Varhaiskasvatus

Toimintakausi 2019-2020

Varhaiskasvatuksen ryhmät toimintakaudella 2019-2020:
Perhepäivähoito 1-5v
Päiväkoti Taikatassu Menninkäiset 4-5v ja Tiitiäiset 2-4v
Päiväkoti Taikatassu Maahiset  Korennot vuorohoito 3-5v, Pörriäiset vuorohoito 1-3v ja 6-8v vuorohoitoa tarvitseville. 
Päiväkoti Haitulat Ketut esiopetusryhmä 6v, Ilvekset esiopetusryhmä 6v ja Karhut esiopetus- ja varhaiskasvatusryhmä 4-6v.
Päiväkoti Haitulat Portaan yksikkö esiopetus- ja varhaiskasvatusryhmä 3-6v ja 1-2v ryhmä.
Tammitarhan päiväkoti Taaperot 1-3v, Terhot 1-3v, Haltijat 3-4v, Taitajat 5v ja Tietäjät esiopetusryhmä 6v. 
Lisäksi päiväkodeissa on koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa sekä perhepäivähoidon varahoitoryhmät.

Englannin kielisuihkutukseen pääsevät mukaan kaikki 4-6v, jotka ovat ilmoittaneet halukkuuden osallistua kielisuihkutukseen. Kielisuihkutus toteutetaan lapsen omassa lapsiryhmässä. Englannin kielisuihkutukseen ilmoittautui 52 % varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista (1-6v).

Luontoliikunta- ja metsätoiminta laajenee. Ensi kaudella emme perusta erillistä luontoliikunta- tai metsäryhmää, vaan toimintaa toteutetaan lapsen oman ryhmän kautta. Tammelassa on paljon hyviä kokemuksia metsästä oppimisympäristönä ja siihen liittyvistä opetusmenetelmistä, joita voimme jakaa kaikkiin ryhmiin muun toiminnan ohella. Toimintaan ilmoittautui mukaan 30 % varhaiskasvatuksen lapsimäärästä (ilmoittautuneet 4-6 vuotiaita, prosentti on kaikista 1-6 vuotiaista).

Esiopetus- ja varhaiskasvatuspaikkapäätökset postitetaan kotiin huhtikuussa.
Esiopetuskuljetuspäätökset postitetaan kotiin kesäkuussa.

5v maksuton varhaiskasvatus 20 t/vko

Tammelan kunta tarjoaa maksutonta varhaiskasvatusta 20 t/vko kaikille viisivuotiaille perhepäivähoidossa ja päiväkodissa toimintakaudella 1.8.2019-31.7.2020. Viisivuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella 31.3.2019 mennessä: http://www.tammela.fi/asuminen/palvelut-2/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/esiopetus-ja-paivahoitohakemus/

Mikäli lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta enemmän kuin 20 t/vko, muu varhaiskasvatusaika on maksullista. 20 t/vko on keskimäärin 90 t/kk riippuen kuukauden pituudesta. Mikäli lapsella on jo varhaiskasvatuspaikka Tammelassa, hakua maksuttomaan varhaiskasvatukseen ei tarvitse täyttää erikseen. 20 t/vko maksuton varhaiskasvatus vähennetään varhaiskasvatusmaksusta. Hoitosopimuslomakkeella ilmoitetaan maksuttoman ylittävä varhaiskasvatusaika esim. maksuton varhaiskasvatus 20 t/vko (n. 90 t/kk) + 56 t/kk (30 % kokopäivämaksusta). Muita tuntiperustaisia maksuportaita on 63 t/kk (40 %), 105 t/kk (60%) ja 147 t/kk (80%).

Tammelan kunta on saanut Opetushallituksen erityisavustuksen viisivuotiaiden maksuttoman 20 t/vko varhaiskasvatuksen järjestämiseksi vuoden ajalle. Avustuksella tuettavan kokeilun tavoitteena on selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatukseen osallistumiseen, perheen nuorempien lasten varhaiskasvatukseen osallistumiseen, kustannusvaikutuksiin, vanhempien työllistymiseen, 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen toimintamallien ja pedagogiikan kehittämiseen jatkumona esiopetukseen sekä varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulujen järjestämään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan Wilman kautta.
Varhaiskasvatuksen järjestämään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta.
Maksut ovat samat sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen järjestämänä 3 t/pv tai alle 70 €/kk ja yli 3 t/pv 90 €/kk.