Varhaiskasvatus

Vahva ja ihana vanhemmuus maksuton luento huoltajille ke 22.11.2023 klo 18-19 Tammelan kunnantalon valtuustosalissa


Luennoitsijana Supernanny Pia Penttala.


Luento on osa Lapsen oikeuksien viikon ohjelmaa. Lapsen oikeuksien viikko on 20.-26.11.2023. 
Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään teemalla Lapsella on oikeus hyvinvointiin!

Luennon ajaksi on järjestetty lastenhoito Päiväkoti Taikatassussa Norrintiellä. Paikkoja on varattu 30. Paikat on varattavissa heille, joilla ei ole mahdollisuus itse järjestää lastenhoitoa luennon ajalle. Linkki hoitopaikan varaamiseen:

https://link.webropol.com/s/penttalanluento


Luento on osallistujille maksuton.

Tervetuloa!

Maksuton varhaiskasvatus ja sovittujen tuntien näkyminen järjestelmässä

Tammelassa ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja lainkaan. 
Maksuttoman varhaiskasvatuksen vuoksi enää ei tehdä asiakaskasmaksupäätöksiäkään. 

Sähköisessä järjestelmässä ei näy sovitut tunnit lainkaan, koska maksupäätöstä ei ole. Sovitut tunnit (tuntia/kk) ilmoitetaan hoitosopimuslomakkeella kauden alussa (esim. 200 t/kk, 105 t/kk tai 56 t/kk). 

Sähköisessä järjestelmässä näkyy lapsen tuntikertymä kuukauden ajalta.

Maksuton varhaiskasvatus

Tammelassa ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja 1.8.2023 alkaen. 

Maksuton varhaiskasvatus koskee tammelalaisia lapsia. Muiden kuntien lapsilta peritään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen päiväkohtainen maksu. Oppivelvollisuusikäiset rajataan maksuttomuuden ulkopuolelle.

Huoltajien on hyvä huolehtia, ettei lapsen varhaiskasvatuspäivästä muodostu liian pitkä. Varhaiskasvatuksen toiminta ajoittuu pääsääntöisesti klo 8-16 välille.

Päivittäinen varhaiskasvatusaika ei ylitä kymmentä tuntia (10 t). Vuorohoito järjestetään todennetun tarpeen (työ, säännöllinen opiskelu) mukaisesti. Vuorohoidossa olevalle lapselle tulee järjestää vapaapäivät samassa suhteessa kuin päivälapsille eli vähintään keskimäärin kahdeksan vapaapäivää kuukaudessa.

Varhaiskasvatuksesta tehdään hoitosopimus kaikkien asiakkaiden kanssa (uuten aloittavat, varhaiskasvatuksessa jo olevat).
Hoitosopimus tehdään vahvan tunnistautumisen lomakkeella, joka on saatavissa täältä: https://www.tammela.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/esiopetus Lomakkeen nimi on varhaiskasvatussopimus.
Hoitosopimuksessa huomioitavat tuntimääreet ovat: 30 % enintään 56 t/kk, 60 % 57-105 t/kk ja 100 % 106 t/kk tai enemmän.

Huoltajat huolehtivat lapsen varhaiskasvatusajat sähköiseen järjestelmään.
Linkki järjestelmään: https://www.tammela.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus Linkin nimi on sähköinen asiointi. 
Varhaiskasvatusajat ilmoitetaan sovittujen lukkiutumisaikojen puitteissa (1,5 viikkoa ennen olevaan keskiviikkoon mennessä).
Varattujen varhaiskasvatusaikojen ilmoittamisen perusteella varataan lapsen ryhmään riittävästi henkilökuntaa ja lapsen ruuat. Jos lapselle ei ole varattu varhaiskasvatusaikaa, lapsen paikka voidaan antaa toiselle lapselle esim. varahoitopaikkana. Tämän vuoksi varhaiskasvatusaikojen varaaminen on tärkeää. 

Lapsella on toimintavuoden (elokuu-heinäkuu) aikana vähintään 28 lomapäivää, joista perättäisiä vähintään kaksi viikkoa. Lomapäiviksi ei lueta sairaus- tai toipumispäiviä. Toimintavuoden 12. kuukausi eli heinäkuu voidaan määrittää maksulliseksi, ellei lapsella ole lomapäiviä toimintavuoden aikana.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lasten ja perheiden hyvinvointia sekä antaa jokaiselle lapselle mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksessa lapsi kasvaa ja kehittyy yhdessä toisten lasten kanssa sekä oppii uusia asioita. Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja laadukas leikkiin perustuva pedagoginen toiminta. 

Maksuttomalla varhaiskasvatuksella halutaan tukea lapsen ja perheen hyvinvointia. Hyvinvoiva lapsi oppii!

Lapsiryhmät toimintakaudella 2023-2024

Varhaiskasvatuksen toimintavuosi 1.8.2023-31.7.2024 Tammelassa

Perhepäivähoitajia 9 eri puolilla Tammelaa.

Päiväkoti Taikatassu
Norrintie 1: Ketut 5-6v, Sudet 6v, Siilit 3-5v
Norrintie 2a: Pikku-Oravat 1-3v, Ilvekset luontoliikuntaryhmä 5-6v
Norrintie 2b: "Puput" (uusi ryhmä) 1-2v, Oravat 3-5v

Tammitarhan päiväkoti
Taaperot 1-3v, Terhot 2-4v
Haltijat 3-5v, Taitajat 3-5v
Tietäjät 6v 

Portaan päiväkoti
Piiparit 1-3v
Yläkerta 4-6v

Esiopetus elokuussa 2023

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu koskee vuonna 2016 ja 2017 syntyneitä lapsia. Eli vuonna 2017 syntyneillä kaksivuotinen esiopetus jatkuu elokuussa 2023 alkavalla kaudella toisella esiopetusvuodella.
Esiopetuskokeilu ei jatku muihin ikäluokkiin. Viisivuotiaat (s. 2018) hakevat varhaiskasvatukseen. Esiopetuskokeilun päätyttyä valtakunnallisesti arvioidaan, muuttuuko esiopetus kaksivuotiseksi. 

Elokuussa 2023:
- esiopetus 6-vuotiaille (s. 2017)
- laadukas varhaiskasvatus 1-5-vuotiaille
Tammelassa ei peritä asiakasmaksuja 1.8.2023 alkaen (ns. maksuton varhaiskasvatus).

Lapsen kesälomasta ilmoittaminen ja varhaiskasvatusmaksun kesäloma-ajan hyvitys 2023

Lapsen kesäloma-aika ilmoitetaan sähköiseen järjestelmään ilmoittamalla lapsen poissaoloaika mahdollisuuksien mukaan 30.4.2023 mennessä. Mikäli lapsi on poissa yhtäjaksoisesti esim. kesä-heinäkuun, merkitse molemmat kuukaudet erikseen sähköiseen järjestelmään.

Tammelan kunta on hyvittänyt lapsen kesäloman varhaiskasvatusmaksun kesäajalta silloin, kun loma ajoittuu kokonaan heinäkuulle tai on heinäkuuta pidempi yhtäjaksoinen ajanjakso. Lomista johtuva poissaolo huomioidaan vähentävästi varhaiskasvatusmaksuissa, mikäli sitova ilmoitus lapsen poissaolosta on tehty sähköiseen järjestelmään 30.4.2023 mennessä.

Mikäli lapsen loma-aikaan tulee muutoksia 30.4. jälkeen, muutokset tulee sopia päiväkodin johtajan kanssa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan lapsen 12. laskutuskuukausi toimintakauden aikana on maksuton, mikäli lapsen varhaiskasvatus on alkanut edellisvuoden elokuussa (toimintakauden ensimmäinen kuukausi) ja lapsella on ollut ennalta ilmoitettua lomaa toimintakauden aikana vähintään 16 päivää (3/4 osaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä).

Heinäkuussa on auki ainoastaan Tammitarhan päiväkoti.

Tammela mukana kaksivuotisessa esiopetuksen kokeilussa vuosina 2021-2024

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selventää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. 

Kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuu koko 5v (2016 synt.) ikäluokka elokuusta 2021 alkaen. Esiopetusaika on 20 t/vko elokuusta toukokuulle. Toisin sanoen lapset saavat esiopetusta kahden vuoden ajan. 5-6v esiopetukseen laaditaan oma opetussuunnitelma, joka painottaa leikkiä pedagogisena opetusmenetelmänä. 
Tällä hetkellä 5v:lle voi hakea varhaiskasvatuspaikkaa sähköisestä asioinnista (varhaiskasvatushakemus). Myöhemmin tiedotetaan lisää, tarvitseeko 5v maksuton esiopetus lisähakuja. 

Lisätietoja: https://minedu.fi/-/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilukunnat-valittiin
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu 

Esiopetushakemuksen täyttävät toistaiseksi ainoastaan 6v (synt. 2015) esiopetukseen hakijat. Esiopetus on maksutonta 20 t/vko. Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan lisäksi varhaiskasvatushakemuksella.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardasta mahdollisuus katsoa oman lapsen tietoja

Vardaan kootaan kattavasti tietoa varhaiskasvatuksen toiminnasta. Huoltajat voivat katsella lapsensa tietoja syyskuun alusta alkaen.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) tarjoaa vuodesta 2021 kattavasti tietoa varhaiskasvatuksesta. Vardasta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi varhaiskasvatuksen kehittämisen ja päätöksenteon tukena, ja myös vanhemmat voivat tarkastella lapsensa tietoja Oma Opintopolku -palvelun kautta. 

Varhaiskasvatustoimijoiden tehtävänä on tallentaa tiedot toimijasta, toimipaikoista, lapsista ja heidän huoltajistaan sekä työntekijöistä Vardaan vaiheittain siten, että ne ovat kattavasti tallennettuna vuodesta 2021.

 

Oma opintopolku -palvelu

Tämän vuoden syyskuusta alkaen myös huoltajilla on pääsy Vardaan tallennettujen lapsensa tietoihin. Palvelu on käytettävissä Oma Opintopolun kautta, kun aiemmin tietoja on voinut pyytää vain erillisellä lomakkeella. Oma Opintopolku -palvelussa huoltaja näkee konkreettisesti ne tiedot, jotka varhaiskasvatuslaki velvoittaa varhaiskasvatustoimijaa lapsesta Vardaan tallentamaan.

Vardaa ylläpitää Opetushallitus. Opetushallitus on antanut varhaiskasvatustoimijoille määräyksen Vardasta sekä ohjeistanut ja kouluttanut tietojen tallentamisessa. Vardan asiakaspalvelun tavoittaa sähköpostitse osoitteesta varda@opintopolku.fi.

Mikä muuttuu:

  • 1.9.2020 lähtien myös lasten huoltajilla on mahdollisuus katsella Vardaan tallennettuja lapsen tietoja Opetushallituksen sähköisen Oma Opintopolku -palvelun kautta.
  • 1.9.2020 lähtien varhaiskasvatustoimijat tallentavat Vardaan työntekijän tietoja sekä yksityiset palveluntuottajat huoltaja- ja maksutietoja.

Lisätietoja: https://www.oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/vardaan-kootaan-kattavasti-tietoa-varhaiskasvatuksen-toiminnasta-huoltajat-voivat

Yhdessä selviydytään -internetsivusto

Hyvä huoltaja,

Turun yliopiston Voimaperheet-tutkimusryhmä on avannut Yhdessä selviydytään -internetsivuston tueksi vanhemmille, jotka kaipaavat työkaluja huolten hallintaan ja lasten psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen koronapandemian aikaan. 
Sivustolle on koottu tietoa ahdistuneisuudesta, neuvoja hankalien tunteiden läpikäymiseen lapsen kanssa, sekä yksinkertaisia keinoja ja harjoituksia, joilla helpottaa lapsen ja myös vanhemman omaa ahdistusta. Menetelmät perustuvat käyttäytymisterapiaan, jonka tiedetään olevan tehokas keino vähentää lasten ahdistus- ja pelko-oireita.

 

Sivusto on maksuton. Sivuston käyttöön liittyvillä kyselyillä selvitetään sivuston tehoa. Pääset rekisteröitymään osoitteessa: https://yhdessaselviydytaan.fi

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulujen järjestämään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan Wilman kautta.
Varhaiskasvatuksen järjestämään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta.
Maksut ovat samat sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen järjestämänä 3 t/pv tai alle 70 €/kk ja yli 3 t/pv 90 €/kk, yli 4 t 110 €.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä