Kyselyt ja arvioinnit

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2020

​Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin helmikuussa 2020.
Palautusprosentti oli 41 %. Tuloksia hyödynnetään varhaiskasvatuksen kehittämisessä. 

Lasten huoltajilta kysyttiin lapsen viihtymiseen ja palvelun tyytyväisyyteen liittyviä asioita. 
98,8 % vastanneiden huoltajien mukaan lapsi viihtyy varhaiskasvatuksessa ja 95,2 % huoltajista oli tyytyväinen varhaiskasvatuspalveluun kokonaisuudessaan. 
Liitteessä kyselyn tulokset. 

Kiitos kaikille vastanneille!

asiakastyytyväisyyskysely_2020_tulokset.pdf

Liikkuva varhaiskasvatus

Tammelan varhaiskasvatuksessa liikutaan paljon ulkona ja sisällä. Olemme syksyn 2016 aikana arvioineet lasten liikunnan ja ulkoilun määrää ja tavoitteenamme on lisätä lasten liikkumista edelleen. Myös liikuntapaikoilla on merkitystä.

Tammitarhan päiväkodin lapset pääsevät Riihivalkaman koulun saliin jumppaamaan oman päiväkodin salin lisäksi. Myös ulkona on liikuntaa edistävä oppimisympäristö. Metsäeskarit kävelevät metsäpaikalle ja ulkoilevat jopa neljä tuntia esiopetuspäivän aikana.

Portaan päiväkodissa on hieno koulun lähiliikuntapaikka myös päiväkodin käytössä. Lisäksi koulun liikuntasaliin pääsee jumppaamaan.

Päiväkoti Haituloiden, Maahisten ja Taikatassun liikuntasalitilanteeseen saimme lisätilaa Norrintie 4 entisestä koulukiinteistöstä. Norrintie 4:ssä on iso sali, johon päiväkodin lapset pääsevät jumppaamaan joulukuun alusta alkaen. Kiinteistössä ei ole muuta toimintaa, joten jumppavarustuksena on sisäjalkineet ja verkkarit/collegepuku. Päiväkotien tilat mahdollistavat sisäliikunnan liikunta-alueilla, jotka ovat kuitenkin varsin pieniä päiväkodin tiloissa. Piha-alue mahdollistaa liikunnan ja läheisyydessä on käytössä liikuntakeskus, jossa lapset retkeilevät ahkeraan. Luontoliikuntaryhmä ulkoilee esiopetusajan liikuntakeskuksen alueella. Lasten käytössä on myös uudehko lähiliikuntapaikka eli areena.

Perhepäivähoitajille järjestetään kuljetus liikuntasaleihin ja Manttaalin saliin.

Asiakastyytyväisyyskyselyn 2021 tulokset

Kyselyn tulokset: 

asiakastyytyväisyyskysely_2021_tulokset.pptx

Asiakastyytyväisyyskysely antaa meille arvokasta tietoa varhaiskasvatuksen toiminnan kehittämiseen. Etenkin tässä kyselyssä tiedonkulku nousi kehittämiskohteeksi. Olemme kiinnostuneita edistämään tiedonkulkua sähköisen järjestelmän avulla varhaiskasvatukseen, samantapaisesti kuin esiopetuksessa on Wilmaviestintä. Tämä on yksi tapa tavoittaa huoltajat nopeasti ja yhtäaikaisesti. Tällä hetkellä päätiedostuskanavana toimii tämä pedanet. Toki muitakin tapoja tiedonkulkuun on ja niitä me mietimme. 

Kyselyn tulosten perusteella lapset viihtyvät huoltajien mukaan varhaiskasvtuksessa hyvin, toiminta on laadukasta ja leikkipaikkoihin ollaan tyytyväisiä. Nämä ovat lasten kannalta hienoja tuloksia. 

Kiitos kaikille vastanneille!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä