Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa aloittaminen

Tietoa varhaiskasvatuksen aloittamiseen liittyen

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tarjotaan lapselle suotuisa kasvuympäristö, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet sekä lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa.

 

HENKILÖKUNTA

Varhaiskasvatuksessa työskentelevät henkilöt ovat työsuhteessa kuntaan ja heidän työtään ohjaa varhaiskasvatusyksikön esimies. Päiväkodeissa työskentelee varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitajia sekä ruoka- ja puhdistuspalvelun työntekijöitä. Vuoden mittaan ryhmissä saattaa olla myös opiskelijoita, harjoittelijoita ja työllistettyjä henkilöitä. Henkilökunnan poissaoloihin mm. sairastuminen, on järjestetty lisähenkilöstöä (varahenkilö tai sijainen).

 

YHTEISTYÖ

Varhaiskasvatuksen tärkein yhteistyön muoto on keskustelu huoltajien kanssa lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvistä asioista. Keskustelu on tärkeää koko varhaiskasvatuksen ajan, mutta erityisen tärkeää se on hoitosuhteen alussa, jolloin tilanne on lapselle, vanhemmille ja hoitajille uusi.

Varhaiskasvatuksen kaikkia työntekijöitä, opiskelijat ja harjoittelijat mukaan lukien, koskee vaitiolovelvollisuus kaikkien lapsesta ja hänen perheestään saamiensa tietojen suhteen.

 

TUTUSTUMISKÄYNNIT

Kun olette saaneet lapsen sijoituspäätöksen (lapsen varhaiskasvatuspaikka tai esiopetuspaikka), voitte käydä lapsen kanssa tutustumassa varhaiskasvatuspaikkaan. Sopikaa henkilökunnan kanssa tutustumisajankohdasta. Kertokaa ja keskustelkaa odotuksistanne ja toiveistanne henkilökunnan kanssa. Tutustumiskäynnit on hyvä ajoittaa hieman ennen varhaiskasvatuksen alkua.

Varhaiskasvatuksen työntekijä voi tulla myös kotiin tutustumaan lapseen ja perheeseen. Mikäli haluatte, että varhaiskasvatuksen työntekijä tulee vierailulle kotiin, sopikaa siitä työntekijän kanssa. Vierailukäynnin aikana tutustutaan ja voidaan keskustella lapsen varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista.

 

VARHAISERITYISKASVATUS

Varhaiserityiskasvatuksen tavoitteena on vastata lapsen yksilöllisiin tarpeisiin tukien hänen kehitystään. Varhaiskasvatuksen erityisasiantuntijana toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo). Hän havainnoi ja auttaa lapsia yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja suunnittelee tukitoimia lapselle yhdessä perheen, lapsiryhmän henkilökunnan ja lasta tutkivien tahojen (esim. terapeuttien) kanssa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa lasten erilaiset tuen tarpeet havaitaan ja aloitetaan kuntouttava varhaiskasvatus, sitä parempia tuloksia niin lapsen kuin perheenkin kannalta voidaan saavuttaa.

 

VAIKEA ERONHETKI

Varhaiskasvatukseen siirtyminen voi olla lapselle suuri muutos. Auta lasta sopeutuman varhaiskasvatukseen mahdollisimman varhain. Ensimmäisten viikkojen aikana lapsi voi olla levoton ja väsynyt. Tämä käytös on asiaankuuluvaa, kunnes lapsi oppii luottamaan siihen, että vanhemmat noutavat hänet säännöllisesti kotiin varhaiskasvatuspaikasta. Anna hänelle aikaa ja kärsivällisyyttä, kuuntele lasta ja keskustele hänen kanssaan.

Sitten kun lapsen varhaiskasvatus varsinaisesti alkaa, saattavat jotkut lapset erityisesti ikävöidä vanhempiaan. Useimmiten ikävä menee ohi, kun vanhempi on sulkenut hoitopaikan oven. Vaikka sinusta vanhempana tuntuisi vaikealta erota lapsestasi, älä pitkitä eronhetkeä tarpeettomasti. Pienet lapset voivat vastustaa eroamista itkemällä ja takertumalla, isommat uhmaamalla ja eristäytymällä. Lähdettyäsi lapsen käytös yleensä muuttuu nopeasti.

Jotta lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen sujuu mahdollisimman mukavasti, voit varata aikaa esim. muutaman tunnin, olla lapsesi kanssa toiminnassa mukana. Tutustua voi useampana päivänä. Joillekin lapsille ”pehmeä lasku” varhaiskasvatukseen on miellyttävämpi tapa alkaa uudessa varhaiskasvatuspaikassa.

 

LAPSEN HAKEMINEN

Tammelan kunnan varhaiskasvatuksessa lasta voi hakea vain täysikäinen hakija eli 18-vuotta täyttänyt. Vastuu varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on henkilökunnalla siihen saakka kunnes lapsen vanhemmat, huoltajat tai muut ennalta sovitut täysi-ikäiset hakijat ovat tulleet lasta hakemaan. Lapsen varahakijat kirjataan lapsen varhaiskasvatus- /esiopetussuunnitelmaan.

 

LAPSEN SAIRASTUESSA

Sairastuminen on este lapsen osallistumiselle varhaiskasvatukseen ja suotavaa on, ettei toipilasta tuoda varhaiskasvatukseen. Kuumeiselle lapselle suositellaan pitämään ainakin yksi tai kaksi kuumeetonta päivää kotona ennen varhaiskasvatukseen tuloa. Lapsen äkillisen sairastumisen sattuessa kannattaa miettiä etukäteen hoidon järjestelyjä. 

Lapsen varhaiskasvatukseen tuonnin esteenä on:

  • Kuume, myös niissä tapauksissa, joissa se liittyy annettuihin rokotuksiin.
  • Märkäiset tarttuvat tulehdukset (silmätulehdus, märkärupi, märkäinen korvatulehdus jne.)
  • Äkilliset tarttuvat taudit, joihin ei välttämättä liity kuumetta (mm. rokkotaudit)
  • Ripuli- ja oksennustaudit.

Lapsen poissaolosta tulee ilmoittaa hoitopaikkaan. Mikäli lapsi sairastuu varhaiskasvatuspaikassa, otetaan yhteys lapsen huoltajaan ja sovitaan sairastuneen lapsen hoidon järjestämisestä tilanteen vaatimalla tavalla. Hoitopaikassa tulee olla tieto lapsen vanhempien puhelinnumerosta tai muusta paikasta, josta hän on aina tavoitettavissa. Vanhemman oman puhelinnumeron lisäksi ilmoitetaan työpaikan puhelinnumero.

Varhaiskasvatuksessa lapsille annetaan vanhempien tuomia lääkkeitä vain siinä tapauksessa, että niitä pitää ottaa hoitopäivän aikana ja ne ovat lääkärin määräämiä. Annosteluohjeet tulee olla selkeästi mukana. Pääsääntöisesti lapsen lääkitseminen tapahtuu kotona. Mikäli lasta pitää lääkitä päiväkodissa, tehdään siitä vanhempien kanssa lääkehoitosopimus ennen lääkitsemistä.

Kaikki kunnan lapset ovat tapaturmavakuutettuja sinä aikana kun he ovat varhaiskasvatuksessa, myös retkillä.

 

ATERIAT

Päiväkotien lounaat valmistetaan keskuskeittiöllä. Aamupala ja välipala valmistetaan päiväkodissa. Ruoka on monipuolista ja ravitsevaa. Valmistuksesta huolehtivat ravitsemuspalveluiden työntekijät sekä päiväkodeissa laitoshuoltajat. Lapsi saa varhaiskasvatuksessa ikäänsä ja kulutustansa vastaavat ateriat. Kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa (yli 5 h) tarjotaan aamupala, lounas ja välipala. Osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa tarjotaan aamupala ja lounas tai lounas ja välipala. Esiopetuksessa tarjotaan lounas. Mikäli lapsen hoitoaika on poikkeuksellisen pitkä (vuorohoitoryhmässä) voidaan tarjota normaalin ateriayhdistelmän lisäksi toinen lämmin ateria ja/tai toinen välipala (iltapala). Tavoitteena on, että lapsella olisi mahdollisuus päivittäin aterioida myös vanhempiensa kanssa.

Hoitopaikkaan ei tarvitse tuoda omia eväitä. Vain mikäli vanhemmat edellyttävät, että lapselle tulee tarjota tehdasvalmisteisia purkkiruokia tai maitovalmisteita, on nämä kustannettava itse. Mikäli lapsella on ruoka-aineallergiaa, siitä tulee kertoa varhaiskasvatuspaikassa, jotta se tiedetään ottaa huomioon ruokailuissa. Erityisruokavalion saamiseksi tulee käydä keskustelu ja täyttää lomake neuvolassa. Erityisruokavaliota edellyttävästä ruokavaliosta käydään keskustelu neuvolan terveydenhoitajan kanssa. Samassa yhteydessä terveydenhoitaja käy neuvolassa lomakkeen läpi perheen kanssa. Terveydenhoitaja on yhteydessä keittiöille, ja toimittaa sinne tarvittavat lomakkeet.

 

VARUSTEET

Lapsen huoltajat huolehtivat lapselle päivittäin sään mukaisen varustuksen. Syksyllä ja keväällä on erityisen tärkeää, että kurahousut ja –rukkaset sekä kumisaappaat ovat mukana. Kastumisen varalta on tarpeen varata riittävästi vaihtovaatteita. Lasten vaatteiden pesu ja kunnostus ei kuulu varhaiskasvatuksen työntekijälle. Kuravaatteet tulee pestä kotona.

Vaippaikäiselle tulee varata kotoa riittävästi vaippoja ja vaihtohousuja. Pienempien varusteisiin kuuluvat myös tarvittaessa vauvarasvat. Lisäksi lapselle voi tuoda hoitopaikkaan oman kamman tai hiusharjan.

Harmillisten sekaannusten välttämiseksi lapsen varusteet (vaatteet, jalkineet, urheiluvälineet, lelut yms.) tulee olla selkeästi nimikoituna. Lapsiryhmässä on hankala tunnistaa nimettömiä vaatteita ja varusteita.

 

OMAT LELUT

Omien lelujen tuonti varhaiskasvatukseen on pääsääntöisesti sallittua. Sovi asiasta kuitenkin oman lapsesi henkilöstön kanssa. Esim. unilelu on hyvä olla lapsen mukana, jos lapsi sen avulla kokee olonsa turvalliseksi. Päiväkotiin tuotavien lelujen tulee olla turvallisia, materiaalin vaaratonta eikä leluissa saa olla pieniä irtoavia osia, jotka voivat olla vaarana kaikkein pienimmille. Hoitopaikkaan voi tuoda vain sellaisia leluja, joita toisetkin lapset saavat käyttää – näin voidaan välttää ikäviltä riidan tai itkun aiheilta. Omien lelujen tai kirjojen tuonti hoitopaikkaan on vapaaehtoista ja myös tapahtuu omalla vastuulla.

 

PÄIVÄOHJELMA

Päiväohjelmasta on tarkempi selvitys kunkin ryhmän pedanet-sivuilla. Tietty päivittäinen aikataulu ruokailulle, ulkoilulle, päivälevolle, lasten leikeille ja muulle toiminnalle on välttämätön, mutta päiväohjelma on myös joustava tarpeen mukaan. Päivän ohjelmaan vaikuttavat lasten tuonti- ja hakuajat, lasten iät, ryhmän rakenne jne. Jokaisella lapsiryhmällä on oma rytminsä ja tekemiset perustuvat varhaiskasvatuspaikan omille edellytyksille. Päiväohjelman muutokset ovat mahdollisia riippuen kunkin päivän tilanteesta esim. henkilökunnan sairastumisista ja sijaisista riippuen; joku suunniteltu tekeminen voi joskus jäädä pois tai siirtyä toiselle päivälle.

 

TIEDOTTEET

Varhaiskasvatuksessa käytetään tiedostuskanavana www.peda.net-sivustoa. Sivustolta löytyy ajankohtaisia asioita ja ohjelmistoa. Esiopetuksessa on käytössä wilma-tiedotus henkilökohtaiseen viestintään. Myös koulut käyttävät wilma:a ja esim. kouluun ilmoittautuminen tehdään wilma:an. Wilman käyttöä varten saatte omat henkilökohtaiset tunnukset esiopetuksen alettua. Esiopetuskuljetuksissa käytetään MunSchool-sovellusta kuljetustarpeen ilmoittamiseen. Kunnan internet-sivuilta löytyy tietoa varhaiskasvatuksesta: www.tammela.fi.

 

HOITOSOPIMUS JA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Ennen varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen aloittamista Teidän tulee täyttää varhaiskasvatussopimus- ja tuloselvityslomake. Hoitosopimus- ja tuloselvityslomakkeella ilmoitetaan lapsen varhaiskasvatusaika ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun vaikuttavat tiedot. Lomake on tulostettavissa tältä sivuilta. Lomake palautetaan varhaiskasvatuspaikkaan tai varhaiskasvatuspäällikölle lapsen aloittamiskuukauden aikana.

Varhaiskasvatussopimus on hoitosopimus, johon merkataan yhteystiedot ja lapsen hoitoaika. Hoitoaika määräytyy kunkin lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan. Lisäksi hoitosopimuksella sovitaan varhaiskasvatusmaksuun vaikuttavat kuukausittaiset varhaiskasvatustunnit. Varattu tuntimäärä on käytettävissä kuukauden ajalla joka kuukausi. Varhaiskasvatusopimusta voi muuttaa ja uusi sopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta. Hoitosopimus tehdään vähintään neljän kuukauden ajalle, se voi olla myös pidempi. Hoitosopimusmuutoksista sovitaan varhaiskasvatuspäällikön kanssa.

Varhaiskasvatuksen alkuvaiheessa tehdään lapsen ryhmän työntekijän kanssa lapselle yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) tai esiopetuksessa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (leops). Sen laadintaan osallistuvat lapsen huoltajat ja henkilökunta. Sopimukseen kirjataan keskeiset lapsen varhaiskasvatukseen liittyvät asiat. Varhaiskasvatussuunnitelmiin pääset tutustumaan internet-sivujen kautta: https://peda.net/tammela/varhaiskasvatus/tammelavasu.

HOITOAJAT JA SÄHKÖINEN ASIOINTI

Varhaiskasvatussopimuksen mukaisesti huoltajat varaavat lapsen hoitoajat sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen asiointiin pääse kunnan internetsivuilta: http://www.tammela.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/ tai pedanet-sivuilta. Lapsen päivähoitoajat tulee ilmoittaa vähintään 1,5 viikkoa ennen keskiviikkoon mennessä. Sähköisen järjestelmän käyttöön opastetaan varhaiskasvatuspaikassa, ja jaetaan ohjevihkonen. Henkilökunnan työajat suunnitellaan aina sen mukaan, miten lapset ovat varhaiskasvatuksessa. Lisäksi lasten ruuat tilataan hoitoaikavarauksen mukaisesti.

 

VARHAISKASVATUSMAKSU

Esiopetus on maksutonta 4 t/pv esiopetuksen toiminta-aikana. Esiopetuksen osuus vähennetään automaattisesti varhaiskasvatusmaksusta. Hoitosopimuksessa varataan kuukausittaiset hoitotunnit näiden ylimenevälle osalle, joka on maksullista.

Varhaiskasvatusmaksu on kuukausimaksu, joka laskutetaan jälkikäteen. Varhaiskasvatusmaksun määrittymisen perusteista on olemassa erillinen tiedote. Varhaiskasvatusmaksu määrätään pääsääntöisesti toimikaudeksi kerrallaan. Varhaiskasvatuksen toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Maksua tarkistetaan toimintakauden aikana, jos perheen maksukyky olennaisesti muuttuu tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Kun lapsen Varhaiskasvatuksen tarve päättyy, hoitopaikan irtisanomisesta pyydetään ilmoittamaan henkilökunnalle ja varhaiskasvatusjohtajalle mahdollisimman pian.


TERVETULOA VARHAISKASVATUKSEEN!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä