Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen kesäajan lomien ilmoittaminen 30.4.2021 mennessä

Tammelan kunta on hyvittänyt lapsen kesäloman varhaiskasvatusmaksun kesäajalta silloin, kun loma ajoittuu kokonaan heinäkuulle tai on heinäkuuta pidempi yhtäjaksoinen ajanjakso. Lomista johtuva poissaolo huomioidaan vähentävästi varhaiskasvatusmaksuissa, mikäli sitova ilmoitus lapsen poissaolosta on tehty sähköiseen järjestelmään 30.4. mennessä.

Mikäli lapsen loma-aikaan tulee muutoksia 30.4. jälkeen, muutokset tulee sopia varhaiskasvatusyksikön vastaavan kanssa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan lapsen 12. laskutuskuukausi toimintakauden aikana on maksuton, mikäli lapsen varhaiskasvatus on alkanut edellisvuoden elokuussa (toimintakauden ensimmäinen kuukausi) ja lapsella on ollut ennalta ilmoitettua lomaa toimintakauden aikana vähintään 16 päivää.

Varhaiskasvatuksen palvelurakennetta uudistetaan elokuussa 2021

Varhaiskasvatuksen palvelurakenne uudistuu elokuussa 2021. Elokuussa alkavalla toimintakaudella lapsia on noin 40 vähemmän kuin aikaisemmin. Tämän vuoksi Päiväkoti Haitulat suljetaan kesän jälkeen. Varhaiskasvatuspalveluita on saatavilla edelleen Päiväkoti Taikatassussa (sis. Maahiset) Kirkonkylässä, Tammitarhan päiväkodissa Riihivalkamassa, Portaan päiväkodissa ja kymmenellä perhepäivähoitajalla. 

Elokuusta alkaen vuorohoitopäiväkotina toimii Tammitarhan päiväkoti. Tammitarhan päiväkodissa on kolme päätyä, joissa on oppimisympäristö ja leikkitilat 1-3, 3-5 ja 5-6-vuotiaille. Esioppilaiden päädyssä toimii myös koulun alkuopetuksen luokat. 
Aikaisempaan vuorohoitopäiväkoti Maahisiin jää aukioloaika klo 5.45-18 välille. Muutoksella mahdollistamme vuorohoidon riittävyyden kaikille sitä tarvitseville. Vuorohoitoon on oikeus lapsilla, joiden huoltajilla on vuorohoidon tarvetta työn tai ammattiin johtavan opiskelun johdosta. Maahisista Tammitarhaan siirtyvien lasten huoltajiin on oltu yhteydessä, ja lapset sijoittuvat esiopetusryhmään tai samaan ryhmään, jossa on 2-4-vuotiaita. 

Tammela on valittu kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi. Kaksivuotisessa esiopetuksessa lapsella on mahdollisuus osallitua esiopetukseen kahden vuoden aikana. Esiopetus on maksutonta 20 t/vko. Kaksivuotisesta esiopetuksesta lähetetään kirje 5-vuotiaiden lasten koteihin kevään aikana, jossa on lisätietoja esiopetuksesta. Kaksivuotisen esiopetuksen lapsiryhmät ovat Portaan päiväkodissa, Tammitarhan päiväkodissa ja Päiväkoti Taikatassussa. Taikatassun ryhmät jakaantuvat Maahisten ja Taikatassun taloon. Maahisiin ja Taikatassuun tulee myös luontoliikuntaryhmät. Tammitarhan päiväkodissa toimii metsäeskari eskariryhmän osana. Lapsen esiopetuspaikka määräytyy siten, että lapsilla on mahdollisuus siirtyä lähikouluun. Vuorohoitoa tarvitseville eskareille tarjotaan esiopetuspaikka vuorohoitoryhmästä ja aikanaan kouluun tutustuminen hoidetaan yhteistyössä lapsen koulun kanssa. 

Päiväkodeissa on jatkossa pääsääntöisesti yli kolmevuotiaita lapsia ja perhepäivähoidossa 1-4-vuotiaita lapsia. Perhepäivähoidossa on tarjolla kodinomainen pieni ryhmä (4 lasta) perheen pienimmille. Päiväkodeissa on tarjolla leikkiin ja tutkimiseen houkuttelevat oppimis(leikki)ympäristöt isommille lapsille.

Päiväkodit ja lapsiryhmät kaudella 2021-2022:

Päiväkoti Taikatassu
Menninkäiset eskari 5-6v (Norrintie 2b)
Korennot eskari 5-6v (Norrintie 2a)
Luontoliikuntaeskari Jänikset 5-6v (liikuntapuisto ja Norrintie 2a)
Luontoliikuntaeskari Ilvekset 5-6v (liikuntapuisto ja Norrintie 2b)
Tiitiäiset 2-4v (Norrintie 2b)
Pörriäiset 2-4v (Norrintie 2a)

Tammitarhan päiväkoti
Taaperot 1-3v
Terhot 1-3v
Haltijat 2-4v
Taitajat 4-5v
Tietäjät ja Metsätontut luontoliikuntaryhmä 5-6v
Portaan päiväkoti, esiopetusryhmä 5-6v
Portaan päiväkoti, Piiparit 1-4v

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen hakeminen toimintakaudelle 2021-2022

Varhaiskasvatus- ja esiopetushakemukset täytetään sähköisen asioinnin kautta

Esiopetuskuljetuksen tarve mainitaan esiopetushakemuksessa (jolloin ei täytetä erillistä paperilomaketta, vaan merkitään rasti esiopetushakemuksella esiopetuskuljetus kohtaan). Myöhemmin kauden aikana tulevia esiopetuskuljetuksia haetaan paperisella lomakkeella. 

Varhaiskasvatuspaikkoja on mahdollista hakea ympäri vuoden. Toimintakautta 1.8.2021–31.7.2022 koskeva haku on keskitetty helmikuun 2021 loppuun mennessä. Haun yhteydessä haetaan toimintakauden 2021–2022 varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikat sekä esiopetuskuljetus. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkoja haetaan sähköisen asioinnin kautta:

  • Esiopetushakemuksen täyttävät kaikki esiopetukseen hakevat (vuonna 2015 syntyneet)
  • Varhaiskasvatushakemuksen täyttävät uudet lapset ja ryhmän vaihtoa haluavat lapset
  • Lapset, joilla on jo varhaiskasvatuspaikka, eivät täytä hakemusta uudelleen

Vapautuvia varhaiskasvatuspaikkoja on haettavissa perhepäivähoidossa (1-5v), Tammitarhan päiväkodissa (1-6v), Portaan päiväkodissa (1-6v), Päiväkoti Taikatassussa (3-6v) ja Maahisten vuorohoitoyksikössä (1-6v).
Maahisten päiväkoti on vain vuorohoitoa tarvitseville. 
Esiopetuspaikkoja on Portaan, Tammitarhan, Taikatassun ja Maahisten (vuorohoito) päiväkodeissa sekä metsäryhmissä. 
Lisäksi voimme perustaa metsä- ja luontoliikuntaryhmiä 4-6-vuotiaille kysynnän mukaan. Halukkuus metsäryhmiin, jotka ovat puoli-/kokopäivän (n. klo 8.30-12/15 välillä) metsäpaikalla, kirjataan hakukaavakkeen lisätietoja kohtaan. Voit myös kirjata toiveen puoli- tai kokopäiväisestä metsäryhmästä. Lisätietoja luontoliikunta- ja metsäryhmistä vasemmassa sivupalkissa. 
Tammelassa tarjotaan englannin kielen kielisuihkutusta 4–6-vuotiaille. Halukkuus englannin kielisuihkutukseen kirjataan hakukaavakkeen lisätietoja kohtaan. 

Varhaiskasvatushakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatustarpeen alkamista. Mikäli hoidontarve ilmenee äkillisesti työllistymisen, opiskelun tai koulutuksen vuoksi, tulee varhaiskasvatushakemus jättää kaksi viikkoa ennen tarpeen alkamista.

Hakemus on voimassa 12 kk jättöpäivästä lukien.

Tammela mukana kaksivuotisessa esiopetuksen kokeilussa vuosina 2021-2024

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selventää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. 

Kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuu koko 5v (2016 synt.) ikäluokka elokuusta 2021 alkaen. Esiopetusaika on 20 t/vko elokuusta toukokuulle. Toisin sanoen lapset saavat esiopetusta kahden vuoden ajan. 5-6v esiopetukseen laaditaan oma opetussuunnitelma, joka painottaa leikkiä pedagogisena opetusmenetelmänä. 
Tällä hetkellä 5v:lle voi hakea varhaiskasvatuspaikkaa sähköisestä asioinnista (varhaiskasvatushakemus). Myöhemmin tiedotetaan lisää, tarvitseeko 5v maksuton esiopetus lisähakuja. 

Lisätietoja: https://minedu.fi/-/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilukunnat-valittiin
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu 

Esiopetushakemuksen täyttävät toistaiseksi ainoastaan 6v (synt. 2015) esiopetukseen hakijat. Esiopetus on maksutonta 20 t/vko. Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan lisäksi varhaiskasvatushakemuksella.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardasta mahdollisuus katsoa oman lapsen tietoja

Vardaan kootaan kattavasti tietoa varhaiskasvatuksen toiminnasta. Huoltajat voivat katsella lapsensa tietoja syyskuun alusta alkaen.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) tarjoaa vuodesta 2021 kattavasti tietoa varhaiskasvatuksesta. Vardasta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi varhaiskasvatuksen kehittämisen ja päätöksenteon tukena, ja myös vanhemmat voivat tarkastella lapsensa tietoja Oma Opintopolku -palvelun kautta. 

Varhaiskasvatustoimijoiden tehtävänä on tallentaa tiedot toimijasta, toimipaikoista, lapsista ja heidän huoltajistaan sekä työntekijöistä Vardaan vaiheittain siten, että ne ovat kattavasti tallennettuna vuodesta 2021.

 

Oma opintopolku -palvelu

Tämän vuoden syyskuusta alkaen myös huoltajilla on pääsy Vardaan tallennettujen lapsensa tietoihin. Palvelu on käytettävissä Oma Opintopolun kautta, kun aiemmin tietoja on voinut pyytää vain erillisellä lomakkeella. Oma Opintopolku -palvelussa huoltaja näkee konkreettisesti ne tiedot, jotka varhaiskasvatuslaki velvoittaa varhaiskasvatustoimijaa lapsesta Vardaan tallentamaan.

Vardaa ylläpitää Opetushallitus. Opetushallitus on antanut varhaiskasvatustoimijoille määräyksen Vardasta sekä ohjeistanut ja kouluttanut tietojen tallentamisessa. Vardan asiakaspalvelun tavoittaa sähköpostitse osoitteesta varda@opintopolku.fi.

Mikä muuttuu:

  • 1.9.2020 lähtien myös lasten huoltajilla on mahdollisuus katsella Vardaan tallennettuja lapsen tietoja Opetushallituksen sähköisen Oma Opintopolku -palvelun kautta.
  • 1.9.2020 lähtien varhaiskasvatustoimijat tallentavat Vardaan työntekijän tietoja sekä yksityiset palveluntuottajat huoltaja- ja maksutietoja.

Lisätietoja: https://www.oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/vardaan-kootaan-kattavasti-tietoa-varhaiskasvatuksen-toiminnasta-huoltajat-voivat

Tervetuloa toimintakauteen 2020-2021

Varhaiskasvatuksen toimintakausi on käynnistynyt elokuun alussa ja toivotamme tervetulleeksi kaikki lapset ja perheet palveluidemme piiriin.

Varhaiskasvatuslaki sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki muuttuivat 1.8.2020. Varhaiskasvatuslain muutos tarkoittaa sitä, että kaikilla lapsilla on subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.

Koronakevään aikana osa lapsista on ollut pois varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta pitkään, jolloin lapsen varhaiskasvatukseen palaamiseen on hyvä kiinnittää erityistä huomiota. Huoltajilla voi olla tarvetta keskustelulle lapsensa tilanteesta, jolloin voi varata ylimääräisiä keskusteluaikoja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Poikkeusolojen vuoksi keväällä/kesän aikana uusien lasten tutustumisvierailut uuteen varhaiskasvatuspaikaan ovat saattaneet jäädä kokonaan pois. Syyskaudella varhaiskasvatukseen/ esiopetukseen tutustumista voidaan toteuttaa mahdollisimman pitkälle ulkotiloissa. Sen lisäksi tutustumisia voidaan toteuttaa huoltajien ja henkilöstön kesken mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä/tiedotteita hyödyntämällä. Tutustumisjakson aikana huoltaja saa tutustua yhdessä lapsen kanssa varhaiskasvatuksen tiloihin, lapsiryhmän toimintaan, henkilöstöön ja muihin lapsiin. Sisätiloihin tutustuminen toteutetaan henkilöstön ohjaamana, hygieniasuosituksia noudattaen. Huoltajat voivat käydä lastensa kanssa leikkimässä päiväkodin pihalla myös toiminta-ajan päätyttyä. Päiväkotiin tai perhepäivähoitoon voi tutustua vain terveenä.

Lasten vastaanottaminen päiväkotiin ja hakutilanteet suunnitellaan yhdessä huoltajien kanssa. Linjaus siitä, että huoltajat eivät tule lainkaan päiväkodin sisätiloihin poistuu. Tuonti- ja hakutilanteissa on kuitenkin huomioitava hygienia (mm. käsien pesu/käsien desinfiointi) ja kontaktien minimointi. Lapsiryhmät toimivat omissa leikki- ja toimintaympäristöissä päivän aikana. Toiminnassa minimoidaan kontaktien määrää pienryhmätoiminnalla sekä järjestämällä toimintaa mahdollisimman paljon ulkotiloissa ja ulkoilemalla päivän aikana. Ruokailussa henkilöstö jakaa annokset lapsille. Lapset eivät saa itse ottaa ruokaa tai käsitellä toisten astioita ja ruokailuvälineitä. Uusien lasten aloittaessa kiinnitetään erityistä huomiota hygieniaohjeistuksiin sekä siihen, miten lapset oppivat toimimaan uudessa ryhmässä turvallisesti.

Lapsen henkilökohtaisia tavaroita, kuten puhdas unilelu, voidaan halutessa tuoda varhaiskasvatukseen säilytettäväksi. Unileluilla pyritään lisäämään erityisesti uusien aloittavien lasten turvallisuuden tunnetta nukahtamisen helpottamiseksi. Lapselle tärkeän lelun saa tuoda varhaiskasvatukseen ja viedä kotiin päivän päätteeksi.

Syyskaudella varhaiskasvatuksessa järjestetään vanhempaintapaamisia, joiden toteutustavasta sovitaan varhaiskasvatuspaikan kanssa. Tapaamiset järjestetään ensisijaisesti lapsiryhmittäin tai yksittäin perheen kanssa. Karanteeni- ja eristystilanteessa oleviin lapsiin voidaan pitää yhteyttä lapsen ryhmästä. Yhteydenpitotavoista voidaan sopia tarkemmin lapsen huoltajien ja henkilöstön kesken. Tutun työntekijän ja kavereiden näkeminen esimerkiksi videoyhteydellä voi olla pienellekin lapselle tärkeää osallisuuden ja poikkeavan tilanteen hahmottamisen näkökulmasta. Viestit varhaiskasvatusryhmästä lapselle ylläpitävät tunnetta kuulumisesta ryhmään ja voivat helpottaa lapsen ikävää kavereita, henkilöstöä ja toimintaa kohtaan.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman/vasu -keskustelujen ja esiopetuksessa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman eli LEOPS-keskusteluja käydään syksyn aikana. Kevätkauden poikkeusolojen aikana keskusteluja pidettiin onnistuneesti erilaisten etäyhteyksin avulla. Näiden käyttöä voidaan jatkaa tavanomaisten keskustelujen ohessa.

Varhaiskasvatukseen ei pidä tulla oireisena

Varhaiskasvatukseen ei pidä tulla, jos lapsella on edes lieviä flunssan oireita. Sairastumiseen viittaavia oireita ovat mm. yskä, flunssaan liittyvä nuha, kuume, päänsärky, hengenahdistus tai vatsaoireet. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden.

Jos lapsi on ollut sairaana, tulee hänellä olla vähintään yksi, mieluiten kaksi, oireetonta ja kuumeetonta päivää, ennen kuin hän palaa varhaiskasvatukseen.

Noudatamme varhaiskasvatuksessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksia. Lievästikään sairaan lapsen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen. Riskiryhmiin kuuluvien lasten osalta varhaiskasvatukseen osallistumisen terveydellinen arviointi perustuu lasta hoitavan tahon tekemään arvioon. Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois varhaiskasvatuksesta vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa varhaiskasvatukseen. Terveydenhuolto antaa tartunnan saaneille ja altistuneille tarkemmat ohjeet. Jos oireet johtuvat allergiasta ja helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi varhaiskasvatukseen palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.

Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuvalta matkalta palattaessa noudatetaan valtioneuvoston kulloinkin voimassa olevaa maakohtaisia matkustusrajoitussuositusta. Omaehtoista karanteenia suositellaan noudattamaan 14 vuorokauden ajan palattaessa matkustusrajoituksen alaisesta maasta. Omaehtoisessa karanteenissa oleva lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen.

Hygienian tehostamisesta huolimatta huolehdimme siitä, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

 

Lisätietoja: https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf/3a12db76-92f3-2da4-5717-92e552ebe798/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf?t=1596550832873

 

Hyvää alkavaa varhaiskasvatusvuotta!

 

Ystävällisin terveisin,

Paula Laakso

Varhaiskasvatuspäällikkö

Yhdessä selviydytään -internetsivusto

Hyvä huoltaja,

Turun yliopiston Voimaperheet-tutkimusryhmä on avannut Yhdessä selviydytään -internetsivuston tueksi vanhemmille, jotka kaipaavat työkaluja huolten hallintaan ja lasten psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen koronapandemian aikaan. 
Sivustolle on koottu tietoa ahdistuneisuudesta, neuvoja hankalien tunteiden läpikäymiseen lapsen kanssa, sekä yksinkertaisia keinoja ja harjoituksia, joilla helpottaa lapsen ja myös vanhemman omaa ahdistusta. Menetelmät perustuvat käyttäytymisterapiaan, jonka tiedetään olevan tehokas keino vähentää lasten ahdistus- ja pelko-oireita.

 

Sivusto on maksuton. Sivuston käyttöön liittyvillä kyselyillä selvitetään sivuston tehoa. Pääset rekisteröitymään osoitteessa: https://yhdessaselviydytaan.fi

Ideoita arkeen

Vasemmalla olevassa sivuluettelossa (ideoita arkeen) on erilaista tekemistä lasten kanssa.

5v maksuton varhaiskasvatus 20 t/vko

Tammelan kunta tarjoaa maksutonta varhaiskasvatusta 20 t/vko kaikille viisivuotiaille perhepäivähoidossa ja päiväkodissa toimintakaudella 1.8.2019-31.7.2020 ja toimintakaudella 1.8.2020-31.7.2021.

Viisivuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella: http://www.tammela.fi/asuminen/palvelut-2/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/esiopetus-ja-paivahoitohakemus/

Mikäli lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta enemmän kuin 20 t/vko, muu varhaiskasvatusaika on maksullista. 20 t/vko on keskimäärin 90 t/kk riippuen kuukauden pituudesta. Mikäli lapsella on jo varhaiskasvatuspaikka Tammelassa, hakua maksuttomaan varhaiskasvatukseen ei tarvitse täyttää erikseen. 20 t/vko maksuton varhaiskasvatus vähennetään varhaiskasvatusmaksusta. Hoitosopimuslomakkeella ilmoitetaan maksuttoman ylittävä varhaiskasvatusaika esim. maksuton varhaiskasvatus 20 t/vko (n. 90 t/kk) + 56 t/kk (30 % kokopäivämaksusta). Muita tuntiperustaisia maksuportaita on 63 t/kk (40 %), 105 t/kk (60%) ja 147 t/kk (80%).

Tammelan kunta on saanut Opetushallituksen erityisavustuksen viisivuotiaiden maksuttoman 20 t/vko varhaiskasvatuksen järjestämiseksi vuoden ajalle. Avustuksella tuettavan kokeilun tavoitteena on selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatukseen osallistumiseen, perheen nuorempien lasten varhaiskasvatukseen osallistumiseen, kustannusvaikutuksiin, vanhempien työllistymiseen, 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen toimintamallien ja pedagogiikan kehittämiseen jatkumona esiopetukseen sekä varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulujen järjestämään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan Wilman kautta.
Varhaiskasvatuksen järjestämään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta.
Maksut ovat samat sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen järjestämänä 3 t/pv tai alle 70 €/kk ja yli 3 t/pv 90 €/kk.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä