Salassapito ja tietosuoja

Varda - varhaiskasvatuksen tietovaranto


Kansallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda kerää varhaiskasvatuksen tiedot valtakunnallisesti yhteen paikkaan vuoden 2019 alusta lähtien. Tietovarannon avulla varhaiskasvatuksesta saadaan jatkossa yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa mm. viranomaisten käyttöön. Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tietoja tallentavat varhaiskasvatustoimijat.

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta määrätään varhaiskasvatuslaissa (540/2018), joka astui voimaan 1.9.2018. Tietovarannon käyttöönotto tapahtuu vaiheittain 1.1.2019 lähtien. Kaikki varhaiskasvatustoimijat ovat tuottaneet tiedot Varda-tietovarantoon viimeistään vuoden 2020 loppupuolella.

Varhaiskasvatustoimijat ottavat varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardan käyttöön seuraavissa vaiheissa:
1. Kunnat tuottavat 1.1.2019 lähtien tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjistä, toimipaikoista sekä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista
2. Kunnat tuottavat 1.9.2019 lähtien varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen vanhempien tai muiden huoltajien tiedot (henkilöstö siirtyy myöhemmäksi)
3. Yksityiset varhaiskasvatuksen järjestäjät/palveluntuottajat tuottavat 1.1.2020 lähtien tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjistä/palveluntuottajista, toimipaikoista sekä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista
4. Yksityiset varhaiskasvatuksen järjestäjät/palveluntuottajat tuottavat 1.9.2020 lähtien varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen vanhempien tai muiden huoltajien tiedot.
Lisätietoja: https://www.oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä