. 5-6v esiopetukseen laaditaan oma opetussuunnitelma, joka painottaa leikkiä pedagogisena opetusmenetelmänä. 
Tällä hetkellä 5v:lle voi hakea varhaiskasvatuspaikkaa sähköisestä asioinnista (varhaiskasvatushakemus). Myöhemmin tiedotetaan lisää, tarvitseeko 5v maksuton esiopetus lisähakuja. 

Lisätietoja: https://minedu.fi/-/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilukunnat-valittiin
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu 

Esiopetushakemuksen täyttävät toistaiseksi ainoastaan 6v (synt. 2015) esiopetukseen hakijat. Esiopetus on maksutonta 20 t/vko. Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan lisäksi varhaiskasvatushakemuksella.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardasta mahdollisuus katsoa oman lapsen tietoja

Vardaan kootaan kattavasti tietoa varhaiskasvatuksen toiminnasta. Huoltajat voivat katsella lapsensa tietoja syyskuun alusta alkaen.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) tarjoaa vuodesta 2021 kattavasti tietoa varhaiskasvatuksesta. Vardasta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi varhaiskasvatuksen kehittämisen ja päätöksenteon tukena, ja myös vanhemmat voivat tarkastella lapsensa tietoja Oma Opintopolku -palvelun kautta. 

Varhaiskasvatustoimijoiden tehtävänä on tallentaa tiedot toimijasta, toimipaikoista, lapsista ja heidän huoltajistaan sekä työntekijöistä Vardaan vaiheittain siten, että ne ovat kattavasti tallennettuna vuodesta 2021.

 

Oma opintopolku -palvelu

Tämän vuoden syyskuusta alkaen myös huoltajilla on pääsy Vardaan tallennettujen lapsensa tietoihin. Palvelu on käytettävissä Oma Opintopolun kautta, kun aiemmin tietoja on voinut pyytää vain erillisellä lomakkeella. Oma Opintopolku -palvelussa huoltaja näkee konkreettisesti ne tiedot, jotka varhaiskasvatuslaki velvoittaa varhaiskasvatustoimijaa lapsesta Vardaan tallentamaan.

Vardaa ylläpitää Opetushallitus. Opetushallitus on antanut varhaiskasvatustoimijoille määräyksen Vardasta sekä ohjeistanut ja kouluttanut tietojen tallentamisessa. Vardan asiakaspalvelun tavoittaa sähköpostitse osoitteesta varda@opintopolku.fi.

Mikä muuttuu:

  • 1.9.2020 lähtien myös lasten huoltajilla on mahdollisuus katsella Vardaan tallennettuja lapsen tietoja Opetushallituksen sähköisen Oma Opintopolku -palvelun kautta.
  • 1.9.2020 lähtien varhaiskasvatustoimijat tallentavat Vardaan työntekijän tietoja sekä yksityiset palveluntuottajat huoltaja- ja maksutietoja.

Lisätietoja: https://www.oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/vardaan-kootaan-kattavasti-tietoa-varhaiskasvatuksen-toiminnasta-huoltajat-voivat

Yhdessä selviydytään -internetsivusto

Hyvä huoltaja,

Turun yliopiston Voimaperheet-tutkimusryhmä on avannut Yhdessä selviydytään -internetsivuston tueksi vanhemmille, jotka kaipaavat työkaluja huolten hallintaan ja lasten psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen koronapandemian aikaan. 
Sivustolle on koottu tietoa ahdistuneisuudesta, neuvoja hankalien tunteiden läpikäymiseen lapsen kanssa, sekä yksinkertaisia keinoja ja harjoituksia, joilla helpottaa lapsen ja myös vanhemman omaa ahdistusta. Menetelmät perustuvat käyttäytymisterapiaan, jonka tiedetään olevan tehokas keino vähentää lasten ahdistus- ja pelko-oireita.

 

Sivusto on maksuton. Sivuston käyttöön liittyvillä kyselyillä selvitetään sivuston tehoa. Pääset rekisteröitymään osoitteessa: https://yhdessaselviydytaan.fi

Ideoita arkeen

Vasemmalla olevassa sivuluettelossa (ideoita arkeen) on erilaista tekemistä lasten kanssa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulujen järjestämään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan Wilman kautta.
Varhaiskasvatuksen järjestämään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta.
Maksut ovat samat sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen järjestämänä 3 t/pv tai alle 70 €/kk ja yli 3 t/pv 90 €/kk, yli 4 t 110 €.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä